IS ER EEN AANGEBOREN BEHOEFTE AAN KINDEREN?

R. Veenhoven
Samenvatting hoofdstuk 2, Kiezen voor Kinderen, R. Veenhoven & E. van der Wolk (red.), Intermediair, Amsterdam/ Van Gorcum, Assen, Amsterdam, 1977, ISBN 90 232 15311

Er wordt vaak gezegd dat ieder mens een aangeboren behoefte heeft om kinderen groot te brengen en dat als gevolg daarvan mensen die vrijwillig of onvrijwillig kinderloos blijven gedoemd zijn om gefrustreerd door het leven te gaan. Deze voorstelling kan echter op theoretische zowel als op empirische gronden worden afgewezen. Analyse van de resultaten van een onderzoek onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking laat zien dat kinderloze mensen zich niet minder gelukkig en gezond voelen dan mensen met kinderen. Zij hebben ook niet meer last van gevoelens van eenzaamheid, twijfel aan het nut van hun leven of angst voor de dood. Integendeel op een aantal aspecten zijn mensen zonder kinderen juist beter af dan mensen die wl kinderen hebben. Ze voelen zich bij het ouder worden gemiddeld gezonder en voor zover het de mannen betreft beleven ze meer plezier aan hun huwelijk.

Volledige tekst