Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]


Van interactief heiligdom naar interpassief veiligdom
 

Studiebelasting:   5 ECTS
Periode  1e trimester, 7 september t/m 9 november, woensdagen van 11-12.45 uur
Docent:   Dr G. van Oenen
Onderwijsvorm    2 uur werkcollege gedurende 10 weken
Tentamen   mondeling tentamen en (kort) paper
Doelstelling   het verwerven van inzicht in de betekenis van de publieke sfeer voor de democratische rechtsstaat, resp. de betekenis van burgerschap.
Contactpersoon   G. van Oenen, tel 4088999, kamer H5-27

Het interactieve heiligdom van de publieke sfeer is aan een structurele transformatie onderhevig. Zij verandert in een interpassief veiligdom. Het belangrijkste streven daarin is niet meer naar ontmoeting of confrontatie, maar naar veiligheid. Publieke sfeer transformeert tot ‘veiligdom’, kortweg te definiëren als een ruimte waarin de zorg voor beschaving wordt ge-outsourced. Moderne burgers geloven niet meer dat zij zichzelf voldoende kunnen beheersen om zelf de verantwoordelijkheid voor een beschaafde omgang in het publieke domein op te brengen. Zij stellen daarvoor anderen verantwoordelijk, en aansprakelijk: de overheid, politie, toezichthouders, providers, bewakers. Die anderen gebruiken daarvoor in toenemende mate nieuwe, vooral technische middelen: camera’s, pasjes, biometrie. Daarmee komt de notie van een publiek domein als ‘vrijplaats’ steeds verder onder druk te staan.
In deze cursus onderzoeken we de filosofische achtergronden van deze ontwikkeling, aan de hand van auteurs als Hannah Arendt, Richard Sennett, Michel Foucault, Paul Virilio, Jean Baudrillard, Robert Pfaller en Slavoj Zizek.
 

Verplichte literatuur:
Thomas Y. Levin, Ursula Frohne, Peter Weibel (eds.), Ctrl [Space]. Rhetorics of surveillance from Bentham to Big Brother. MIT press 2002. Ca. 38 euro.
NB: dit boek was tevens catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, oktober 2001-februari 2002.

<>Aanbevolen literatuur:
New Imaginaries. Themanummer van Public Culture, vol. 14 no. 1, winter 2002 [te lezen/downloaden via UB-internettoegang tot fulltext-tijdschriften]


Rooster van de cursus

1. Introductie

2. Andrew Elgar, The philosophy of Habermas. Acumen 2005. Hieruit h.2: ‘The public sphere’, pp. 27-55

3. Michel Foucault, ‘The subject and power’, in : Hubert Dreyfus and Paul Rabinow, Michel Foucault : beyond structuralism and hermeneutics. University of Chicago press 1982, p. 208-226

id., ‘Society must be defended’, ‘Security, territory, and population’, ‘The birth of biopolitics’, alle in Michel Foucault, The Essential works: vol. I, Ethics. Allen Lane 1997, pp. 59-79

Nikolas Rose, ‘The death of the social? Refiguring the territory of government’, in: Economy and society; vol. 25 (1996), afl. 3, pag. 327-356

4. Richard Sennett, The conscience of the eye. Alfred Knopf 1990. Hfdst 5: Exposure, pp. 121-149

5. Rene Boomkens, Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid. Nai 1998. Hoofdstuk IV.5: Openbaarheid als probleem, pp. 272-300

Lieven de Cauter, The capsular civilization, NAi 2004. ‘The capsular civilization’, pp. 40-53; ‘The rise of heterotopias’, 54-74; ‘The capsule and the network’, 76-89.

6. Foucault interview + Virilio (uit Ctrl-[Space]): p. 94-101,  108-114 + kunstprojecten

7. Gijs van Oenen, ‘A machine that would go of itself’ +  id.,'De interpassieve burger en het gezag van de politie'.

8. Weibel + Zizek + Frohne uit Ctrl-[Space]): p.207-227,  253-277

9.. Deleuze + Colomina + Edwards (uit Ctrl-[Space]): p. 317-345

10. Wolfgang Ernst + Winfried Pauleit + Steve Mann (uit Ctrl-[Space]): p. 460-485,  531-543

 

Laatste wijziging: 12 oktober 2005


<> U kunt (terug)gaan naar::