MENSELIJK GELUK

R. Veenhoven (red)
Universitaire Pers Rotterdam, ISBN 90-237-1070-3, 124 p. 1972

INHOUD

Het begrip geluk in de westerse cultuur
J. Goudsblom

Een psychofysiologische benadering van gelukkig gedrag
J.E. Hueting

Psychologische bespiegelingen over het geluk
H.J.C. Duijker

Human happiness in non-western cultures
C. VonFuerher-Haimendorf

Poging tot integratie
R. Veenhoven

 

volledige tekst