ALTERNATIEVEN VOOR ABORTUS

R. Veenhoven
Gepubliceerd in: Politiek Perspectief, jaargang 1, nr. 5, september/oktober 1972, blz. 27-31

Door verbetering van het adoptiebeleid en met steun aan ongewenst zwangere vrouwen kan het probleem van de ongewenste zwangerschap enigszins worden verlicht. Op tamelijk lange termijn kan het gedeeltelijk worden opgelost door middel van een goed anti-conceptiebeleid

Geen van deze maatregelen biedt echter een afdoende oplossing voor het probleem van ongewenste zwangerschap. De keuze blijft in het overgrote deel tussen abortus of de consequenties van het ongewenst moeder en kind zijn. Werkelijke alternatieven zijn er niet.

volledige tekst