SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN EN GELUK


Luc Benda, Kea Tijdens & Ruut Veenhoven
in: TPE-digitaal, 2014, 8: 15-28, http://www.tpedigitaal.nl

ABSTRACT
Hoe verhouden secundaire arbeidsvoorwaarden zich tot geluk? Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de Loonwijzer-webenquête (n=14.304). Uit de analyse blijkt dat secundaire arbeidsvoorwaarden, na gecontroleerd te zijn voor primaire arbeidsvoorwaarden, alleen voor de laptop/pc- thuisregeling en voor trainin geen positief verband met geluk laten zien. Secundaire arbeidsvoorwaarden in gesommeerde vorm hebben alleen een positief effect op geluk wanneer de toenameabsoluut is, maar niet wanneer de toename relatief is ten opzichte van anderen.

Full text