GEESTELIJKE ONGEZONDHEID EN SOCIAAL MILIEU
Ongewenste zwangerschap als oorzaak van relatief slechtere geestelijke gezondheid in gedepriveerde sociale milieus

R. Veenhoven
Gepubliceerd in: 'Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde', vol. 52, blz. 26-29, 1974

SAMENVATTING
Naast de bestaande verklaringen voor de hogere frequentie van geestelijke ongezondheid in de lagere sociale milieus wordt een nieuwe theorie voorgesteld. De relatief hogere frequentie van ernstige psychische problemen in de lagere milieus kan tot op zekere hoogte ook verklaard worden uit het feit dat in deze milieus naar verhouding meer ongewenste kinderen worden geboren die doordat zij ongewenst zijn vaak in een minder gunstig sociaal klimaat moeten opgroeien.

Ter ondersteuning van deze theorie wordt op grond van literatuuronderzoek aangetoond:
a dat het aantal ongewenste geboorten groot genoeg is om bij verklaring van het massa-verschijnsel geestelijke ongezondheid in aanmerking te worden genomen
b dat de frequentie van ongewenste zwangerschap in de lagere milieus inderdaad hoger is;
c dat er mechanismen in de relatie ongewenste geboorte - geestelijke ongezondheid bekend zijn en
d dat deze relatie ook empirisch aantoonbaar is.

volledige tekst