Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 
 

Sorry!


Gijs van Oenen

 

 

 
Veilig Verkeer Nederland is niet echt cool; het is geen club waar je graag mee geassocieerd wil worden. Na een even vergeefse als bespottelijke campagne om de nieuwe naam ‘3VO’ ingang te doen vinden en een klein schandaaltje met een voorzitter die zelf wegens verkeerszonden moest aftreden, probeert de inmidddels weer naar VVN hernaamde organisatie met een nieuw initiatief de volksgunst te herwinnen. Doe mee met de sorry-campagne!

            Het gebeurt namelijk regelmatig, volgens de VVN, dat we onbedoeld een verkeersregel overtreden. Dan bezorgen we soms een ander hinder en willen we ‘sorry’ zeggen, maar als je in een auto zit, valt dat nog niet mee, aldus de VVN. Om het je als argeloze maar schuldbewuste overtreder wat makkelijker te maken je excuses aan te bieden, heeft de organisatie nu een gebaar verzonnen dat zich even makkelijk laat maken als begrijpen: de opgestoken vlakke hand, palm vooruit. Sorry hoor!

            Nu lijkt het waar dat het vanuit een auto heel moeilijk sorry zeggen is. De moderne auto is een hypercomfortabele en overbekrachtigde capsule die hermetisch van de buitenwereld is afgesloten. Contact met die buitenwereld lijkt niet de bedoeling. De venijnige claxon is sinds jaar en dag het enige officiële communicatiemiddel van de automobilist. Tuut tuut! Uit de weg! – dit is mijn rijbaan, mijn straat, mijn parkeerplaats, om met een ander populair tv-spotje te spreken. Wie een gaspedaal intrapt, wil dat anderen plaats maken. Ongeduld en minachting liggen al symbolisch in de beweging van het ‘intrappen’ besloten; de houding van de automobilist is er zo automatisch al één van agressie.

            Heel goed dus van de VVN dat ze die houding wil corrigeren! Ook die opgestoken hand is in zekere zin goed gekozen. Het is dezelfde hand die al bozig op weg was om midden op het stuur te slaan: Pèèp! Weg jij daar! We hoeven alleen maar die beweging een handlengte of wat door te trekken om in plaats van het ongeduldige ramgebaar het bezwerende sorrygebaar te produceren. Kijk, hier is mijn hand, ik toeter er niet mee! Goed hè?

            In een eerdere column besprak ik ooit het bijzondere wijs- plus middelvingergebaar: een even bizarre als zeitgemäße, door prins Bernhard zelf geïntroduceerde manier om tegelijk ‘respect man’ en ‘fuck you’ te zeggen. Het VVN-gebaar vervolmaakt deze ontwikkeling door eenvoudig álle vingers op te steken. Fuck you! Respect! Sorry! Goed zo! Haha! Zoals de VVN zo treffend zegt: ‘kleine moeite, groot gebaar’.Deze tekst verscheen als column in Erasmus Magazine van 22 maart 2007


U kunt ook: