Publications Ruut Veenhoven in Dutch
(language  in The Netherlands, Belgian Flanders and Surinam)

abortus     geluk       liefde/huwelijk     ouderschap    scientometrie   verzorgingsstaat     overige onderwerpen

ABORTUS

1993d Kan Abortus weer verboden worden?
in: Doppenberg, H., Abortus: medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking in Rotterdam na 20 jaar. Janna Stek Stichting Rotterdam, p. 31-38.
full text
1979h

Beter geen wet dan deze: Bezwaren tegen het ontwerp van wet Afbreking Zwangerschap 15475 (redactie)
Hierin de volgende bijdragen:
Den Haag, Stimezo Nederland, 127 p.
- 'Bezwaren tegen de 13-weken-regeling', pp. 9-26
- 'Bezwaren tegen de verplichte bedenktijd', pp. 27-52
- 'Bezwaren in het licht van de eigen oogmerken van het ontwerp', pp. 95-116.


abstract in Dutch
1977d Het welzijn van ongewenste kinderen
in: Veenhoven, R. & VanderWolk, E. (reds) 'Kiezen voor kinderen?' VanGorkum, Amsterdam, pp. 119-127
abstract in Dutch
full text
1977c Zijn kinderen goed voor het huwelijk?
in: Veenhoven, R. & VanderWolk, E. (reds) 'Kiezen voor kinderen?' VanGorkum, Amsterdam,  pp. 48-54
abstract in Dutch
full text
1977b

Is er een aangeboren behoefte aan kinderen?
in: Veenhoven, R. & VanderWolk, E. (reds) 'Kiezen voor kinderen?' VanGorkum, Amsterdam,  pp. 7-12

abstract in Dutch
full text
1977a

Kiezen voor kinderen? (redactie, samen met E. van de Wolk)
Amsterdam, Van Gorcum, 376 p
Redactionele bijdragen: 'Inleiding', pp. 1-3, 'Stereotypen en wat daarvan klopt', pp. 77-78, 210-212, 283-285, 371-372.

contents
1976b

Waarheen met het huwelijk?
Socialisme de Democratie, pp. 584-592.

full text
1975b

Vier jaar abortus in Nederland: Kernproblemen liberalisering in stilte opgelost
Medisch Contact, vol. 30, pp. 37-42.

full text
1975a

Nederlanders over abortus (samen met F. Hentenaar)
Den Haag, Stimezo-onderzoek 75-1, 66 p.

abstract in Dutch
abstract in English
full text in Dutch
1974b

Hulp bij ongewenste zwangerschap (samen met C.Th. van Schaik)
in: J.P.Moors e.a., redactie, 'Geboorteregeling in de praktijk', Amsterdam, Excerpta Medica/Agon Elsevier, pp. 98-116.

full text
1974a

Geestelijke gezondheid en sociaal milieu. Ongewenste zwangerschap als oorzaak van relatief slechtere geestelijke gezondheid in gedepriveerde sociale milieus
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, vol. 52, pp. 26-29.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1973c

Hoe gevaarlijk is abortus?
Nederlandse gedachten, vol. 29, nr. 7, p. 9.

full text
1973b

Medische en psychologische vereisten voor een goede abortuswet
Huisartsen en Wetenschap, vol. 16, pp. 86-90.

abstract in Dutch
abstract in English
full text
1973a

Abortus: achtergronden van het probleem, effecten van liberalisering, weerstanden tegen liberalisering en praktijkproblemen (samen met B. Sondermeijer)
Literatuurrapport, nr. 6, Zeist, NISSO, 358 p.

abstract in Dutch
abstract in English
1972g

Houding van huisartsen en Gynaecologen t.a.v. abortus en abortuswet
Medisch Contact, vol, 27, nr. 11, pp. 307-317.

full text
1972f

Frequentie en spreiding van abortus
Medisch Contact, vol. 27, nr. 9, pp. 227-232.

full text
1972e

Alternatieven voor abortus
Politiek perspectief, vol 1 sept/okt, pp 27-31

abstract in Dutch
full text
1972d

De Mental-Health controverse in de abortus dicussie
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, vol. 27, nr. 4, pp. 182-193

abstract in Dutch
full text
1972c

Optimale behandeling bij abortus
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, vol. 27, nr. 7/8, pp. 372-380.

abstract in Dutch
full text
1971c STIMEZO: achtergronden, overwegigen en opzet
Startnotitie eerste abortuskliniek in Nederland
full text
1972b

Houdingen t.a.v. abortus
Tal en Last, vol. 10, nr. 3, pp. 75-87.

full text
1971c STIMEZO: achtergronden, overwegingen en opzet
Startnotitie eerste abortuskliniek in Nederland
full text
1971a Contra en Pro Abortus
Intermediar, vol. 7, nr. 1 pp. 1 + 7, nr. 2 pp. 47-49, nr. 11 p. 51
abstract in Dutch
full text
1968a

Abortus in de politiek
Socialisme en democratie, vol. 25, nr. 10, 1968, pp. 540-551.

full text

OUDERSCHAP

2000e Hoe diep zit de kinderwens?
Freya magazine, 2000, vol 16, nr 3, pp 15-18
full text
1986b

Ouderschap, motivatie en consequenties
in: C.J.M.Corver e.a., (red.), Primaire leefvormen. SISWO publicatie 305, Amsterdam, pp. 98-108.

full text
1985e

Opgroeien in een éénouder-gezin
Pre-advies Gezondheidsraad, Commissie nieuwe voortplantingstechnieken, 8 p.

abstract in Dutch
full text
1985d

Zijn sommige leefvormen "slecht" voor kinderen?
in: C.D.Saal, (red.) 'Gezin: ideaal of alternatief'. Uitgeverij Bosch en Keuning, Baarn, pp. 77-89.

full text
1979e Goed of slecht?
in: R. Veenhoven (red) 'Vrijwillige kinderloosheid', Kooyker Wetenschappelijk, Rotterdan, pp
full text
1979d Achtergronden van verandering (samen met M.L. de Bandt)
in: R.Veenhoven (red) 'Vrijwillige kinderloosheid', Kooyker Wetenschappelijk, Rotterdam,   pp. 125-138
abstract in Dutch
full text
1979c Hoe wordt over vrijwillige kinderloosheid gedacht?
in: R.Veenhoven (red) 'Vrijwillige kinderloosheid', Kooyker Wetenschappelijk, Rotterdam,   pp. 100-125
abstract in Dutch
full text
1979b Hoe worden moeders gemaakt? (samen met M.L. de Bandt)
in: R.Veenhoven (red) 'Vrijwillige kinderloosheid', Kooyker Wetenschappelijk, Rotterdam, pp. 9-32
abstract in Dutch
full text
1979a

Vrijwillige Kinderloosheid (redactie)
Rotterdam, uitgeverij Kooyker Wetenschappelijk, ISBN 90 6212 053 9, 154 p.
Redactionele bijdragen: Inleiding: 7-8, 'Goed of slecht?' pp 139-149

contents
1977d Het welzijn van ongewenste kinderen
in: Veenhoven, R. & VanderWolk, E. (reds) 'Kiezen voor kinderen?' VanGorkum, Amsterdam, pp. 119-127
abstract in Dutch
full text
1977c Zijn kinderen goed voor het huwelijk?
in: Veenhoven, R. & VanderWolk, E. (reds) 'Kiezen voor kinderen?' VanGorkum, Amsterdam,  pp. 48-54
abstract in Dutch
full text
1977b

Is er een aangeboren behoefte aan kinderen?
in: Veenhoven, R. & VanderWolk, E. (reds) 'Kiezen voor kinderen?' VanGorkum, Amsterdam,  pp. 7-12

abstract in Dutch
full text
1977a

Kiezen voor kinderen? (redactie, samen met E. van de Wolk)
Amsterdam, Van Gorcum, 376 p
Redactionele bijdragen: 'Inleiding', pp. 1-3, 'Stereotypen en wat daarvan klopt', pp. 77-78, 210-212, 283-285, 371-372.

contents

LIEFDE, HUWELIJK

2005i Wat bracht de seksuele revolutie?
In: Couwenberg, S.W. (red.) Seksuele revolutie ter discussie. Van Phil Bloom tot Sex in the City' Civis Mundi, Jaarboek 2005, ISBN 90 5573 610 4, blz 95-105

full text
1991f

Alternatieve Relaties
in: E. Spruit (red.), 'Psychologie van het Gezin', Teleac, Utrecht, ISBN 90 6533 222 7, pp. 279-300.

abstract in Dutch
full text
1991e

Levensvoldoening van alleenstaanden: Achterstand op samenwoners in 11 EG landen 1974-1986 (samen met R. van Schoonhoven),
Gezin, vol. 3, pp. 15-25.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1989h

Liefde en geluk
in: Ketting, M.C. (red.), 'Wetenschappers over de liefde', Studium Generale Reeks, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN  90 72405 06 4, pp. 7-16.

full text
1989g

Psychische kosten van werkloosheid: zelfwaardering en geluk bij kinderen waarvan de vader werkeloos is (samen met M.Verkuyten)
Gezin, vol. 1, pp. 85-94.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1988b

Welbevinden van kinderen na echtscheiding: een onderzoek onder adolescenten (samen met M. Verkuyten)
Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, vol. 66, pp. 128-133,
gevolgd door: discussie met M.J.C.Flury, Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, vol. 66, pp. 230.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1987c Liefde in vroeger tijden
in: R. Veenhoven (red) De Liefde Ontleed'', Rotterdam, uitgeverij Kooyker Wetenschappelijk, pp. 51-75.
full text
1987b

Alleen leven en geluk, verhoogt onvrede met het bestaan de kansen om alleen te staan?
Gedrag en Gezondheid, vol. 15, pp. 107-117.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1986c

Hoe schadelijk is scheiding?
in: C.J.M.Korver e.a., redactie, Primaire Leefvormen, SISWO publicatie 305, pp. 149-158.

full text
1984d

Zonder partner even gelukkig?
in: R.Veenhoven, (red.), 'Betere wereld, gelukkiger mensen?', Swets & Zeitlinger, Lisse, pp. 44-60.

abstract in Dutch
full text
1979f

De toekomst van het huwelijk
in: De Haan, H. & Van der Wolk, E. (red.), 'De problematische liefde', Intermediair, Amsterdam, pp. 139-151.

abstract in Dutch
full text
1978b Wat heet liefde?
in: R. Veenhoven (red) De Liefde Ontleed'', Rotterdam, uitgeverij Kooyker Wetenschappelijk, pp. 17-24
full text
1978a

De Liefde Ontleed (redactie)
Rotterdam, uitgeverij Kooyker Wetenschappelijk, 218 p.

contents
1976b

Waarheen met het huwelijk?
Socialisme de Democratie, pp. 584-592.

full text
1968b La famille educogène: gezin en sociale aspiraties van kinderen
Mens en Maatschappij, vol. 43, no. 2, pp. 158-172.
full text

GELUK

2019d Kijk voor welvaart gewoon naar het aantal gelukkige levensjaren
Economisch Statistische Berichten (ESB), Dossier 'Meten van welvaart', Jaargang 104, Nummer 47725S, 11 april 2019, pp. 18-21
full text
2018r Het effect van werk op geluk en van geluk op werk (The effect of work on happiness and of happiness on work)
Hoofdstuk in boek ‘Geluk werkt door’ onder redactie van Pieter Philipart, Uitgave Driessen groep. Oktober 2018, blz. 9-17
full text
2018b Recht en geluk in landen
in: Fleerackers, F. & Van Ransbeeck, R. (Eds.) 'Recht en Geluk', AdVocare Interdisciplinair cahier 22.1, Larcier, Gent Belgie, ISBN13: 978-2-8044-7699-1, blz. 101-118
full text
2017m Geluksonderzoek en beleid (Happiness research and policy)
In; Samen werken aan geluk: Hoe een gemeente kan sturen op geluk. Redactie Ans Heijne, Liesbeth Koning, Muriel van Nieuwenhuizen en Nancy Peeters. Uitgave gemeente Schagen. ISBN 978 90 827494 03, blz. 20-31
Samen met Martijn Burger (eerste auteur)
full text
2017k Geluk onder docenten (Happiness of teachers)
In: Van Twaalf tot Achttien: Vakblad voor voortgezet onderwijs, jaargang 27, nr. 10, blz. 14-15 december 2017
With Martijn Burger (first author)

