ZONDER PARTNER EVEN GELUKKIG?

Ruut Veenhoven
Uit: 'Betere Wereld Gelukkiger Mensen?; over de relatie tussen levensomstandigheden en levensvoldoening', Veenhoven (red.), Swets & Zeitlinger B.V., Lisse, 1984, ISBN 90 265 05264 (Hoofdstuk 4), pp. 44-60

Samenvatting
Alleenstaanden scheppen minder plezier in het leven dan mensen met een vaste partner. Dat verschil wordt vooralsnog groter in plaats van kleiner. Een en ander kan slechts zeer ten dele verklaard worden uit het feit dat ongelukkige mensen meer kans lopen om alleen te komen te staan. De belangrijkste reden is dat geborgenheid steeds moeilijker buiten het kader van een relatie met een levenspartner te vinden is en dat alleenstaanden daardoor steeds meer in de kou komen te staan. Kennelijk zijn mensen er niet op gebouwd om zich zonder pijn in zulke omstandigheden te schikken.

Volledige tekst