Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]

De onderdelen rechtsfilosofie 2005-2006

aangeboden vanuit de faculteiten wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid
 
 

Eerste semester

  Hedendaagse rechtsfilosofische vraagstukken. Het recht tot oorlog en de crisis van het volkerenrecht. Docent: Dr J.M. Piret (FdR). 6 ects

  Algemene staatsleer. Docent:  Drs. N.S. Efthymiou (FdR). 6 ects

  Voorbij het verzet? Van poststructuralisme naar post-kritiek. Docent: Dr G. van Oenen (FW). (Masterfase) 7 ects. English language course
      Beyond resistance? From poststructuralism to post-critique.
 

Eerste trimester

  Van interactief heiligdom naar interpassief veiligdom. Docent: Dr G. van Oenen (FW). 5 ects
 

Tweede semester

Rechtstheorie en rechtsmethodologie. Docenten: Mw prof. mr dr A.M.P. Gaakeer, mr drs H.T.M. Kloosterhuis,  prof mr M.A. Loth (FdR). 6 ects

Democr@tie in alle staten. Docent: Dr. H.A.F. Oosterling (FW). (Masterfase) 7 ects
 

Tweede trimester

Voorbij het Verlichtingsfundamentalisme. Docent: prof. dr. D. Loose (FW)
 

Derde trimester

Hegels Rechtsfilosofie. Docenten: Dr H.A. Krop en Dr G. van Oenen (FW). 5 ects
 
 
 


Laatste wijziging: 10 september 2005

U kunt ook: