Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page | homepage Gijs van Oenen ]
 
 
 

Korte teksten van Gijs van Oenen  online
zie verder ook mijn publicatielijst
en mijn columns in Erasmus Magazine
   Immuunsystemen. ESPhil column (Erasmus School of Philosophy), 18 april 2020

  Lezing + discussie over Zizek en de filosofische canon bij presentatie nieuwe editie Filosofen van deze tijd (Bert Bakker 2014), De Rode Hoed, Amsterdam, 8 april 2014
[met verder: Heleen Pott, Maarten Doorman, Monica Meijsing, Marli Huijer, Tsjalling Swierstra en Annemie Halsema]

  Zijn we de democratie zat? Beschouwing door Maarten Muns, naar aanleiding van onderzoeksproject Interactieve metaalmoeheid, Kennislink, 14 maart 2014

Verandering is niet nodig. In: Twijfel, 2013/1

   Schuld(ig) of niet? Interview met Jacques van Rossen, in: Modus Vivendi, Wegwijzer voor schuldproblematiek. Nieuwsbrief schuldhulpverlening, maart 2013.

  Joep als sluitstuk. In: Joggli Meihuizen, Martijn Vromans, Marc de Wilde (red.), Ontsloten sluitstuk. Essays voor Joep van der Vliet. Z.p. z.d. (Amsterdam 2013), p. 35-47  

   Revolutionaire stemming. In: Twijfel, 2012/2, p. 14-17   

  De dringende, de onderschatte en de overschatte problemen. In: De Groene Amsterdammer, 21 april 2011 

  Liever grondig onderzoek dan snelle sociale media. In: Sociale vraagstukken. Sociale denkers in debat, 6 april 2011.
Verkorte versie van:
Medialogica 2.0: politiek, burger en interactieve metaalmoeheid. Essay ten behoeve van Achtergrondinformatie voor het advies Internetlogica, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, juli 2010 

  Loslaten, vasthouden, blijven hangen. Column/minilezing voorstelling Ziek van liefde, theatersalon Bonheur, Rotterdam, 18 februari 2011 

  (Z)onder twijfel. Column in filosofieblad Twijfel, Rotterdam maart 2011  

  SIRE wenst ons een kort lontje en lange tenen toe. In: Trouw, vrijdag 20 maart 2009.
[ De krantenversie is licht ingekort. Online staat ook de volledige tekst  ]

  Nieuwe vormen van gemeenschap. Lezing op symposium slotdag Sonsbeek 2008. Het Provinciehuis, Arnhem, 21 september 2008
[Downloadbaar als doc-bestand]

  Nobele droom of nachtmerrie? Academici en hun echte leven. Kerstverhaal voor Erasmus Magazine van 13 december 2007
[Download als rtf tekst bestand]

  Interpassivity as research project. Lecture at Studiedag Theaterwetenschappen, Amsterdam, August 31, 2007
[Download als rtf tekst bestand]

  Hebben we Hawk Eye nodig?  Oorspronkelijke versie van tekst die verkort en gewijzigd verscheen in NRC Handelsblad, 12 juli 2007
||  Hebben we electronische controle nodig om onze eigen normen te handhaven?
[Download als rtf tekst bestand
]

   Ken uzelf! Durf te denken! Interview door Tim Houwen in Trouw, 30 oktober 2006, deVerdieping, p.6.
||  De dialectische relatie tussen eigenzinnig spreken en articulatie van een traditie
[Download als rtf tekst bestand]

 
   Interpassiviteit . In: Krisis, 6/4, 2005 (25-jarig jubileumnummer!), p. 87-90
||  Het zelfverklaarde onvermogen om te handelen naar de eigen normen
[Download als rtf tekst bestand ]

  Het nieuwe veiligdom. De interpassieve transformatie van de publieke sfeer. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein. SKOR/NAi uitgevers, 2004, no.6 , p. 6-16.
|| De transformatie van de moderne burger van participator tot bijstaander.
[Download als rtf tekst bestand ]

  Interview "Paars schuldig aan psychologische verarming" . Nederlands Dagblad, zaterdag 8 mei 2004, p.13
[Alleen beschikbaar als rtf tekst bestand]

De falende burger . In: de Volkskrant, 17 april 2004, Reflex katern, p. 17.
||  De moderne burger vindt dat de overheid de orde moet handhaven. Het probleem schuilt echter in de burger zelf, die ‘een kort lontje’ en een torenhoge eigendunk heeft.
[Download als rtf tekst bestand ]

De kunst van de ontregeling . Mobiele architectuur en haar politieke meerwaarde. In: Parsasite Paradise. Pleidooi voor tijdelijke architectuur en flexibele stedenbouw. SKOR en NAi Uitgevers, Amsterdam/Rotterdam 2003, p. 14-19
[Download als rtf tekst bestand ]

