Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

De staat van de rechtsstaat
 

Eerste semester 2004-2005
Tijd: 28 september - 7 december 2004, dinsdagen van 13.30-14.30 uur
Werkvorm: hoorcollege met gelegenheid voor vragen en discussie
Docent: Gijs van Oenen (Faculteit der Wijsbegeerte EUR)
 

Hoe staat het ervoor met de rechtsstaat? In de krant lezen we over bolletjesslikkers, volle gevangenissen, veelplegers, fraudeurs, terrorisme en verloedering. De minister-president pleit voor ‘normen en waarden’. De baas van het openbaar ministerie ruziet met politiechefs over de misdaadbestrijding. Veiligheid is een omvattende obsessie geworden.
Deze lezingencyclus behandelt daarom ‘de staat van de rechtsstaat’. Hoe en waarom kunnen – en moeten – we recht en rechtsstaat serieus nemen, als onmisbare instituties in het persoonlijke en het publieke leven? Maar tegelijk ook de wonderlijke, gebrekkige en ondoorgrondelijke kanten van het recht appreciëren?
Deze thematiek wordt vanuit filosofisch, politiek en sociologisch opzicht benaderd. Kwesties als veiligheid, gedogen, straffen en onderhandelen passeren daarbij de revue, met de hedendaagse relatie tussen burger en overheid als rode draad. Steeds wordt daarbij gedacht vanuit het levende recht, de manier waarop overheid, samenleving en burgers het recht realiseren – ordelijk of wanordelijk, gelukkig of minder gelukkig, bedoeld of onbedoeld.
 

Literatuur: Gijs van Oenen, Ongeschikt recht. Anders denken over de rechtsstaat. Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004. ISBN 90 5454 454 6. Prijs: 25 euro.
 

Overzicht van de bijeenkomsten

 

28/09  inleiding. normen en waarden. communitarisme. de rechtsstaat

5/10    integratie: ‘hoofddoekjes’ en El Moumni  [h.7 Ongeschikt recht]

12/10  herstel van geschonden rechtsordes: vredesmissies en tribunalen [o.a. h.6]

19/10  gedogen [h.5]

26/10   [valt uit]

2/11    rechtshandhaving en veiligheid [h.3]

9/11    terrorisme en de ‘beveiliging’ daartegen

16/11  de staat van de rechtsstaat [h.4]

23/11  de strafbare staat en punitieve verlangens [o.a. h.8]

30/11  het verval van de publieke sfeer: interpassiviteit

7/12    retrospectief en afsluiting


 
 

U kunt ook (terug) naar:


Laatste wijziging: 8 november 2004