[ Erasmus University homepage | Erasmus School of Philosophy homepage | homepage Gijs van Oenen ]
 
 
 

Publicaties / publications   Gijs van Oenen

Chronologisch overzicht / Chronological overview

¥  op de pagina online teksten is een aantal (gelegenheids)teksten ook downloadbaar.

  online te lezen / online text 
¤  english language publication

 


The spectre of woke and the reality of academic freedom. In: On Education. Journal for Research and Debate, september 2023   
♣    ¤

Modern citizenship as civil disobedience 3.0, in: Peter Hupe (ed.), The politics of the public encounter. What happens when citizens meet the state, Edward Elgar 2022, 316-332  
¤

Achttien miljoen aanklagers. NRC, 26 november 2022, Opinie bijlage 
  ♣

Culturele veldslagen. Filosofie van de culture wars. Boom, Amsterdam november 2022. 320pp. ISBN 9789024450145

Schiet de overheid tekort of vragen we te veel van de staat? In: Trouw, 7 september 2022.   Ook te lezen op de website van ESPhil.  
 
‘Bekwaam in gesprek’, onderzoeksverslag Publieke dialogen, HHS (met Elke Müller), 2022. ISBN 9789083224305  

Philosophy does not tell us how things are. An onorthodox introduction to basic concepts of political philosophy, in: Floris Velema (red.), Debate/Philosophy. How to start debating in the philosophy classroom, ISVW 2022. p. 113-164  ¤ 


Krisis breekt uit: identiteit, politiek, cultuur. In: Krisis. Journal for contemporary philosophy, 2020/1, 26-35  

Omstreden gezag, in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 112/4, 2020, 468-472

Sociale filosofie, in: Frank Meester e.a. (red.), Durf te denken! Boom, Amsterdam 2020 (herziene editie), 114-141

Burgerlijke ongehoorzaamheid 3.0, in: NRC Handelsblad zaterdag 5 september 2020, Opinie-Debat, p.4-5   

Democratische dynamiek. In: Idee, juli 2020, p. 46-49   


Twee zielen in een borst. Reviewartikel over Merijn Oudenampsen, The conservative embrace of progressive values. Intellectual origins of the swing to the right in Dutch politics. Diss UvT 2018.  Filosofie & Praktijk, 40/3, september 2019, 86-93

De Nashville-verklaring: over Bijbelse seksualiteit en modern zelfbegrip. Tijdschrift voor Recht, Religie en Beleid, 10/2, 2019, p. 17-32   

De rekening van Srebrenica. Uitspraak van Hoge Raad is geen moreel of politiek ijkpunt. NRC Handelsblad, opiniepagina, 27 juli 2019      

Menselijk zelfverstaan in tijden van democratie. De Hofvijver (nieuwsbrief Montesquieu Instituut), jrg 9, #93, januari 2019 [over de "Nashville verklaring"]   


Overspannen democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen. Boom, Amsterdam, mei 2018.

Algoritmes, de redding van onze democratie. Essay in NRC Handelsblad, Opinie & Debat, 9-10 juni 2018, p. 8-9   

Genoeg van democratie. De Groene Amsterdammer, 6 juni 2018, p. 38-41    

Robert Pfaller: theorist of public grace. Continental thought & theory, 2/1, p. 104-131    ♣    ¤

Bestuursrecht in tijden van democratie en populisme. Drie uitdagingen. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2018/33, p. 198-200Mild over politieke boosheid. Recensie van: Sjaak Koenis, De januskop van de democratie, Van Gennep 2016. Filosofie & Praktijk, 38/1, 2017

Een nieuwe (on)machtsbalans. Blogpost over de toestand van de democratie. Bij Nader Inzien, 27 maart 2017

Omgevingswet, participatie en democratische vermoeidheid, in: Beleid & maatschappij, 43, 2016/3, 68-72

We willen helemaal geen democratie’, in: Leonie Breebaart e.a., Durf te twijfelen!, Lemniscaat 2016, 123-134

De Luchtsingel is een stiksel – een kronkelende, creatieve zoom, in: Eeva Liukku, Sereh Mandias (red.), Help, we zijn populair! NAi/010 publishers 2016, 50-54

Tussen de regels. Voorwoord bij Jelle Baan, Adorno, noch einmal. Een partituur voor esthetische theorie (Klement 2015), p. 7-12

