Wat heet geluk? Hoe bepalen we hoe gelukkig we zijn? Hoe gelukkig is de oude dag?

Ruut Veenhoven
In: Geron, volume 22, issue 1. https://gerontijdschrift.nl/artikelen/wat-heet-geluk-hoe-bepalen-we-hoe-gelukkig-we-zijn-en-hoe-gelukkig-is-de-oude-dag/

Samenvatting
Het woord ‘geluk’ heeft verschillende betekenissen die vaak door elkaar worden gebruikt. Er is veel energie gestoken in het uitzuiveren van die betekenissen. Op basis daarvan kunnen we nu gerichter denken over geluk. In dit artikel wordt geluk gedefinieerd als ’levensvoldoening’ en onderscheiden van andere kwaliteiten van leven. De oordeelsvorming over geluk blijkt meer een kwestie te zijn van gevoelsmatige ervaring dan van verstandelijke vergelijking en daarmee meer te berusten op bevrediging van universeel menselijke behoeften dan van cultureel variabele verlangens. De oude dag blijkt een gelukkige levensfase te zijn, althans in rijke landen zoals Nederland

Full text.