Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page
 
 

NB: Deze pagina is verplaatst,
    volg de link naar de nieuwe homepage van Gijs van Oenen.
 
 

There's no such thing as free speech, and it's a good thing too.
Stanley Fish
 

Owl will translate
 
 
 

Van en over   Gijs van Oenen

kort cv


Gijs van Oenen werd geboren in 1959 en studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1986 werkte hij als aio bij de sectie rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van dezelfde universiteit, en promoveerde in januari 1994. Sinds december 1994 is hij universitair docent ethiek en rechtsfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 

langer cv

* Universitair docent rechtsfilosofie en ethiek, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf december 1994 tot heden.
* Gastdocent aan Webster University Leiden, zomer 2002
* Post-doc onderzoeker, Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, juli 1996 tot  juni 1998, ten behoeve van onderzoek naar rechtvaardiging van het Nederlandse immigratiebeleid, in het kader van het NWO-projekt `Ethiek en beleid'.
* Docent rechtsfilosofie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, maart tot juli 1995.
* Promotie aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 28 januari 1994, op het proefschrift Conventie en rechtsintrige. Een visie op de rechtstheorie van Ronald Dworkin. Als promotor trad op prof. mr. C.W. Maris. Een handelseditie van het proefschrift is verschenen bij W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle.
* Assistent-in-opleiding bij de Universiteit van Amsterdam, vakgroep Rechtsfilosofie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid; juli 1987 tot mei 1993.
* Docent politicologie bij de Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid te Haarlem (een HBO-opleiding, thans onderdeel van de Hogeschool Haarlem), februari tot juli 1987; november 1987 tot juli 1988.
* Doctoraalexamen politicologie 28 augustus 1986 (cum laude).
* Kandidaatassistent bij de Werkgroep Algemene Politicologie, Universiteit van Amsterdam, subfaculteit Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen, september 1984 tot september 1986.

onderwijs

  Mijn onderwijs beweegt zich op het gebied van: ethiek, rechtsfilosofie en politieke filosofie.

  Mijn onderwijsprogramma's in het lopende jaar: (2004-2005):

Ook beschikbaar is een overzicht van al mijn onderwijsprogramma's vanaf 1984 tot heden.
 

onderzoek & publieke activiteiten

   Mijn belangrijkste interesseterreinen: identiteitsvorming, politieke theorie, rechtsstaat, gedogen, multiculturalisme.
Kies uit:


snel een indruk krijgen van mijn werk en ideeën? lees dan:


contact opnemen

adres  Faculteit Wijsbegeerte EUR, Woudestein campus, H-gebouw, kamer H5-27
postadres  Faculteit Wijsbegeerte EUR, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
telefoon  010.4088999/8963. fax 010.2120448
email vanoenen@fwb.eur.nl

last update: 21 februari 2005


U kunt ook: