Publications Ruut Veenhoven on 'abortion'

1993d Kan abortus weer verboden worden?
(Can abortion be outlawed again?)
In: Doppenberg, H. (red.),'Abortus: medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking in Rotterdam na 20 jaar'. Janna Stek Stichting, Rotterdam, pp 31-38.
full text
1979h

Beter geen wet dan deze: bezwaren tegen het ontwerp van wet Afbreking Zwangerschap 15475
(Better no law than this one. Objections against proposed abortion law 15475)
Den Haag, Stimezo Nederland, 127 p. (redactie)
Hierin de volgende bijdragen:
- 'Bezwaren tegen de 13-weken-regeling', pp 9-26
- 'Bezwaren tegen de verplichte bedenktijd', pp 27-52
- 'Bezwaren in het licht van de eigen oogmerken van het ontwerp', pp 95-116.

abstract in Dutch

1976a

Wenn Abtreibung legalisiert wird
(When abortion is legalized)
Sexualmedizin, vol. 5, pp 350-357.

abstract in English
full text in German
1975b

Vier jaar abortus in Nederland: Kernproblemen liberalisering in stilte opgelost
(Four years abortion in the Netherlands. Problems solved in silence)
Medisch Contact, vol. 30, pp 37-42.

full text in Dutch
full text in French

1975a

Nederlanders over abortus
(The Dutch about abortion)
Den Haag, Stimezo-onderzoek 75-1, 66 p.
Samen met F. Hentenaar

abstract in Dutch
abstract in English
full text in Dutch

1974b

Hulp bij ongewenste zwangerschap
(Help for unwanted pregnancy)
In: J.P. Moors e.a., redactie, 'Geboorteregeling in de praktijk', Amsterdam, Excerpta Medica/Agon Elsevier, pp 98-116.
Samen met C.Th. van Schaik

full text
1974a

Geestelijke gezondheid en sociaal milieu. Ongewenste zwangerschap als oorzaak van relatief slechtere geestelijke gezondheid in gedepriveerde sociale milieus
(Mental health and social class. Unwanted pregnancy as a cause of lower mental health in deprived class)
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, vol. 52, pp 26-29.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1973c

Hoe gevaarlijk is abortus?
(How dangerous is induced abortion?)
Nederlandse gedachten, vol. 29, nr. 7, p 9.

full text
1973b

Medische en psychologische vereisten voor een goede abortuswet
(Medical and psychological requirements for a good abortion law)
Huisartsen en Wetenschap, vol. 16, pp 86-90.

abstract in Dutch
abstract in English
full text
1973a

Abortus: achtergronden van het probleem, effecten van liberalisering, weerstanden tegen liberalisering en praktijkproblemen 
(Abortion: backgrounds of the problem, effects of liberalisation, opposition to liberalisation and problems of practice)
Literatuurrapport, nr. 6, Zeist, NISSO, 358 p.
Samen met B. Sondermeijer

abstract in Dutch
abstract in English
1972g

Houding van huisartsen en gynaecologen t.a.v. abortus en abortuswet
(Attitudes of family doctors and gynaecologists to abortion and abortion law)
Medisch Contact, vol, 27, nr. 11, pp 307-317.

full text
1972f

Frequentie en spreiding van abortus
(Incidence of induced abortion)
Medisch Contact, vol. 27, nr. 9, pp 227-232.

abstract in Dutch
full text
1972e

Alternatieven voor abortus
(Alternatives to abortion)
Politiek perspectief, vol 1 sept/okt, pp 27-31

abstract in Dutch
full text
1972d

De mental health controverse in de abortusdicussie
(Mental health controversy in the debate on abortion)
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, vol. 27, nr. 4, pp 182-193

abstract in Dutch
full text
1972c

Optimale behandeling bij abortus 
(Optimal treatment for induced abortion)
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, vol. 27, nr. 7/8, pp 372-380.

abstract in Dutch
full text
1972b

Houdingen t.a.v. abortus 
(Attitudes to abortion)
Tal en Last, vol. 10, nr. 3, pp 75-87.

abstract in Dutch
full text
1971c STIMEZO: achtergronden, overwegingen en opzet
Startnotitie eerste abortuskliniek in Nederland
full text
1971a Contra en pro abortus
(Abortion, for and against)
Intermediair, vol. 7, nr. 1, pp 1 + 7, nr. 2, pp 47-49, nr. 11, p 51
abstract in Dutch
full text
1968a

Abortus in de politiek
(Politics of abortion)
Socialisme en democratie, vol. 25, nr. 10, 1968, pp 540-551.

full text

Back to start page