HOE RELATIEF IS GELUK?

Ruut Veenhoven
Gepubliceerd in: R. Veenhoven (red) 'Betere wereld, gelukkiger mensen? Over de relatie tussen levensomstandigheden en levensvoldoening', Swets & Zeitlinger B.V., Lisse 1983 pag. 140-150

Samenvatting
Lang niet alle verbeteringen in levensomstandigheden leiden tot een blijvende toename van de tevredenheid met het bestaan. Dat betekent echter nog niet dat geen enkele verbetering ooit echt zoden aan de dijk zet. Sommige doen er wel degelijk toe, al is hun effect niet overal even groot en soms pas op lange termijn voelbaar. De gedachte dat een betere wereld gelukkiger mensen kan maken blijft dus in essentie overeind.

Volledige tekst