Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 

Voorbij het verzet? Van poststructuralisme naar post-kritiek
Beyond resistance? From poststructuralism to post-critique


Studiebelasting:   7 ECTS
Periode   1e semester, 6 september t/m 13 december, dinsdagen van 13-14.45 uur.
Docent:   Dr G. van Oenen
Onderwijsvorm    2 uur werkcollege gedurende 15 weken
Tentamen   (beknopt) essay
Doelstelling   het verwerven van inzicht in de aard en betekenis van macht en verzet, vanuit hedendaags filosofisch en maatschappelijk perspectief
Contactpersoon   G. van Oenen, tel. 4088999, kamer H5-27

Bestaat er een poststructuralistische ethiek? Hoe kan verzet worden gedacht wanneer normativiteit, en meer in het bijzonder de emancipatoire betekenis van normen niet (meer) filosofisch kan worden aangegeven? Na de ondergang van de ‘grote verhalen’ worstelen het filosofische én het politieke denken met zulke vragen. Tegelijk geeft de opkomst van nieuwe vraagstukken en nieuwe vormen van cultuurstrijd – in het bijzonder religieuze en etnische conflicten – deze vragen een nieuwe en urgente actualiteitswaarde.
In deze cursus bespreken we hedendaagse kritische denkers als Foucault, Butler, Bourdieu, Derrida en Zizek, zowel vanuit hun filosofische wortels als vanuit hun politieke en maatschappelijke zeggingskracht.

<>Verplichte literatuur
David Couzens Hoy, Critical resistance. From poststructuralism to post-critique. MIT press 2004.
[NB: obv ERNA-access is dit boek online beschikbaar via netlibrary!] 

Aanbevolen literatuur
Peter Bürger, Ursprung des postmodernen Denkens. Velbrück Wissenschaft 2000
Beatrice Hansen, Critique of violence. Between poststructuralism and critical theory. Routledge 2000
Marjorie Garber a.o., The turn to ethics. Routledge 2000


Rooster van de cursus / Schedule of the course


1. (6/9)  Introductie

2 (13/9)  Wendy Brown, States of injury. Power and freedom in late modernity. Princeton up 1995. Ch.1: Freedom and the plastic cage, p. 3-29

3 (20/9)  Geoffrey Harpham, Shadows of ethics. Criticism and the just society. Duke UP 1999. Hieruit h.2: ‘Ethics and literary study’, en h.4: ‘Derrida and the ethics of criticism’, pp. 18-37 en 50-66. Evt deel van h.5: ‘So...What is Enlightenment?, p. 66-82

4 (27/9)  Beatrice Hanssen, ‘Critical theory and poststructuralism: Habermas and Foucault’. In: The Cambridge Companion to Critical Theory (ed. Fred Rush), Cambridge up 2004, p. 280-309

5 (4/10) Gijs van Oenen, ‘A machine that would go of itself’, manuscript.

6. (11/10) David Hoy, Critical resistance, ch 1.: Nietzsche: “Who interprets?”, p. 19-56

18/10 no session!

8 (25/10) Hoy, ch. 2:  Foucault, “Essays in refusal”, p. 57-100

9 (1/11) Judith Butler, ‘What is critique?’ (lecture); Michel Foucault, ‘What is Enlightenment?’, in: Paul Rabinow (ed.), The Foucault reader (Pantheon 1984), p. 32-50; and Michel Foucault, 'What is critique?, in: James Schmidt (ed.), What is Enlightenment? Eighteenth-Century answers and Twentieth-Century questions (Un. of California press 1996), p. 382-398

10 (8/11) Hoy, ch.3:  Bourdieu, “Agents, not subjects”, p. 101-148

11 (15/11) Jacques Derrida, Force de loi. Galilée 1994. Eerste deel: ‘Du droit à la justice’, p. 13-63. Eng. vertaling : Force of law, in Derrida, Acts of religion, Routledge 2002, p. 230-258

12 (22/11) Judith Butler, 'Implicit censorship and discursive agency', in: id., Excitable speech. A politics of the performative (Routledge 1997), p. 127-163

13 (29/11) Terry Lovell, 'Resisting with authority: historical specificity, agency and the performative self', in: Theory, Culture & Society, 2003, 20/1, p. 1-17. [downloadable with ERNA-account]

14 (6/12) Hoy, ch.5  Post-marxism: “Who is speaking?”, 191-226

15 (13/12) Michael Hardt, Antonio Negri, Empire. Harvard UP 2000. Hfdst. 2.4: ‘Symptoms of passage’, pp. 137-156.
 
En: Gijs van Oenen, ‘Hier spreekt uw gezagvoerder. Gezag en tegenspraak in een postpolitiek tijdperk.’ In: Krisis, 3/1, 2002, 59-75. [English version downloadable]


 

Last change: December 6, 2005

U kunt (terug)gaan naar::