GELUK ALS ONDERWERP VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Ruut Veenhoven
Sociologische Gids, 1970, vol 17, pp 115-122
Tevens gepubliceerd in Intermediar 1970, vol 6, nr 29 pp 45-47


Geluk wordt gedefinieerd als overwegende tevredenheid met het leven als geheel. Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek naar dat verschijnsel. Geluk blijkt deels afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. Zo blijkt ondermeer dat gelukkige mensen over het algemeen sociabeler zijn en meer zelfvertrouwen hebben. Er is echter geen relatie met intelligentie. Geluk blijkt ook afhankelijk van omgevingscondities, ondermeer grootte van de woonplaats, werksituatie en aanwezigheid van een levenspartner. Voor welzijnsbeleid is het van belang dat de condities voor geluk in kaart worden gebracht.


volledige tekst