full text
2016p Wat we weten
in: Leo Bormans (Redactie) Geluk: Worldbook of Happiness 2.0, Lannoo, Tielt, Belgium.ISBN 978 94 014 3901 5, pp.356--365
Update of 2010m
full text
2016n Groter geluk voor een groter aantal: Kan dat in Nederland?
Blind, online interdisciplinair tijdschrift. !SSN 1879-8144, 29 maart 2016
full text
2016j De vele gezichten van hoop en geluk
In TPP Tijdschrift voor Positieve Psychologie, augustus 2016, pagina 29-35.
Met: Emma Pleeging, Martijn Burger en Sasqia Chin Hon Foei
full text
2016i

Sturen op geluk in sociaal-economisch beleid
Economisch Statistische Berichten (ESB) , jaargang 101, nummer 47425, 13 oktober 2016. Dossier 'Geluk, hoop & liefde: Emoties als drijfveer' blz 24-28

full text
2016e Wat heet geluk?
M&C Quarterly: Management & Consulting: Platform voor organisatieprofessionals Themanummer ‘Geluk’ 2, 2016, blz. 18-23
full text
2015m Geluk in Organisaties: Overzicht van het weinige dat we daarover weten
In: Bergsma, A, Commandeur, H. R. & Veenhoven, R. (Redactie): Welbevinden op het werk, Themanummer Tijdschrift voor Management en Organisatie, ISSN 0165-1722, vol. 69, nr. 2/3, pp.119-134
abstract in English
full text in Dutch
2015l Welbevinden op het werk: Ten geleide
Themanummer Tijdschrift voor Management en Organisatie, ISSN 0165-1722, vol. 69, nr. 2/3, pp. 3-14
Redactie, samen met Ad Bergsma en Harry Commandeur
full text in Dutch
2015k De Gelukswijzer werkt: Gebruikers website werden gelukkiger
Magazine Coachend Vlaanderen, jaargang 3, nr.2, blz 58-61
With Pieter van Haren
full text
2014v De meesterproef van Ruut Veenhoven: Wat blijft er in het licht van de geschiedenis van een promotie onderzoek?
MGV Magazine voor GGZ en Verslavingszorg 69, 6, 47-49
full text
2014r

Hoofdstukken in: Langeweg, S. & VanBlitterswijk, D. (Redactie) Het rendement van geluk: Inzichten uit wetenschap en praktijk, Stichting Maatschappij en Onderneming, Den Haag. SMO publicatie 2014/4, ISBN 978-90-6962-251-4, 176 blz.
a: Inleiding: Wat is geluk? Hoofdstuk 2, blz 17-26.
b: Het meten van geluk. Hoofdstuk 3, blz 27-34.
c: De GeluksWijzer: Instrument voor werken aan geluk. Hoofdstuk 12, blz 125-134.
d: Worden mensen gelukkiger van de GeluksWijzer? Het effect van inzicht in eigen geluk op de mate van geluk. Hoofdstuk 13, blz 135-152. (samen met Wido Oerlemans en Arnold Bakker)


full text (a)
full text (b)
full text (c)
full text (d)
2014c Secundaire arbeidsvoorwaarden en geluk
TPE-digitaal, 8: 15-28, http://www.tpedigitaal.nl
with Luc Benda (first author) and Kea Tijdens
abstract
full text
2013i Is geluk voor de dommen? Over het verband tussen intelligentie en geluk
in: Bijl, R., VandenBrink, R, Dekker, P., DeHart J. & Keuzenkamp, S (Redactie),"Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland. Beschouwingen bij het afscheid van Paul Schnabel als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau"
Sociaal en Cultureel Planbureau, DenHaag, maart 2013, ISBN 978-90-377-0646-8, blz 72-79
full text
2013h Levenskunst: De kunst zo te leven dat men er zich prettig bij voelt
In: Joep Wijsbek (red.) “Levenskunst à la carte”, Uitgeveij Quist, Leidschendam, 2013, ISBN 987-90-77983-92-8, blz.67-86
full text
2012o Veiliheid en geluk in landen
In: E.R. Muller (red), "Veiligheid: Veiligheid en Veiligheidszorg in Nederland". Hoofdstuk 5
blz 119-156, Kluwer, Deventer 2e druk, 2012. ISBN 978-90-0946-9. Update of 2004g
full text
2012h Is geluk maakbaar?
In: Van Damme, S. (red.) ‘Geluk’, drang of dwang? Studium Generale Universiteit Gent.
Academia Press, 2012, Gent, België. ISBN 978-90-382-2017-8 blz. 139-154
full text
2012g Sturen op geluk: is dat mogelijk en wenselijk?
in: VanCampen, C., Bergsma, A,, Boelhouwer, J., Boerefijn, J. & Bolier, L. (Redactie) ' Sturen op geluk: Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen', Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), ISBn 978-90-377-0608-6, hoofdstuk 4, blz. 34-47
full text
2011n Welbevinden in Nederland
Speling, special 'Werken aan welbevinden, 63: 8-12 ISSN 003-7320
full text
2011i Onbehagen in het paradijs (Discontent in paradise)
HOVO jaarthema essay. Studiegids HOVO Rotterdam 2011/2012 blz. 30-33
full text
2011h Kwaliteiten van leven en geluk (Qualities of life and happiness)
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT), 2011, Vol. 118, p 130-132 ISSN 0028-2200, DOI: 10.5177/nvt.2011.03.10190
full text in Dutch
abstract in Dutch
abstract in English
2011e Geluksgevoel in Nederlandse provincies: oktober 2010 tot en met februari 2011
(Feeling of happiness in provinces in The Netherlands: October 2010 up to and including February 2011)
GeluksWijzer Voortgrnags rapport 2011, RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Met Wido Oerlemans
full text
2011c

Maakt Geld Gelukkig?
In: Schabel, P., Abma, R. Klandermans, B., Meyer, B. Teulings, C. Thomassen, J., Roes, T. Giesen, P. en van Calmhout, M. (Redactie) 'Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen: De gamma-camon'. Amsterdam, 2011, Meulenhof, ISBN 978-90-290-87216 / NUR 320, blz. 150-153

full text
2010f Maakt geld gelukkig?
De Volkskrant, zaterdag 9 januari 2010, Lemma in serie 'Gamma Canon'
full text
2009l Geloof en geluk in landen
Ethiek en Maatschappij, 2009, 12: 49-69, ISSN 1373-0975 (met Maarten Berg)
abstract in Dutch
abstract in English
full text in Dutch
2009h

Groter geluk voor een groter aantal: Is dat mogelijk en wenselijk?
(Greater happiness for a greater number: Is that possible and desirable?)
Ethiek en Maatschappij, Themanummer 'Geluk en Politiek'12: 25-50 ISSN 1373-0975

abstract in Dutch
abstract in English
full text in Dutch
2008a Meten van Bruto Nationaal Geluk (Measures of Gross National Happiness)
TPEdigitaal, nummer over 'Brede Welvaart', vol. 2, nr. 3, pp. 10-35
abstract
full text
2007p Reactie Ruut Veenhoven op rapport 'Duurzame Kwaliteit van Leven' (comments to report on Sustainable Quality of Life)
in: I. Robeyns en R.J. VanderVeen, 'Duurzame kwaliteit van leven: Conceptueleanalyse voor empirisch onderzoek'. Rapport nr. 550031005/2007 Natuur en Millieu Planbureau, Bilthoven, The Netherlands, pp153-156
full text
2007j Als geld niet gelukkig maakt, waarom werken we dan zo hard?
In: Jasper van der Steen & Judith van Heeswijk (red) ‘Geld speelt geen rol. Een verschuiving in waarden van welvaart naar welzijn?’ Hiteq Centrum van innovatie, Den Haag, januari 2007, pp. 61-67
full text
2007h

