MEDISCHE EN PSYCHOLOGISCHE VEREISTEN VOOR EEN GOEDE ABORTUSWET

R. Veenhoven
Gepubliceerd in: 'Huisarts en Wetenschap', vol. 16, blz. 86-89, 1973

SAMENVATTING
Bij het opstellen van een nieuwe abortuswet in de naaste toekomst zal rekening moeten worden gehouden met een aantal praktische overwegingen voor een goede hulp-verlening. Een goede hulpverlening vraagt een vlotte, eenvoudige behandeling in een accepterend klimaat. Waar dat niet het geval is en waar vrouwen moeizame procedures moeten doorlopen om een omslachtige behandeling te krijgen van een arts die de ingreep voor zichzelf eigenlijk niet kan verantwoorden, worden dan ook brokken gemaakt. Brokken op het medische vlak in de vorm van complicaties en een hoge frequentie van illegale abortus; brokken op het psychische vlak in de vorm van depressies achteraf. Tal van onderzoeken tonen dit aan. Het zou daarom hoogst onverstandig zijn in de nieuwe wet verplichte consultatie van een abortusteam te introduceren of andere maatregelen te treffen die strijdig zijn met de geavanceerde behandelingswijze zoals die zich in Nederland vanuit de abortusklinieken heeft ontwikkeld.

volledige tekst