HOE WORDT OVER VRIJWILLIGE KINDERLOOSHEID GEDACHT?

Ruut Veenhoven
Gepubliceerd in: 'Vrijwillige Kinderloosheid', red. Ruut Veenhoven, 1979, Kooyker Wetenschappelijke Uitgevers bv, Rotterdam, ISBN 90 6212 053 9 (Hoofdstuk 6), pp. 100-129.

Samenvatting
De publieke acceptatie van vrijwillige kinderloosheid is in de laatste decennia sterk toegenomen, maar volledig geaccepteerd is het verschijnsel bepaald nog niet. Nog steeds worden aan vrijwillig kinderlozen allerlei negatieve eigenschappen toegeschreven: ten onrechte, want bij nader onderzoek blijken die verdachtmakingen onjuist of op zijn minst onbewezen. Deze negatieve stereotypen zijn niet alleen onprettig voor de betrokkenen, maar ze zijn ook schadelijk. Onder meer schadelijk voor de geestelijke volksgezondheid, doordat ongemotiveerde mensen in het ouderschap worden gedreven. Er is dus sprake van een onjuiste en schadelijke beeldvorming rond vrijwillige kinderloosheid. Het is hoog tijd dat daar eens iets aan gebeurt

 

Volledige tekst