OVER HET NUT VAN GENOT

Ruut Veenhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam
Tekst van de plenaire lezing uitgesproken tijdens het congres ‘Vrijetijd’: Tussen genot, verbod en verleiding’, d.d. 15 december 1994.

Conclusie
Met genot is op zich niets mis. Gewoon genieten is goed voor mensen; het draagt bij tot gezondheid en geluk. Als zodanig draagt genieten ook bij tot het functioneren van de maatschappij. Dat betekent natuurlijk niet dat alle genot weldadig is. Sommige vormen van genot zijn misschien wel schadelijk. Dat is echter uitzondering, niet de regel.

Volledige tekst