HET WELZIJN VAN ONGEWENSTE KINDEREN

R. Veenhoven
Samenvatting hoofdstuk 11, Kiezen voor Kinderen, R. Veenhoven & E. van der Wolk (red.), Intermediair, Amsterdam/Van Gorcum, Assen, Amsterdam, blz. 119-127, 1977, ISBN 90 232 15311

Samenvatting
Kinderen die door hun ouders niet gewenst worden ontberen vaak een accepterend liefdevol opvoedingsklimaat. Dit belemmert hun uitgroei tot geestelijk gezonde volwassenen. Veel falen en onaangepastheid van volwassenen is terug te voeren op ongewenstheid en onbemindheid in de jeugd. Ongewenste kinderen lopen ook een verhoogd sterfterisico in de jaren van hun jeugd.

Volledige tekst