Zizek gaat door de fantasie heen . De lacaniaanse stormloop van Slavoj Zizek
Beschouwing over persoon en werk van Slavoj Zizek. In: De Helling, 5/3, najaar 2002, p. 42-43.
[Download als rtf tekst bestand ]

' Victimalisering als diagnose en als therapie .
Recensie van: Hans Boutellier, De veiligheidsutopie (Boom juridische uitgevers, Den Haag 2002. In  Rooilijn, november 2002.
 [Download als rtf tekst bestand ]

  Politiek is geen voetbalwedstrijd .
Artikel in Erasmus Magazine, opinie- en informatieblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 21 november 2002
 [Download als rtf tekst bestand ]
|| De overeenkomsten tussen voetbalcultuur en politieke cultuur: over het spelen zonder scheidsrechter

  Radio100 - blijf bij je eige!
Tekst uitgesproken bij discussie-bijeenkomst over nut en noodzaak van vrije radio in Nederland . De Balie, Amsterdam, donderdag 3 oktober 2002.
 [Download als rtf tekst bestand ]

De nieuwe Kulturkampf in de politiek . In: de Volkskrant, dinsdag 10 september 2002, p.7.
[Deze tekst verscheen in de krant onder de titel 'Nieuwkomer afkerig van politiek']
  [Download als rtf tekst bestand ]
|| Over het verschil tussen de sociale en de politieke betekenis van de LPF en het Fortuynisme.

De dwang der wanhoop . In: NRC Handelsblad, maandag 26 augustus 2002, p. 7
[De krantentekst is licht gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke tekst die ook online staat]
  [Download als rtf tekst bestand ]
|| Over zwijgrecht en dwangvoeding, ivm het proces tegen Volkert van der G.

Het verlangen naar een showproces . In: De Groene Amsterdammer, 10 augustus 2002, p. 5.
[Download als rtf tekst bestand ]
|| Tegen de mediashow en de politieke bemoeienis rondom het proces tegen Volkert van der G. .

Leve de strafbare staat. De arrogantie der ambtsdragers versus de traagheid der wet .
In De Groene Amsterdammer , 1 juni 2002, pp. 30-33
|| Tegen de overwaardering van strafrecht en de strafvervolging van overheden.

Niet alleen de politici, ook de burger treft blaam . In NRC Handelsblad, 1 en 2 juni 2002, p. 8.
[De krantentekst is een ingekorte versie. Online staat hier de complete tekst.]
|| Tegen de opvatting dat de overheid alle blaam treft voor gebrekkig burgerschap.

Ontkenning van illegaliteit leidt tot fundamentalisme .
Interview door Gert van der Ende, in: Erasmus Magazine, 28 maart 2002
|| Over de waarde van gedogen en van illegaliteit

Red de politiek, herstel het gedogen.   Opinie-artikel in Algemeen Dagblad, 14 maart 2002

Repressie is een naieve remedie    Opinie-artikel in Trouw, 12 maart 2002

Gedogen heeft toekomst . Interview door Ralf Bodelier, in de Volkskrant , 8 september 2001, Reflex katern

Drijven en bedrijven. Paars op drift . In: De Groene Amsterdammer van 8 september 2001
|| Over de bestuursfilosofie van het paarse kabinet.

Een cultuuromslag in het gedoogbeleid?   In Openbaar Bestuur, juni/juli 2001
|| Over gedogen na de rampen in Enschede en Volendam.

Het gedogen van vrije jongens   Column door John Jansen van Galen in Het Parool, 27 maart 2001.
  [Download als rtf tekst bestand ]

Gedogen is integraal onderdeel van de rechtsstaat   Opinie-bijdrage NRC Handelsblad 12 maart 2001

Postkoloniale prikkelingen   Lezing voor Studium Generale programma "Suriname-NL, een geketend verleden", Erasmus Universiteit,  november 2000.
|| Over het gebrekkig postkoloniaal bewustzijn in Nederland.

Verketteren gedoogbeleid helpt politiek niet    Opinie-bijdrage NRC Handelsblad, 20 september 2000
|| Reactie op de anti-gedoogoproep van de gezamenlijke voorzitters van de jongerenorganisaties van politieke partijen.

Prepare to be assimilated! Resistance is futile
|| Comments on lecture by Will Kymlicka, colloquium at Twente University, april 2000.
On the assimilative character of capitalism and liberalism, also with regard to multicultural issues.

Tijd voor identiteit: being yourself without really trying   In: Krisis, winter 1999.
|| Over de toekomst van de sociale filosofie

Flikkeringen van identiteit   Bijdrage aan personeelsblad Immigratie- en Naturalisatiedienst, oktober 1999.
|| Over de fragiliteit van identiteit.

Wildheid en minoriteit   In: Inter/Acta, webzine version, juli 1999
 
 

U kunt ook: