ACHTERGRONDEN VAN VERANDERING

Marie-Louise den Bandt en Ruut Veenhoven
Gepubliceerd in: 'Vrijwillige Kinderloosheid', red. Ruut Veenhoven, 1979, Kooyker Wetenschappelijke Uitgeverij bv, Rotterdam, ISBN 90 6212 053 9 (Hoofdstuk 2), pp. 125-138

Samenvatting
Er zijn tal van factoren die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de toenemende acceptatie van vrijwillige kinderloosheid van de laatste vijftien jaar en voor de zich tegelijkertijd aftekenende toename van het aantal inderdaad vrijwillig kinderloos blijvende paren. Een drietal van die factoren is hier genoemd. Als eerste het feit dat het moederschap in steeds mindere mate een volledige levensvulling is gaan bieden. Als tweede is genoemd de opgang van feministische ideeŽn, die weliswaar niet primair op vrijwillige kinderloosheid gericht zijn, maar die in de praktijk toch zeker tot een verbreiding van het verschijnsel zullen hebben bijgedragen.
Tenslotte is een tweetal effecten van het moderne huwelijkspatroon besproken. De veeleisendheid van het moderne liefdesideaal en de daarmee gepaard gaande instabiliteit van huwelijksrelaties. Beide maken zij het ouderschap bepaald niet aantrekkelijker.
Het laatste woord is hiermee overigens nog geenszins gezegd.

Volledige tekst