OP ZOEK NAAR DE MENSELIJKE MAAT
Valt te leven met een steeds individualistischer maatschappij?

Ruut Veenhoven
Rekenschap, 1999, vol 46, pp.83-95

SAMENVATTING
In veel maatschappij-opvattingen staat een ideaal voorop en is de mens sluitpost. Leefbaarheid van de samenleving daarom meestal geen groot thema. Het humanisme zegt de mens centraal te stellen, en zou dus veel belang moeten hechten aan de leefbaarheid van de samenleving. Toch is daar binnen het humanisme nog niet veel over nagedacht. In deze bijdrage verken ik de leefbaarheid van een humanistisch maatschappij-ideaal, namelijk de ge´ndividualiseerde meerkeuze maatschappij.

Volledige tekst