Publications Ruut Veenhoven on 'love' and 'marriage'       

2005i Wat bracht de seksuele revolutie?
In: Couwenberg, S.W. (red.) 'Seksuele revolutie ter discussie. Van Phil Bloom tot Sex in the City' Civis Mundi, Jaarboek 2005, ISBN 90 5573 610 4, blz. 95-105
text in Dutch
text in English
2002c Bevrijde seks; tijd, cultuur en geluk (Liberated sexuality: time, culture and happiness)
De Psycholoog, juli/augustis 2002, vol. 42, pp 377-382, ISSN 0033-3115
full text
1991f

Alternatieve Relaties (Alternative relationships)
In: E. Spruit (red.), 'Psychologie van het Gezin', Teleac, Utrecht, ISBN 90 6533 222 7, pp 279-300.

abstract in Dutch
full text
1991e

Levensvoldoening van alleenstaanden: Achterstand op samenwoners in 11 EG landen 1974-1986 (Life-satisfaction of single persons: difference with married in 11 EU nations 1974-1986)
Gezin, vol. 3, pp 15-25
Samen met R. van Schoonhoven

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1989i

Does happiness bind?
In: Veenhoven, R. & Hagenaars, A. (eds.) 'How harmfull is happiness? Consequences of enjoying life or not'. Universitaire pers Rotterdam, The Netherlands. ISBN 90 257 22809, pp 44-60

abstract in English
full text in English
full text in Spanish
1989h

Liefde en geluk (Love and happiness)
in: Ketting, M.C. (red.), 'Wetenschappers over de liefde', Studium Generale Reeks, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN  90 72405 06 4, pp 7-16.

full text
1989g

Psychische kosten van werkloosheid: zelfwaardering en geluk bij kinderen waarvan de vader werkeloos is (The psychic costs of unemployment; selfesteem and happiness in children of unemployed fathers)
Gezin, vol. 1, pp 85-94
Samen met M.Verkuyten

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1989e

The well-being of only children
Adolescence, vol. 24, pp 155-165
Samen met M. Verkuyten

abstract
full text in English
full text in Spanish
1988b

Welbevinden van kinderen na echtscheiding: een onderzoek onder adolescenten
(Wellbeing of children after divorce, a study among adolescents)
Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, vol. 66, pp. 128-133
Samen met M. Verkuyten
Gevolgd door: discussie met M.J.C.Flury, Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, vol. 66, p 230.

abstract in English
abstract in Dutch
full text
1987b

Alleen leven en geluk, verhoogt onvrede met het bestaan de kansen om alleen te staan? (Single living and happiness, does unhappiness reduce marriage chances?)
Gedrag en Gezondheid, vol. 15, pp 107-117.

abstract in Dutch
abstract in English
full text
1986c

Hoe schadelijk is scheiding? (How harmful is divorce?)
In: C.J.M. Corver e.a., redactie, Primaire Leefvormen, SISWO publicatie 305, pp 149-158.

full text
1984d

Zonder partner even gelukkig? (Equally happy without a spouce?)
In: R. Veenhoven, (red.), 'Betere wereld, gelukkiger mensen?', Swets & Zeitlinger, Lisse, pp 44-60.

abstract in Dutch
full text
1983a

The Growing Impact of Marriage
Social Indicators Research, vol. 12, pp 49-63.

abstract
full text
1980a Psychological differentiation and rise of the modern family
Paper presented at 3rd convention of the International Psycho-Historical Association, New York, June 1980
abstract
full text
1979f

De toekomst van het huwelijk (The future of marriage)
In: De Haan, H. & Van der Wolk, E. (red.), 'De problematische liefde', Intermediair, Amsterdam, pp 139-151.

abstract in Dutch
full text
1978c Liefde in vroeger tijden (The history of love)
In: R. Veenhoven (red.) 'De Liefde Ontleed', Rotterdam, uitgeverij Kooyker Wetenschappelijk, pp 51-75.
full text
1978b Wat heet liefde? (What is love?)
In: R. Veenhoven (red.) 'De Liefde Ontleed', Rotterdam, uitgeverij Kooyker Wetenschappelijk, pp 17-24
full text
1978a

De Liefde Ontleed (The analysis of love)
Rotterdam, uitgeverij Kooyker Wetenschappelijk, 218 p. (redactie)

contents
1976b Waarheen met het huwelijk? (How does marriage develop?)
Socialisme de Democratie, pp 584-592.
full text
1975d Is modern marriage more free?
Paper prepared for 1st World Congress on Women, Mexico 1975
abstract
full text
1968b

La famille éducogène: gezin en sociale aspiraties van kinderen
(The school friendly family, Family and social aspirations of children)
Mens en Maatschappij, vol. 43, no. 2, pp 158-172.

full text