Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 
 
 

Gijs van Oenen
Ongeschikt recht. Anders denken over de rechtsstaat

Boom Juridische uitgevers 2004. 156 pp, ISBN 90 5454 454 6.


 

Inhoudsopgave

Inleiding. Burger, overheid en rechtsbewustzijn       1
    Burger, overheid en politiek in transformatie
    Drie duidingen van de huidige politieke cultuur
    De last van het gedrag
    Alternatief rechtsbegrip: een overzicht van het boek

Hoofdstuk 1. (On)doorzichtig verband. Over juridisch trauma en het lezen van littekens     15
    Oorsprongstrauma
    De gangbare opvatting
    Neurotische en perverse rechtstheorieën
    Wilde praktijken en informeel recht
    De weerbarstige praktijk van het gedogen
    Interpretatief verband: de gedeelde praktijk van littekenlezing

Hoofdstuk 2. De vorm van de wet. Recht in strijd met de feiten          35
    De wraak der feiten
    Benjamin, Schmitt en Agamben
    Agambens uitzonderingstoestand
    De (rechts)werkelijkheid van de uitzonderingstoestand

Hoofdstuk 3. Veiligheid voor alles. Over rechtshandhaving en haar motieven    49
    De jaren zestig en zeventig
    De jaren tachtig
    De jaren negentig
    De integrale veiligheid en haar toekomst
    Tot slot

Hoofdstuk 4. Ligt rechtStaat krom? De staat van de rechtsstaat doorgelicht    69
    Terreur(dreiging) en internationale rechtsorde
    Migratie en asiel
    Europa
    Transnationale en georganiseerde criminaliteit
    Multiculturalisme, fundamentalisme, integratie
    Nieuwe politiek en opstand der burgers
    Veiligheid en criminaliteit
    Gedogen en schikken
    Tot slot

Hoofdstuk 5. Gedogen moet je doen! Over gedogen in tijden van veiligheidszorg    93
    Het alomaanwezige maar ongrijpbare gedogen
    Naar een meer toegespitst begrip van gedogen
    Een genealogie van het gedogen
    Het huidige gedogen
    Conclusie

Hoofdstuk 6. Little brother is watching you. Over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing    113
    Een ‘veilig gebied’
    Hoe een rechtsorde in een ‘veilig gebied’ te handhaven?
    Conflictbemiddeling en de Leviathan
    Gedogen: Leviathan’s little brother is watching you
    Gedogen en het Nederlandse multiculturalisme
    Tot slot

Hoofdstuk 7. Religieuze aspiratie. El Moumni en het onmogelijke beledigen in Nederland      127
    License to insult
    Werktuig der wet
    ‘The King is a Thing’
    Blaffende honden beledigen niet
    Beledigen en multiculturele weerbaarheid

Hoofdstuk 8. Leve de strafbare staat? De arrogantie der ambtsdragers versus de traagheid der wet    141
    Naar een strafbare staat
    Een casus: de vuurwerkramp in Enschede
    De wantrouwige samenleving

Nawoord. Ongeschikt recht             151

Verantwoording
 

Terug naar: homepage Gijs van Oenen