PSYCHISCHE KOSTEN VAN WERKLOOSHEID
Zelfwaardering en geluk bij adolescenten waarvan de vader werkeloos is

Maykel Verkuyten en Ruut Veenhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam
Gezin 1989, vol 1, pp 85-94

SAMENVATTING
Massa-werkloosheid wordt verondersteld hoge psychische ‘kosten’ met zich mee te brengen, waaronder verminderde ontwikkelingskansen van kinderen uit door werkloosheid getroffen gezinnen. Dit artikel geeft een beeld van de mate waarin werkloosheid van de vader het welbevinden van kinderen schaadt aan de hand van een onderzoek onder 2366 leerlingen aan scholen voor voortgezet onderwijs. Van 244 daarvan was de vader werkloos. Alle kinderen zijn ondervraagd over zelfwaardering en geluk. Op beide aspecten scoren kinderen van werkloze vaders iets lager, ook na controle voor sociaal milieu, urbanisatiegraad en schooltype. De verschillen zijn echter niet allemaal significant en ook erg klein. Er zijn aanwijzingen dat werkloosheid van de vader ook positief kan uitwerken op het welbevinden van kinderen. Dit geldt met name bij VWO/HAVO leerlingen en bij jongens. Bij leerlingen aan LBO en MAVO en bij meisjes is het effect negatief.

Volledige tekst