Is Gelukstraining effectief?

Tijdschrift voor Positieve psychologie (PTT), 2021-3, 1-13
Ad Bergsma, Ivonne Buijt en Ruut Veenhoven

Geluk is een centraal doel in het leven van veel mensen, maar psychologen wrijven hen graag in dat het najagen van geluk futiel is. Dat zou betekenen dat gelukstrainingen ons niet wezenlijkgelukkiger maken. In deze studie zetten we de 3i4 bevindingen uit experimenteel onderzoek op een rijtje. Deze onderzoeks resultaten zijn ingevoerd in de World Database of Happiness. In de tabellarische appendix bij deze text staan links naar detail over die onderzoeken in dit online 'finding archive'.

We zien dat training gemiddeld een positief effect heeft op geluk. In deze studies is niet of nauwelijks een 'toxisch effect van positiviteit' zichtbaar. Deze conclusie geldt voor zeer verschillende groepen, verschillende interventies, in verschillende landen en verschillende aanbiedingsvormen. Deze uitkomst onderschrijft een van de basisveronderstellingen in de positieve psychologie, namelijk dat het de moeite loont niet alleen problemen op te lossen, maar levensvaardigheden en persoonlijke krachten uit te bouwen.. We schatten dat het gemiddelde effect van gelukstraining rond de vijf procent van de schaalgrootte ligt en dat dit effect ook na follow-up aanhoudt.

Dit artikel rapporteert een update van de Engelstalige research synthese 'Will happiness training make you happier? A research synthesis using an online findings-archive. Frontiers in Organizational Psychology. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2020.01953

Full text