Nederlandse tieners gelukkig: Mede door het nieuwe leren?
Gepubliceerd in NRC-Handelsblad, 26 februari 2007, Opinie pagina, onder de titel ‘Het nieuwe leren maakt gelukkig’
           

full text
2007e Groter geluk voor een groter aantal. Kan dat in Nederland?
In: Schnabel, P. (red) 'Veel geluk in 2007', Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, ISBN 978 90 377 0295 8, pp.10-15
Also published in Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, April 2007, pp.64-66
Also published on Kennislink website, vakpagina Maatschappijwetenschappen
full text
2006c Geluk op leeftijd
In: GERON Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, vol.8, nr. 1, pp. 58-61, ISSN 1389143X
full text
2006b Wat is geluk?
In 'Grafisch Nederland 2006', Grafische cultuurstichting, Amstelveen, Netherlands, ISBN 90 70 80 9044, pp. 100-102
full text
2005g Is de belofte van economische groei wel zo vals? Reactie op Paul de Beer
In: Waterstof, Nieuwsbrief Waterland Stichting, nr. 7 2005, 1 p.
full text
2005e Gezond Geluk
Verkenningsstudie voor ZonMw in het kader programma 'Gezond Leven', 85 blz.
abstract in English
abstract in Dutch
full text
2004g Veiligheid en geluk (Safety and Happiness)
in: Muller, R.E., (Ed.) 'Veiligheid; studies over Inhoud, Organisatie en Maatregelen, Kluwer, 2004, Dordrecht, pp. 153-185, ISBN 90 1300 11 292
full text
2002e Het grootste geluk voor het grootste aantal. Geluk als richtsnoer voor beleid.
Inaugural lecture Erasmus University 31-5-2002
Tevens gepubliceerd in Sociale Wetenschappen, 2002, nr. 4 pp. 1-43 ISSN 0037 8077

abstract
full text

2000i Leefbaarheid: betekenissen en meetmethoden
Rapport voor ministerie WVS
abstract
full text
2000h Beeld van geluk in wetenschap en bellettrie
'Bericht an de vrienden van de Jan Campert-Stichting, nr 16, mei 2000
full text
2000g Individualisme zo slecht nog niet
Psychologie magazine, vol 19, nr 1 pp 12-15, ISSN 0167-6598
abstract in Dutch
full text
2000f Leuk levenskunst
Tijdschrift voor Humanistiek, vol 1, nr 2, pp 13-19
Reprinted in Dohmen, J. (red.) 'Over de levenskunst', AMBO, Amsterdam 2002, ISBN 90263 174 25, pp. 357-368
abstract in Dutch
full text
1999d Is langer leven nog wel leuk? Levensvoldoening van hoogbejaarden in 8 EU-landen (samen met Pietrica Okma)
Sociale Wetenschappen, vol 42, nr 4. pp. 38-62
abstract in English
full text
1999c Welzijn in de verzorgingsstaat: Niveau niet hoger, verdeling niet gelijker
in: Brinkgreve, C. & VanLieshout, P. (reds) 'Geregelde gevoelens', Elsevier/DeTijdstroom, Maarsen, ISBN 90-352-2193-1, pp 155-196
abstract in Dutch
full text
data matrix
1999c Op zoek naar de menselijke maat. Leefbaarheid van de individualistische samenleving
Rekenschap juni 1999, pp 83-95
abstract in Dutch
abstract in English
full text
1998c

