KIJK VOOR WELVAART GEWOON NAAR HET AANTAL GELUKKIGE LEVENSJAREN

Ruut Veenhoven
In: Economisch Statistische Berichten (ESB), Dossier ‘Meten van Welvaart’, 11 april 2019, vol. 104, nr. 47725, blz. 18-21


De huidige maatstaven van welvaart en brede welvaart richten zich voornamelijk op het meten van levensomstandigheden waarvan we denken dat ze goed voor ons zijn. Welvaart draait echter om de vraag in hoeverre mensen een lang en gelukkig leven leiden en dat moeten we dus meten.

In het kort
• De meeste indices van welvaart meten levensvoorwaarden, terwijl het gaat omlevensuitkomsten
• De gemeten voorwaarden geven aan hoe het gaat op de ingezette koers, niet of die juist is
• Meting van gelukkige levensjaren is gemakkelijk en internationaal vergelijkbaar en kan ook ingebed worden in beleid

Full text