Dingen tussen traditie en emancipatie. Wat dingpolitiek ons over traditie te vertellen heeft.
In: De Witte Raaf, 177, september-oktober 2015  

Kunst als politieke verlosser. Over de New World Academy van Jonas Staal. In: De Witte Raaf, 176, juli-augustus 2015     

Bespreking van Anthropocene observatory, BAK, Utrecht. In: De Witte Raaf, 174, maart-april 2015  


Kijk dan, ik ben een burger - zo moet het. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nummer 3, najaar 2014, p. 20-23

Eerste hulp bij emancipatie: waarom we nudging nodig hebben, in: Justitiële Verkenningen, 40/4, september 2014, p. 24-36 
 

De Luchtsingel is een stiksel - een kronkelende, creatieve zoom. In: Vers Beton, 26 september 2014   

Slavoj Žižek.
In: Maarten Doorman en Heleen Pott (red.), Filosofen van deze tijd (12e, herziene druk). Prometheus/Bert Baer, Amsterdam 2014, p. 469-484

Sociale filosofie. In: Frank Meester e.a. (red.), Durf te denken! (vwo). Boom, Amsterdam 2014, p. 160-187

Een kleine tirade. Recensie van: Thierry Baudet, Oikofobie. De angst voor het eigene (Prometheus/Bert Bakker 2013), in: Openbaar Bestuur, februari 2014, p.30.

Robert Pfaller, in: Robin Celikates e.a. (red.), De nieuwe Duitse filosofie. Denkers en thema's voor de 21e eeuw. Boom, Amsterdam 2013, p. 255-263

Democratie teveel van het goede. Over de tragiek van de geslaagde emancipatie. In: Remieg Aerts & Peter de Goede (red.), Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal. Boom, Amsterdam 2013, p. 243-261

Participation as if things mattered. Review of: Noortje Marres, Material participation. Palgrave Macmillan 2012. In: Krisis, 2012/3, p. 98-101 
♣  ¤ 

Muziek en de moderne ziel. Recensie van: Hub Zwart, De filosofie van het luisteren. Vantilt 2012. In: Krisis, 2012/2, p. 93-96 
 

Het creatieve verzet van de interpassieven. Een reactie op de commentaren in het Krisis-dossier over Nu even niet! In: Krisis, 2012/2, p. 65-67 

 

Ideologie: Karl Marx en Jürgen Habermas. In: De rechtvaardige samenleving, uitgave Instituut voor Filosofie, Amsterdam 2012, p. 101-114.

Geslaagde emancipatie als probleem voor de politie. In: Justitiële Verkenningen, 38/5, september 2012, p. 84-93 
 

Emancipatie en uitsluiting. Keerzijden van dezelfde medaille? Hoofdstuk 22 in: Marin Terpstra (red.), Onenigheid en gemeenschap. Basisboek politieke filosofie (Boom 2012), p. 497-512 

Recensie van: Jan De Vos, Psychologisering in tijden van globalisering. Een kritische analyse van psychologie en psychologisering (Acco, Leuven/Den Haag 2011). In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2012/3, p. 240-244

Wagner's case re-opened. A review of Alain Badiou, Five lessons on Wagner. In: Krisis, 2012-1, p. 90-93   
♣  ¤ 

Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere. Reprint of this 2004 article in: Open! Art, culture & the public domain. Key texts 2004-2012, SKOR, Nai/010, Rotterdam 2012, p. 16-24  
¤  

Ups and downs of interpassivity. Email dialogue between Geert Lovink and Gijs van Oenen. In: Theory & Event, 15/2, 2012   
♣  ¤  

Fortuynisme als neotraditionalisme. In: Beleid en Maatschappij, 2012/2, p. 240-241   

Linkse onmin, rechtse weerzin. Twee mediabrandjes tonen de verdeeldheid bij links en bij rechts. nrc·next, 1 maart 2012, p. 17. pdf-versie   

Habermas en het postmodernisme. In: De Witte Raaf, no 155, januari-februari 2012, p. 18     

The state is a limitation on human existence. Interview with Simon Critchley (with Ruth Sonderegger and Irena Rosenthal). In: Simon Critchley, Carl Cederström, Todd Kesselman (eds.), Impossible objects, Interviews. Polity 2011.  Reprinted from Krisis, 2008/2, p. 40-44   ¤

Revisiting Benjamin's artwork essay after 75 years. In: Krisis 2011/3, p. 1-4      ¤  

Nu even niet! Over de interpassieve samenleving. Van Gennep, Amsterdam, november 2011, 264 pp.