Welvaart en geluk
Economisch Statistische Berischten (ESB) vol 83 pp 628-631
(samen met D. Timmermans)

full text
1998b

Vergelijken van geluk in landen
Sociale Wetenschappen, 1998, vol 42, pp 58-84

abstract in English
full text
1996h

Leefbaarheid van landen
Oratie Universiteit Utrecht
AWSB Research Papers 96-02 Onderzoeksschool 'Arbeid, Welzijn en Sociaal-Economisch Beleid', Utrecht (57 p)

abstract in Dutch
full text
1994e Over het nut van genot
in: Vrije tijd tussen gebod, genot en verleiding' Verslag conges Vereniging voor de vrijetijdssector VVS dd 15-12-94, HR&O Rotterdam, pp 4-8
abstract in Dutch
full text
1992b De vrolijke vechtmaatschappij
Paper studiedag 'Vechtmaatschappij' Socrates, Utrecht 1992
abstract
full text
1991e

Levensvoldoening van alleenstaanden: Achterstand op samenwoners in 11 EG landen 1974-1986 (samen met R. van Schoonhoven),
Gezin, vol. 3, pp. 15-25.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1990b

Resultaat van de Verzorgingsstaat: leefbaarheid en gelijkheid
in: H.J. van de Braak (red.), 'Rationaliteit en Beleid: Hoofdstukken uit de Rotterdamse Sociologie', Academisch Boeken Centrum, 1990, De Lier, pp. 41-80.

abstract in Dutch
full text
1989g

Psychische kosten van werkeloosheid: zelfwaardering en geluk bij kinderen waarvan de vader werkeloos is (samen met M.Verkuyten)
Gezin, vol. 1, pp. 85-94

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1989h

Liefde en Geluk
in: Ketting, M.C. (red.), 'Wetenschappers over de liefde', Studium Generale Rotterdam Reeks, pp. 7-16.

full text
1989j Het rendement van de verzorgingsstaat: meer geluk, beter verdeeld (samen met P.Ouweneel)Economische Statistische Berichten, pp. 419-420 full text
1988b

Welbevinden van kinderen na echtscheiding (samen met M.Verkuyten)
Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, vol. 66, pp. 128-133.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1988c

Kan Nederland Gelukkiger? (redactie)
Universitaire Pers Rotterdam, 73 p.
Redactionele bijdragen: 'Inleiding op de vraag' pp. 1-10.

contents
text introduction
1987b

Alleen leven en geluk: verhoogt onvrede met het bestaan de kansen om alleen te staan?
Gedrag en Gezondheid, vol. 15, pp. 107-117.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1986a

Multi-niveau problemen in geluksonderzoek
in: J.Berting e.a. (redactie), Multiniveau analyse in Rotterdam, Working paper nr. 2, Multilevel Werkgroep, FSW EUR.

full text
1985c

Over de waarde van geluk
Speling, vol. 37, nr. 2, pp. 24-32.

full text
1985b

Worden we vaker depressief? Commentaar bij Ormel
In: 'Gezondheid en Samenleving', vol. 6, nr. 1, pp. 29-30.

full text
1985a

Gewantrouwd geluk?
Psychologie, februari, pp. 42-45.

full text
1984f Levensdoelen en geluk
Rapportage aan deelnemers onderzoek
full text
1984e Hoe relatief is geluk?
in: R. Veenhoven (red) 'Betere Wereld, gelukkiger mensen?' Swets en Zeitlinger, Lisse pp. 140-150.
abstract in Dutch
full text
1984d Zonder partner even gelukkig?
in: R. Veenhoven (red) 'Betere Wereld, gelukkiger mensen?' Swets en Zeitlinger, Lisse pp. 44-60
abstract in Dutch
full text
1984c

Betere Wereld, gelukkiger mensen? (redactie)
Swets en Zeitlinger, Lisse, 155 p.
Redactionele bijdragen: 'Inleiding', pp. 1-7

contents
1983b

Welvaart en Geluk
Economische Statistische Berichten, 16-2-1983, p. 153
gevolgd door discussie in ESB 18-5-1983, pp. 451-452.

full text
1972a

Menselijk Geluk (redactie)
Universitaire Pers Rotterdam, 124 p.
Redactionele bijdragen: 'Inleiding' pp. 7-8, 'Poging tot integratie', pp. 100-124.

contents
final chapter
full book

1971b Over twee verlanglijstjes
Maasmondig, 3de jaargang, nr. 10, 1971, blz. 296-298
full text
1970a

Geluk als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek
Sociologische Gids, vol. 17, nr. 2, pp. 115-122.


abstract in English
abstract in Dutch
full text


SCIENTOMETRIE

2009f Meting output onderzoek FSW 1995-2007. Commentaar bij de resultaten
(samen met Evelien Haagsma)
full text
2005l Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten
Studie HBO-raad, Mei 2005, 14 p. (met Fatih Topcu)
full text
2004f Maatschappelijke citaties van universiteiten. Vermeldingen in overheidspublicaties en kranten
Presentatie discussiebijeenkomst ‘Maatschappelijk publiceren voor de kennissamenleving’ Stichting Weten en Science Alliance, Amsterdam, 24-6-2004 (met Fatih Topcu)
full text
2003h Meting maatschappelijke impact van onderzoek. Vermelding van sociologen in de krant en overheidspublicaties.
Facta oktober 2003, blz 12-15. m.m.v Willem de Koster en Masja van Meeteren
full text
2003g Meting output onderzoek FSW/EUR. Productiviteit en impact
Onderzoeksrapport Afdeling Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 12 blz. m.m.v Willem de Koster en Masja van Meeteren
full text

VERZORGINGSTAAT

1999d Welzijn in de verzorgingsstaat, Niveau niet hoger, verdeling niet gelijker'
in: Brinkgreve, C. & VanLieshout, P. (eds) 'Geregelde Gevoelens', Elsevier/De Tijdstroom, Maarsen, ISBN 90-352-2193-1, pp.155-196
abstract in Dutch
full text
data matrix
1990b

Resultaat van de Verzorgingsstaat: leefbaarheid en gelijkheid
in: H.J. van de Braak (red.), 'Rationaliteit en Beleid: Hoofdstukken uit de Rotterdamse Sociologie', Academisch Boeken Centrum, 1990, De Lier, pp. 41-80.

abstract in Dutch
full text
1989j Het rendement van de verzorgingsstaat: meer geluk, beter verdeeld (samen met P.Ouweneel)
Economische Statistische Berichten, pp. 419-420
full text

 

OVERIG

2005i Wat bracht de seksuele revolutie?
In: Couwenberg, S.W. (red.) Seksuele revolutie ter discussie. Van Phil Bloom tot Sex in the City' Civis Mundi, Jaarboek 2005, ISBN 90 5573 610 4, blz 95-105
fulll text
2002c Bevrijde seks; tijd, cultuur en geluk
De Psycholoog, juli/augustus 2002, vol. 42, pp 377-382, ISSN 0033-3115
full text
2000f
Leuk levenskunst
Tijdschrift voor Humanistiek, vol 1, nr 2, pp 13-19
abstract
full text
2000g Individualisme zo slecht nog niet
Psychologie magazine, vol 19, nr 1 pp 12-15, ISSN 0167-6598
abstract in Dutch
full text
1992b De vrolijke vechtmaatschappij
Paper studiedag 'Vechtmaatschappij' Socrates, Utrecht 1992
abstract
full text
1991g

Psychologie en Onderhandelen
in: M. Kaplan & A. Rinooy-Kan (reds.), 'Onderhandelen', Academic Service, De Lier, p. 89-100 .

full text
1974c

Cultuurcrisis maakt oliecrisis zoet
in: H.J. van der Braak (red.), 'Crisis op de korrel', Rotterdam, Universitaire Pers Rotterdam.ISBN 90 237 1091 6, blz. 107-115

full text
1968b La famille educogène: gezin en sociale aspiraties van kinderen
Mens en Maatschappij, vol. 43, no. 2, pp. 158-172.
full text

Back to start page