HOUDINGEN TEN AANZIEN VAN ABORTUS

Drs R Veenhoven
Gepubliceerd in: Tal en Last, jaargang 10, nr. 3, september 1972, pp. 75-87

Attitudes ten aanzien van abortus blijken de mens geenszins aangeboren, maar zijn sterk afhankelijk van omgevingsbeïnvloeding (Maxwell 1970 blz. 251). De recente veranderingen in de opstelling ten aanzien van abortus zijn waarschijnlijk een wat vertraagd gevolg van ingrijpende veranderingsprocessen in onze samenleving die al enige tijd aan de gang zijn. Oppositie tegen openlijke toepassing van abortus komt voornamelijk uit die sectoren van de samenleving die het laatst bij deze veranderingsprocessen betrokken zijn geraakt. Het valt echter te verwachten dat het verzet vanuit deze groepen in de komende decennia sterk zal afnemen.

volledige tekst