IS OPGROEIEN IN ÉÉN-OUDERGEZIN SLECHT VOOR KINDEREN?

Ruut Veenhoven
Pre-advies Gezondheidsraad,Commissie ‘Nieuwe Voortplantingstechnieken’, 1985

Samenvatting
Het beschikbare onderzoek biedt vooralsnog geen bevestiging van het gangbare idee dat het slecht is voor kinderen om in een één-ouder-gezin op te groeien. Kinderen blijken aan het verlies van één van hun ouders door dood of scheiding in ieder geval nauwelijks blijvende kleerscheuren over te houden, ook al hebben ze het er in de eerste jaren vaak knap moeilijk mee. Het is mogelijk dat onderzoek onder (gewenste) kinderen die van meet af aan bij één-ouder opgroeien een ander beeld geeft. Erg waarschijnlijk is dat echter niet. Er is daarom vooralsnog geen reden om ongehuwden categorisch van IVF of KID uit te sluiten.

 

Volledige tekst