INDIVIDUALISME ZO SLECHT NOG NIET

Ruut Veenhoven
Gepubliceerd in: Psychologie Magazine, januari 2000, pp.12-15. ISSN0167-6598
Special over de 'psychologie van goed en kwaad'

SAMENVATTING
Ieder voor zich, en niemand meer voor ons allen. Is dat de toekomst van onze samenleving? Mensenlijken zich steeds minder on elkaar te bekommeren en eigenbelang de grote drijfveer. De wortel van dat kwaad heet individualisme. Toch leidt individualisme niet altijd tot egoisme. En ondanks de gestage individualisering is er ook geen toename van wantrouwen, stress en ongeluk

Volledige tekst