Three cultural turns: how multiculturalism, interactivity and interpassivity affect citizenship. In: Judith Vega, Pieter Boele (eds.), Cultural citizenship in political theory. Routledge, London  2011, p. 49-62 (paperback edition 2014)
[book reprint of june 2010 journal article in Citizenship studies
]

The multiple manifestations of interpassivity. In: Robert Feustel, Nico Koppo, Hagen Schölzel (hg.), Wir sind nie aktiv gewesen. Interpassivität zwischen Kunst- und Gesellschaftskritik. Kulturverlag Kadmos, Berlin 2011, p. 133-146   ¤

De cybernetica als mythe en als Verlichting. Een beschouwing over de documentaire All watched over by machines of loving grace. In: De Witte Raaf, 153, september-oktober 2011, p. 4-5 

Interpassivity. Contribution to catalogue accompanying exhibition The impossible community, curated by Viktor Misiano, Moscow Museum of Modern Art, september 8 - november 6, 2011, Moscow.   ¤
In Russian:
Интерпассивность, contribution to catalogue accompanying exhibition "Невозможное сообщество" (Nevozmozhnoe soobwestvo). Московском музее современного искусства, 6 сентября — 6 ноября, 2011, p. 33-34

Collaboratie in de kunst. Recensie van: Art and activism in the age of globalization (red. Lieven de Cauter, Ruben de Roo en Karel Vanhaesebrouck, NAi 2011) en Too active to act (BAVO, Valiz 2010). In: De Witte Raaf, 152, juli-augustus 2011, p. 18-19    

Interpassive agency: engaging actor-network-theory's view on the agency of objects. In: Theory & Event, 14/2, 2011     ¤

Paul Virilio. Het bombardement van de zintuigen. In: Bram Ieven e.a. (red.), De nieuwe Franse filosofie. Denkers en thema's voor de 21e eeuw. Boom 2011, 205-221   

De afkeer van volk en elite. In: Beleid en maatschappij, jrg 38, 2011/1, 80-85   

Interpassiviteit en de behoefte aan nieuw gezag. In: Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte, 103/1, 2011, 35-49   

Nieuwe muren voor nieuwe burgers van een nieuwe stad. In: Has Klerx & Annemarie Hinten-Nooijen (red.), Wet van de vrijheid. Denken over vrijheid, individu en gemeenschap. Nijmegen, Valkhof pers 2011, 83-91  

Interpassivity and architectural DNA. In: Karin Christof (ed.), Working with architectonic DNA. Podium voor Architectuur / Jap Sam Books 2010, 57-62  ¤

Back to the playgrounds! In: John Reardon (ed.), Secondary communities, Lulu on demand publications 2010    ¤

Luid en onduidelijk. Volk en politiek. In: De Groene Amsterdammer, 30 september 2010, 16-19 

Volk, politiek en filosofie. Kleine poging, het politieke heden te begrijpen. In: Krisis, 2010/2, 31-34  

Is it all about the state? Review of Willem Schinkel (ed.), Globalization and the state. Sociological perspectives on the state of the state. London, Palgrave McMillan 2009. In: Krisis, 2010/2, 77-80      ¤ 

Three cultural turns: how multiculturalism, interactivity and interpassivity affect citizenship. In: Citizenship studies, 14/3, june 2010, 293-306     ¤ 

Medialogica 2.0: politiek, burger en interactieve metaalmoeheid. Essay ten behoeve van Achtergrondinformatie voor het advies Internetlogica, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, juli 2010.  

Het recht van de tussentijd. In: Sabrina Lindemann & Iris Schutten (red.), Stedelijke transformatie in de tussentijd. Hotel Transvaal als impuls voor de wijk.  SUN Trancity, Amsterdam 2010, p. 121-126

Paul Virilio: A logistic perspective on crime. In: Ronnie Lippens & Patrick van Calster (eds.), New directions for criminology. Notes from outside the field. Maklu, Antwerpen 2010, p. 79-97  ¤     [view table of contents in pdf]

Vrijstaat. Hoe Amsterdam in 1980 zijn onschuld verloor. In: De Witte Raaf, jrg 24, no. 141, september-oktober 2009, p. 1-3   

"I speak like a ten-year old with strange jargon attached to it" - An interview with Jodi Dean [with Christian van der Veeke]. In: Krisis, 2009/2, p. 49-57   ¤  

Doorgaan dus, met die NoordZuid-lijn? Opinie-artikel in NRC Handelsblad, maandag 8 juni 2009. p.7 
[De krantenversie is licht bewerkt. Online staat ook de oorspronkelijke tekst]

Dan maar niet geboren. Recensie van: Roel Pieterman, De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid (Den Haag, BJu 2008). In: Filosofie & Praktijk, 30/3, 2009, 54-58    

Review of Michiel Dehaene & Lieven De Cauter (eds.), Heterotopia and the city: public space in a postcivil society. London, Routledge 2008. In: Open. Cahier on art and the public domain, no 17, 2009, 137-139  ¤
Dutch version: Recensie van Michiel Dehaene & Lieven De Cauter (eds.), Heterotopia and the city: public space in a postcivil society. London, Routledge 2008. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein,  no 17, 2009, 137-139

Mogen politieke vragen in een eindexamen? In: NRC Handelsblad, woensdag 20 mei 2009, p.7 (opiniepagina) 
[De krantenversie is ingekort. Online staat ook de volledige tekst] [Volg de discussie n.a.v. dit opinie-artikel in de NRC]

Filosofie van de praxis. Wat Lolle Nauta (niet) heeft nagelaten. Recensie van: Lolle Nauta, Politieke stukken. Een pleidooi voor kosmopolitisme. Van Gennep 2008. In: Krisis 2009/1, 87-90 

SIRE wenst ons een kort lontje en lange tenen toe. In: Trouw, vrijdag 20 maart 2009 
[ De krantenversie is licht ingekort. Online staat ook de volledige tekst  ]

Interactieve metaalmoeheid. In: Filosofie & Praktijk, 30/1, 2009, 5-18

Babylonian social engineering. How contemporary public space can learn from New Babylon. In: Open. Cahier on art and the public domain, no 15, november 2008, p. 36-59  ¤
Dutch version
: Babylonische maakbaarheid. Lessen van New Babylon voor de hedendaagse publieke ruimte. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein, no 15, november 2008, p. 36-59

Gemeenschapsdragers, bijdrage aan Sonsbeek symposium 2008  

Posh anarchism. Review of: Simon Critchley, Infinitely demanding (London, Verso 2007), in: Krisis 2008/2, 45-58  ¤ 

The state is a limitation on human existence. Interview with Simon Critchley (with Ruth Sonderegger and Irena Rosenthal). In: Krisis 2008/2, 40-44   ¤ 

Interpassivity revisited: a critical and historical reappraisal of interpassive phenomena. In: International Journal of Zizek Studies, vol 2, no 2., 2008. ¤ 

Slotbeschouwing. In: Second Society. Over vernieuwing in de straat, de stad en de staat. Center for Public Innovation, Rotterdam 2008, pp. 25-30 

Democratische keuzevrijheid: last of lust. In: Idee, februari 2008 

Terugblik en vooruitblik. In: Krisis.Tijdschrift voor actuele filosofie, 2007, 4, p. 6-14  

Democratie en straf na de maakbare samenleving. In: Justitiele Verkenningen, 33/8, 2007, p. 48-61

Dolen door het netwerk van de kunsten. Over artistieke selecties en Pascal Gielens Kunst in netwerken. In: De Witte Raaf, no. 130, november-december 2007, p. 30-31

Conspirative sympathies, ambiguous securities / Konspirative Sympathien, ambivalente Sicherheit. Essay for catalogue of exposition Konspirative Wohnungen / Conspiracy dwellings, Erfurt 2007, p. 41-51 (English/Deutsch).(A project of Pam Skelton, curated by Verena Kyselka (Erfurt, Germany, 28 september till 16 november 2007) and Catherine Williams (South Hill Park, Bracknell, UK, 1 december 2007 till 20 januari 2008)  ¤ 

Stand-by: de passieve uitwerking van digitale kunst. In: De Witte Raaf, no. 128, juli-augustus 2007, p. 18-19 

Bij sport geen flitspalen. In: NRC Handelsblad, 12 juli 2007, p. 7. Ook in nrc.next, 13 juli, p. 18, als: 'Uit of in, het maakt geen bal uit.  Computergestuurde arbitrage versterkt de teloorgang van sportiviteit'. [zie ook de weblogdiscussie in nrc/next]
[De krantentekst is een ingekorte en gewijzigde versie. Lees online de volledige tekst.]

Bouwen we samen nog voort? Werken aan de Next Generation. In: Anneloes van der Leun, Hans Ibelings (red.), Marlies Rohmer. Bouwen voor de Next Generation. NAi uitgevers, Rotterdam 2007, p. 16-21

De interpassieve burger en het gezag van de politie. In: Kees van der Vijver en Frits Vlek (red.), De legitimiteit van de politie onder druk? Beschouwingen over grondslagen en ontwikkelingen van legitimiteit en legitimiteitstoekenning. Politie&Wetenschap & Elsevier Overheid, Den Haag 2007, p. 263-280

Gedogen. In: F.C.M.A. Michiels, E.R. Muller (red.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland. Kluwer, Deventer 2006, p. 175-198

Recht doen aan de rechtstaat? Over Britta Böhlers Crisis in de rechtstaat. In: Filosofie & Praktijk, 27/5, oktober 2006, p. 17-27

A machine that would go of itself. Interpassivity and its impact on political life. In: Theory & Event, 9/2, 2006¤  

Hype. Het nieuwe conservatisme is alweer voorbij. In: De Helling, zomer 2006, p. 30-31

Verzuurde tolerantie. De Nederlander krijgt het niet meer bij elkaar gefietst. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein. SKOR/NAi uitgevers, no. 10 (Thema: '(In)tolerantie. Vrijheid van meningsuiting in kunst en cultuur), 2006, p. 20-29.
English version: Soured tolerance. The Dutch are losing their way. In: Open. Cahier on art and the public domain. SKOR/NAi publishers, No 10 (Theme: (In)tolerance. Freedom of expression in art and culture), 2006, p. 20-29.   ¤

Mondigheid: de pijnlijke waarheid. In: Filosofie & Praktijk, 27/2-3, 2006, p. 37-47

Satellite of love. Bespreking van gelijknamige tentoonstelling in Witte de With, Rotterdam. In: De Witte Raaf, 120, maart-april 2006, p. 31 

De publieke ruimte bewaken - door onszelf in acht te nemen. In: Noelle Aarts, Roel During, Pat van der Jagt (red.), Te koop, en andere ideeën over de inrichting van Nederland. Uitgave Wageningen Universiteit en Researchcentrum, 2006, p. 177-184. 

Interpassiviteit. In: Krisis, 6/4, 2005 (25-jarig jubileumnummer!), p. 87-90  

De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip. In: Wijsgerig Perspectief, 45/4, 2005, p. 38-49  

Redactie (met Henri Krop) van themanummer Wijsgerig Perspectief over John Stuart Mill: vol. 45/4, 2005.

Interactieve metaalmoeheid. De flexibele mens kan het niet meer bijbenen. In: Happy. Magazine bij Pursuit of Happiness in Leidsche Rijn. Uitgave Bureau Beyond, Utrecht, september 2005, p. 8-12
English version: Interactivity fatigue. Flexible man can no longer keep up. In: id., p. 73-75  
¤  

Ideologisch tekort. Over de tentoonstelling Populism. In: De Witte Raaf, nummer 116, juli-augustus 2005, p. 28-29  

Bestraffen of bijleggen? Eerherstel voor het herstelrecht. Recensie van: Bas van Stokkom (red.), Straf en herstel. Ethische reflecties over sanctiedoeleinden (Boom Juridische uitgevers 2004). In: Krisis, 6/2 (2005), p. 99-103

Moderne rechtshulp. Tijdschrift voor Herstelrecht, 2005/2, p. 3-5 [column]

"Hit me with your rhythm-stick!" De moderne burger vraagt om straf. In: Filosofie & Praktijk, 25/5 (2004), p. 50-62

Religieuze aspiratie. El Moumni en het onmogelijke beledigen in Nederland. In: E.T. Feteris e.a. (red.), In het licht van deze overwegingen. Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie, Rotterdam 27 juni 2003. Ars Aequi Libri, Nijmegen 2004, p. 287-293

De magistraat weet raad.  Recensie van: Maarten van Dijck, Gedogen (diss. Tilburg 2003). In: Recht der Werkelijkheid, 25e jaargang, 2004/1, p. 85-89

Finding cover: legal trauma and how to take care of it. In: Law & Critique, 15/2, 2004, p. 139-158.   ¤  

Neergang van de publieke sfeer. Burger kan verantwoordelijkheid voor beschaafde omgang niet opbrengen. In: Friesch Dagblad, 18 juni 2004, p.5

Het nieuwe veiligdom. De interpassieve transformatie van de publieke sfeer. In: Open. Cahier over kunst en het publieke domein. SKOR/NAi uitgevers, 2004, no.6, p. 6-16 .
English version: Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere. In: Open. Cahier on art and the public domain. SKOR/NAi publishers, 2004, no.6, p. 6-16.   ¤  

Ongeschikt recht. Anders denken over de rechtsstaat. Boom Juridische uitgevers, Den Haag, april 2004. [Raadpleeg de inhoudsopgave]

De falende burger. In: de Volkskrant van zaterdag 17 april 2004, bijlage Reflex, p.17 [download als rtf-bestand]  

Burgers op drift. Burgerschap in tijden van transnationale identiteit. In: Han Entzinger en Jelle van der Meer (red.), Grenzeloze solidariteit. Naar een migratiebestendige verzorgingsstaat. De Balie, Amsterdam 2004, pp. 86-100

De kunst van de ontregeling. Mobiele architectuur en haar politieke meerwaarde. In: Parsasite Paradise. Pleidooi voor tijdelijke architectuur en flexibele stedenbouw,  SKOR en NAi Uitgevers, Amsterdam/Rotterdam 2003, p. 14-19 
English version: The art of unsettling. Mobile architecture and its political surplus value. In: Parasite Paradise. A manifesto for temporary architecture and flexible urbanism. SKOR (Foundation for art and public space) and NAI publishers 2003, p. 14-19.   ¤

Ligt de rechtsstaat krom? De staat van de rechtsstaat doorgelicht. In: Filosofie & Praktijk, 24/1 (2003), p. 4-20.[ Lees de inleiding]

Gedogen moet je doen! Mogelijkheid en werkelijkheid van het gedogen. In: Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidsstudies, maart 2003, pp. 15-26   [Zie samenvatting/summary]

Little brother is watching you. Over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing. In: Nederlands tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie (themanummer over rechtspluralisme en multiculturalisme), 31e jaargang, 2002/3, p. 309-322. [Lees de inleiding]

Een rechtsstaat vereist soms gedogen: het een zeggen en het ander doen. Interview door Bob Hoogenboom in Bob Hoogenboom en Frits Vlek (red.), Gedoogbeleid, tolerantie en poldermodel: tellen (we) onze zegeningen nog? Beschouwingen over en verhalen uit de praktijk van regelgeving en handhaving. Kerkebosch, Zeist (Stichting Politie & Wetenschap) 2002, p. 85-91

Victimalisering als diagnose en therapie. Recensie van: Hans Boutellier, De Veiligheidsutopie (Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002). In: Rooilijn, november 2002, p. 471-472  

Zizek gaat door de fantasie heen. In: de Helling, 15/3, najaar 2002, p. 42-43  

Nieuwkomer afkerig van politiek. In: de Volkskrant, dinsdag 10 september 2002, p. 7. 

De dwang der wanhoop. In: NRC Handelsblad, maandag 26 augustus 2002, p. 7. De krantentekst wijkt enigzins af van de oorspronkelijke versie die ook online is te vinden  

Het verlangen naar een showproces. De Groene Amsterdammer, 10 augustus 2002, p. 5. 

Turning on the citizen. Modern citizenship and its cultural hazards. In: Citizenship Studies, 6/2, june 2002, pp. 109-125.  [View summary]    ¤ 

Liberaal denken, informaliteit en menselijke maat. In: Migrantenstudies, 18/2, juni 2002, pp. 93-99.

Niet alleen de politici, ook de burger treft blaam. In NRC Handelsblad, 1 en 2 juni 2002, p. 8.
[De krantentekst is een ingekorte versie. Lees online de volledige tekst.]  

Leve de strafbare staat? In De Groene Amsterdammer, 1 juni 2002, pp. 30-33  

Paars en liberale zorgeloosheid. In Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 12/1, 2002, p. 6-10. View summary

"Hier spreekt uw gezagvoerder." Gezag en tegenspraak in een postpolitiek tijdperk. In: Krisis, 3/1,  2002, p. 59-75    

Red de politiek, herstel het gedogen. Opinie-artikel in Algemeen Dagblad, 14 maart 2002  

Repressie is een naieve remedie. Opinie-artikel in Trouw, 12 maart 2002  

Ongeregelde orde. Over gedogen en de omgang met wilde praktijken. Verzameling bijdragen van verschillende auteurs, onder redactie van Gijs van Oenen. Uitgeverij Boom, Amsterdam, maart 2002 (Jaarboek Beleid & Maatschappij 2002). Hierin:
hoofdstuk 1:  Inleiding. Over de waarde van wilde praktijken, p. 9-36
hoofdstuk 2:  Gedogen als (cultuur)omslag. De betekenis van gedoogbeleid voor de rechtsstaat, p. 36-63
hoofdstuk 10: Nawoord. Visies op de weerbare burger, 236-249

Surplus van illegaliteit. Uitgeverij De Balie, Amsterdam (reeks Open Podium), maart 2002, 119 pp.  [download als pdf]

Gedogen als publieke deugd. In: LisA, no.5 ("[On]bepaald"), maart 2002, pp. 16-25  

Drijven en bedrijven. Over Paars III. In De Groene Amsterdammer,  6 september 2001, p. 14-15

Gedogen heeft toekomst. Interview door Ralf Bodelier, in de Volkskrant, zaterdag 8 september 2001, katern Reflex p. 1.  

Fabrications of self. Identity formation in the Odyssey. In: Cultural Values,  5/2, april 2001, p. 221-244. [Medio 2003 Cultural Values was renamed Journal for Cultural Research]  ¤

Too close for comfort. How immigration unsettles political theory and practice. In: Karen Phalet and Antal Orkeny, Ethnic minority and inter-ethnic relations in context: A Dutch-Hungarian encounter. Aldershot: Ashgate 2001, p. 359-375    ¤

Twisted lifestyles. Sources of self-esteem in network society. In: Anton Vedder (ed.), Ethics and the Internet,  Oxford: Hart publishing 2001, pp. 159-176    ¤

In de hoofdrol. De paria als steracteur. Recensie van Cris van der Hoek,  Een bewuste paria. Hannah Arendt en de feministische filosofie (Boom 2000). In: Krisis 2/3 (najaar 2001), p. 94-99. 

Gedogen in duigen? Over een 'cultuuromslag' in het gedoogbeleid. In: Openbaar Bestuur, juni-juli 2001, p. 19-22

Aldus sprak Salomo. Over de Amerikaanse verkiezingen en constitutionele krisisinterventie. In: Krisis, tijdschrift voor empirische filosofie, jrg 2 no. 1, 2001, p. 7-23  view summary

Gedogen is integraal onderdeel van de rechtsstaat. In: NRC Handelsblad, 12 maart 2001, p. 7.  

Gedegen gedogen. Over de waarde van gedogen voor de rechtsstaat. In: Filosofie en Praktijk, 21/4 (2000), p. 3-17.

Verketteren gedoogbeleid helpt politiek niet. In: NRC Handelsblad 20 september 2000.  

Veiligheid voor alles. Over rechtshandhaving en haar motieven. In: Krisis, jrg 1 no 2, 2000, p. 20-35. 

Wildheid en minoriteiten. In: Inter/Akta, no 1, red. Henk Oosterling, mei 2000.

‘You’re biased! You’re a human being!’ Over vermeende partijdigheid in de berechting van Pinochet. In: Marian Verkerk (red.), Filosofie, ethiek en praktijk, Rotterdam 2000, p. 140-149.

Flikkeringen van identiteit. In: INDirect, Personeelsblad van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, november 1999 (jaargang 6), p.18.  

Tijd voor identiteit: gewoon jezelf zijn in de reputatie-maatschappij. In: Krisis 77 (december 1999) (themanummer over toekomst sociale filosofie), p. 16-17.  

Naar een ethiek van erkenning. Interview met Axel Honneth [met Paul van den Berg]. In: Krisis 77 (december 1999), p. 24-36.

Politiek primaat beter dan kilte van de markt. In: NRC Handelsblad 28 september 1999.

De aangeklede burger. Over nieuwe ontwikkelingen in politieke filosofie. In: Socialisme en Democratie, november 1999, p. 500-508.

Gedecentreerde authenticiteit. Recensie van Alessandro Ferrara,  Reflective authenticity. Rethinking the project of modernity. In: Krisis, no. 76 (herst 1999), p. 109-114.

Leer omgaan met vuil. Recensie van Herman van Gunsteren,  A theory of citizenship (Westview 1998). In: Krisis, no. 75 (zomer 1999), 65-69 

Deconstruyendo a Ronald Dworkin. El derecho y sus descontentos. In: Prisma, no. 12 (september 1999) (Buenos Aires), p. 45-67.  
Also in: Relaciones. Revista al tema del hombre (Montevideo), abril 1999 (no. 179).

Witheet. Hoe immigratie de Nederlandse politiek ontregelt.. In: Migrantenstudies 15/2, 1999, p. 113-127

They’re coming to get you. De Amerikaanse president als zondebok. De Gids 162/2, februari 1999, p. 137-145.

Strangers in the night. Vervreemding en hereniging in de Odyssee. In: Wijsgerig Perspectief, 1998/99, vol. 38, afl. 6, pag. 196-201

Ontwaken met subsidie. De rechter over neutraliteit van de overheid inzake religie. In: E.T. Feteris e.a. (red.), Op goede gronden; Ars Aequi Libri 1997, 276-284

De pluriformiteit van anomie. Over empirisch onderzoek naar sociale cohesie. In: K&M. Tijdschrift voor empirische filosofie, jaargang 21, 1997/2, 124-142

Erin of eruit. In: De Helling, 10/4, december 1997, p. 28-31.

Aanvechtbare identiteit. Politieke theorie en het proces van identiteitsvorming. In: Krisis, no. 69, winter 1997, p. 46-57

Recensie van: Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Waarneming en theorie : naar een nieuw formalisme in empirische wetenschap en rechtswetenschap. En: Agnes Schreiner (red.), Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht En: Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Wetenschapsleer voor juristen. En: Hoekema, A.J.; Manen, N.F. van, Typen van legaliteit : recht en maatschappelijke orde in de twintigste eeuw. Alles Kluwer 1994. In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1996, 25/3, p. 226-230

Recensie van: Joseph Raz, Ethics in the public domain. In: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, 1996,146-148

Recensie van: Alan Hunt, Reading Dworkin critically. En: Stephen Guest, Ronald Dworkin. In: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie (1995), 71-72

Recensie van: Paul van den Berg, Margo Trappenburg (red.), Lokale rechtvaardigheid: de politieke theorie van Michael Walzer (Tjeenk Willink 1994). En: Michael Walzer, Thick and thin : moral argument at home and abroad. In: Recht en Kritiek, 21/2 (1995), p. 188-193

Conventie en rechtsintrige. Een visie op de rechtstheorie van Ronald Dworkin. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994 (diss.)

Recensie van Bart van Klink e.a. (red.), Gedeelde normen. Gemeenschapsdenken en het recht. In: Recht en Kritiek, 20/4, 1994, p. 377-391

Visie op het recht dient bij benoeming centraal te staan. De Volkskrant, 17 oktober 1991, Forumpagina

Bij twijfel niet inhalen. Recensie van Robert Bork, The tempting of America. In:  Recht en Kritiek, 16/2, 1990, p. 173-176

Recensie van Richard Posner, Law and literature. In:  Recht en Kritiek, 16/2, 1990, p. 170-172

Scepsis en het grensgeval van de politieke filosofie. In:  Krisis, no 41, december 1990, p. 71-76

Jill dies, Harry goes blind. Feestmaal en tragedie in Oxford. In:  Krisis, no. 36, september 1989, p. 89-93 

Heilig vuur. Recensie van Cornelis Verhoeven, Het medium van de waarheid. In:  Krisis, no. 34, maart 1989, p. 100-103 

Het wegen der wet. Het recht als discussiebron. In:  Krisis, no. 33, december 1988, p. 60-65 

Schaars denken. Een dialogische recensie van Hans Achterhuis, Het rijk der schaarste (Ambo 1988). In:  Krisis, no. 32, september 1988, p. 104-107 

Vrienden en vreemdelingen in de politiek. Over liberalisme, republikanisme en communitarisme. In:  Krisis, no. 31, juni 1988, p. 7-26 

Robert Bork vs the United States of America. In:  Krisis, no 29, november 1987, p. 71-76 

Het recht in eigen persoon. Recensie van Ronald Dworkin, Law's Empire (Harvard up 1986) In:  Krisis, no 26, maart 1987, p. 90-95

Het leven een boek. Recensie van Alexander Nehamas, Nietzsche. Life as literature (Harvard up 1984). In:  Krisis no. 24, september 1984, p. 84-86

Het sociale als vinding. Recensie van Jacques Donzelot, L’invention du social (Fayard 1983). In:  Krisis, no. 15, juni 1984, p. 93-95
 
 
 
 

U kunt ook: