7

Interviews with Ruut Veenhoven

1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s

Interviews with Ruut Veenhoven in the 1970's: 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1971
4/3 Volkskrant: Circa 33.000 vrouwen vroegen om abortus.
Soortgelijke berichten naar aanleiding eerste registratie van abortus in NRC, Haagse Courant en op radionieuwsdienst
abortion
6/3 Utrechts Nieuwblad, Logbowk wetenschap. Ander licht op abortus vraag. n.a.v artikel 'Argumenten voor en tegen abortus' in Intermediar jjanuari 1971 abortion
23/3 Utrechts Nieuwsblad, Lezerstribune. Abortus abortion
18/4 IKOR radio Politiek, wat koop je er voor? happiness policy
1972
25/3 Volkstrant:. Artsen sterk verdeeld over abortus abortion
25/3 Resultaten enquete onder artsen ook besproken op radio 1 news and radio VPRO and KRO aborrtion
*/6 Economisch Statistische Berichten (ESB) p 578
Geluk. Signlament paper 'Geluk als onderwerp vn sociologisch onderzoek'
happiness
15/11 NRC-Handelsblad. Ongewenste kinderen kunnen tot probleem mensen opgroeien abortion
1973
?/? TS Gezondheid p.21
Bespreking 'Abortus: achtergronden van het probleem, effecten van liberalisering, weerstanden tegen liberalisering en praktijkproblemen' door C.G. van der Plas
abortion
?/? Mensen van Nu Abortus vrij door Hankie Bauer abortion
7/7 Accent, p. 51,
Bespreking 'Abortus: achtergronden van het probleem, effecten van liberalisering, weerstanden tegen liberalisering en praktijkproblemen' door W.G. Zelvelder
abortion
1974
?/? Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde , 52 (1) p.35.
Bespreking 'Abortus: achtergronden van het probleem, effecten van liberalisering, weerstanden tegen liberalisering en praktijkproblemen' door P.E. Treffers.
abortion
?/? De Bazuin vol 74, p 3-6 De zoerzure olicrisis economic recession
15/1 Trouw. Ongewenste kinderen hebben minder kans op gezondheid abortion, unwanted children
21/11 Algemeen Dagblad, p. 17 happiness and having children
1975
nr. 1 Reflex, p. 5 happiness and having children
?/? Qoud Novum, p.5 happiness
?/? Mensen van Nu, p. 50-52 happiness and having children
?/? VIVA, p. 46-48 happiness and having children
11/1 Volkskrant; Abortus nu definifief politike zaak' nav publicatie 'Vier jaar abortus in Nederland' abortion practice
11/1 Trouw: Overgangproblemen vrijer abortusbeleid in stilte opgelost..nav publicatie 'Vier jaar abortus in Nederland' abortion practice
21/1 NRC p.7 redactioneel commentaar ' Abortus' nav publicatie 'Vier jaar abortus in Nederland'
abortion practice
26/3 Trouw happiness and having children
16/1 Het Parool, p.13 happiness and having children
*/7 Ouders van Nu. Het gezin moet niet de enige samenlvingvorm zijn Alternative family forms
7/11 Qoud Novum: p.1 Huwelijk:als padvindersmes happiness and marriage
8/11 Volkskrant Voorkeusbehandeling van het huwelijk geeft andere leefvormen geen kans Alternative fmily forms
13/11 NRC, p.2 happiness and marriage
29/11 De Haagse Post happiness and marriage
31/11 De Volkskrant happiness and marriage
13/12 Accent, p. 35-39 happiness and marriage
1976
?/? Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde vol 54, p 844-847 Documentatie over abortus door P.E. Treffers
Op p 845 Bespreking ' Nederlanders over abortus,, meningen over beeindiging van leven bij abortus, euthanasie, oorlogsvoering en bestraffing'
abortion
15/10 VIVA, p. 60-63 Love
3/1 Het Vrije Volk, p. 8 happiness and marriage
20/3 Haarlems Dagblad abortion
5/12 VARA TV happiness and marriage
1977
19/12 Algemeen Dagblad happiness
25/3 Margriet, p 86-87 En ze leefden nog lang en ongelukkig .. heus? Family, divorce
1978
?/? K&O vol. 21 nr 3 p 34. Boek annotatie 'Kiezen voor Kinderen?' happiness and having children
?/? Maandblad Gezinsverzorging. vol. 8, nr 4. Bespreking 'Kiezen voor Kinderen?' happiness and having children
?/? Huisarts en Wetenschap vol 21, p 269
Bespreking 'Kiezen voor Kinderen?' door G.J.Bremer
happiness and having children
?/? Prisma literatuurinlichting; signlement 'Kiezen voor kinderen?' happiness and having children
?/? Nederlnds Bibliotheek en Lectuur centrum Signalement 'Kiezen voor Kinderen?' happiness and having children
14/1 Limburgs Dagblad happiness and having children
28/1 Gooi en Eemlander, p. 29 happiness and having children
23/2 Het Parool happiness nd having children
28/2 Parool, Bespreking 'Kinderen ja of Nee' happiness and having children
1/4 Het Dagblad Zwolle, signalement 'Kiezen voor Kinderen?' happiness and having children
19/5 Welzijnsweekblad p. 20-21 happiness
*/6 Avenue, Gevoelsgids happiness and having children
7/6 Qoud Novum Geluksfbriek happiness
10/6 GPD dagbladen happiness
27/6 Utrechts Nieuwsblad, p. 13 happiness and having children
12/7 Nieuwe Noord-Hollandse Courant, bespreking 'De Liefde Ontleed' door Guus Herbschleb love
2/8 Telegraaf p 13 nav boek ' Deliefde ontleed' love
19/8 Algemeen Dagblad, p.17 happiness and marraige
1979
17/2 De Haagsche Courant, p. 9 abortion
23/2 Het Volk (Belgie) Bespreking boek' Kiezen voor kinderen?' happiness and having children
10/6 Uniworld consult. Rapport 'Onderzoek naar 'happiness': Over het werk van prof Ruut Veenhoven' livbility of nations
8/12 Algemen Dagblad Kinderen? Beslist niet! Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
14/12 Volkkrant Kinderloze echtparen behoeven meer begrip. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
14/12 Haagse Courant. 1 op 10 huwelijke vrijwillig kinderloos. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntry childlessness
14/12 Het Vrije Volk. Tien percent vrijwillig kinderloos. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
14/12 Trouw Geen kind willen is niet onnatuurlijk. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
14/12 Leeuwarder Courant Een op de tien huwelijken blijft vrijwillig kinderloos. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
14/12 NRC NVSH-studie Moederinstinct bestaat niet . Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
14/12 Provinciale Zeeuwse Courant. 10% huwelijken blijft vrijwillig kinderloos. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
15/12 De Telegraaf Zonder kinderen toch gelukkig. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
21/12 Utrechts Universiteitsblad, Moeilijk doen over mensen zonder kinderen. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness

Interviews with Ruut Veenhoven in the 1980's

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1980
?/? Pedagogisch Tijdschrift vol. 5 p 527 Bespreking 'Kiezen voor Kinderen?" door F.W. Prins happiness and having children
?/? EO radio, Zojuist verschenen. Bespreking 'Vrijwillige Kinderloosheid' door M.B. Van't Veer happiness and having children
?/? Stichting Hulp bij Ongewennste Zwangerschap (HOZ) Bespreking 'Kinderen: ja of nee? 'Ervaringen, opvattingen enachtergronden happiness and having children
10/1 NRC recatie op NVSH-studie Moederinstinct bestaat niet dd 14/12/1979 voluntary childlessness
26/2 Het Parool, p. 13 voluntary childlessness
*/3 Sextant (magazine NVSH) maart 1980 pp 7-10Het ouderschap is geen aangeboren roeping. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
14/4 Volkskrant, p. 3. Kind licht geraakt door scheiding ouders happiness children of divorce
20/8 De Groene Amsterdammer, De rozengeur van kinderen: Bespreking 'Kinderen: ja of nee?' door Mieke Goudt happiness nd having children
24/12 NRC-Opinie. Ons is geen kindje geboren. Signalement boek Vrijwillige kinderloosheid. voluntary childlessness
1981
3/1 De Haagse Post, p.5-7 abortion
17/1 Leids Dagblad, p. 21 happines and marriage
28/2 Algemeen Dagblad, p. 7 happiness and having children
*/4 Avenue April 1981 pp.123-126 Samenvatting boek 'kinderen ja of nee' happiness and having children
30/5 Algemeen Dagblad happiness of only children
*/8 Libelle, nr 35p.60-63 happiness
*/11 Stimezo Nieuws abortion
*/11 Leef, November 1981 pp.18-21. Zijn vrijwillig kinderlozen elitaire nieuwlichters? voluntary childlessness
1982
28/8 Sijthof Pers happiness
11/9 Dagbladen Persunie happiness and marriage
1983
28/1 Havenloods. Signalement symposium 'Betere wweereld, Gelukkiger mensen?' happines and society
10/3 Het Vrije Volk happiness and unemploymnt
*/4 Intermagazine nr. 4, p. 52-53 Bespreking 'Betere wereld, Gelukkiiger mensen? door frits Boer happiness
23/4 AVRO Televizier, uitzending docu ' 'Kinderen ja of nee?' happiness and having children
28/4 Utrechts Nieuwsblad, p. 3 happiness and having children
*/5 Nieuwsbrief Psychologie, p. 5-6 Betere wereld, gelukkiger mensen? happiness nd society
7/5 Haagse Post, pp 6-7 voluntary childlessness
18/5 ESB, Economische Statistische Berichten, p.450-451. Discussie relatie welvaart -geluk door Huib van der Stadt happiness and wealth
1984
?/? Rekenschap p.179-185
Een gelukkig mens.. wat is dat? Bespreking 'Conditions of Happiness' door Christine Jol
happiness
?/? Boston Glob4e, Intelligence Report. Signalement 'Conditions of happiness' happiness
?/2 Het Vrije Volk abortion, practice
?/2 De Volkskrant, p. 11 abortion, practice
25/2 De Telegraaf happiness
4/4 Intermagazine pp.52-53 Geluk II Bespreking Betere wereld, gelukkiger mensen? door Frits Boer happiness
29/9 Utrechts Nieuwsblad happiness and having children
?/? Leids Dagblad happiness
27/6 Quod Novum, p. 3 happiness
21/6 Algemeen Dagblad, p. 2 happiness
21/6 De Telegraaf, T 5 happiness
22/6 Utrechts Nieuwsblad, 'Onderzoeker rekent af met wijsheden over gelukkig zijn happiness
23/6 NRC, Zaterdags Bijvoegsel, p.2 happiness
23/6 Algemeen Dagblad happiness
26/6 De Brug, plaatselijk weekblad 'Socioloog brengt geluk in kaart' happiness
22/6 Welzijnsweekblad, p.1, 9, 16 happiness
6/7 Intermediair, 1-5 happiness
29/9 Utrechts Nieuwsblad 23 voluntary childlessness
28/9 Frankfurter Algemeine Zeiting, Magazin, p. 6. ' Uber Leute' happines and wealth
?/10 Stern (Duits weekblad) happiness
*/10 Mensen van Nu, oktober 1984, p 56 ' Alleeen minder gelukkig happiness of singles
*/11 Mensen, November 1984 ' Geeft geld geluk?'
Review Conditions of happiness' en ' Betere Wereld Gelukkiger mensen door Peter Kampschuur
happiness and socity
*/12 De Humanist, p. 10-11 happiness
11/12 De Volkskrant happiness
14/12 VIVA, p. 57 happiness
16/12 Evangelische Omroep abortion
1985
?/? Gezondheid en Samenleving, vol 6, nr. 1, p.65-67
Bespreking 'Conditions of happiness' door M. Mootz
happiness
?/? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 16.
Bespreking 'Betere wereld, gelukkiger mensen?' door J.H. Vonk
happiness
?/? Tijdschrift voor Sociale gezondheidszorg vol 63, nr. 17, pp. 756-757.
Bespreking ' Conditions of happiness' door A. Ph. Visser
happiness
?/? Transcultural Psychiatric Research Review vol 22, nr 2. pp 115-117
Review ' Conditions of Happiness' byNancy Frasure-Smith
happiness
?/? Parool PS p.2 Maakt geld de mens gelukkig? door Jan Pen n.a.v. data in Conditions of Happiness Happiness and wealth
*/1-2 Psychologie jan/feb p 48-49
Geluk gemeten - Here I am, more than glad to be unhappy. Bespreking ' Conditions of happiness' door Trudie DeHue
happiness
?/4 Gids, april, p. 44
Bespreking ' Conditions of Happiness' door J. Hagendoorn
happiness
*/3 MGV: Maandblad Geestelijk Volksgezondheid nr. 3, p. 308-311 Verslag studiedag ouderschap:motieven en reacties happiness and having children
13/3 Hervormd Nederland p. 10-13 happiness and having children
13/7 Parool, PS p.18, Artikel Johanna Fortuin 'Geluk: samen leven, Samen sterven' happiness
1986
?/? Archives de Sociologie de Religion, Besptreking ' Conditions of Happiness' door Willem Frijhoff happiness
?/? Journal of Public Policyvol. 6 nr 2. Review of 'Conditions for Happiness' by David Donnisson happiness
?/? European Sociological Review Vol.? nr.? pp. 3-4, Review of 'Conditions for happiness' by Hans-Micheal Mohr happiness
?/? Social Indicators research vol 18, pp.125-126. Review of 'Conditions of happiness' by Albert Kozma happiness
?/? Civis Mundi vol. 25, nr.1 pp 39-42. Bespreking ' Conditions of happiness' door C.W. Rietdijk happiness
28/5 Weekblad ' De Brug' happiness and social bonds
*/6 Sextant p.4 (monthy Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming NVSH) action for sexual reform
20/12 NRC, Themma bijvoegsel p. 4 happiness
24/12 Trouw happiness
27/12 Het Vrije Volk, p. 11 happiness and marriage, mate selection
1987
nr. 14, Libelle, p. 46 happiness
?/? ? pp 55-58 De mythe van de vrijgezel doorJan Rolies n.a.v papers over geluk alleenstaanden happiness of singles
1988
8/1 Het Vrije Volk, p. 1-5 happiness and marriage
14/4 Dagbladen Sijthof Pers happiness and divorce
14/4 De Volkskrant p.3 Kind licht geraakt door sheiding ouders: Onderzoek ruimt vooroordelen uit de weg happiness and divorce
*/5 Cosmopolitan, p 93-94 'Grijp je geluk' happiness
11/5 Weekblad ' De Brug', p. 2 happiness children of divorce
*/6 International Test Commission Newsletter 8 (1) p1-10 Assessing Quality of Life
7/6 De Telegraaf, p. 1, 6 happiness
Rotterdams Nieuwsblad happiness
6/7 De Humanist, zomer 1988 happiness and time stress
6/9 Algemeen Dagblad happiness
*/10 Shell Venster p.15-17 happiness research
15/10 NRC, p. 24 love
17/10 Trouw, p. 4 happiness and marrig
19/12 Knack (Belgie) p. 233-239 happiness and divorce
26/12 Quod Novum, p. 7 happiness
28/10 Het Vrije Volk, p. 15 Gelukkige mensen zijn geen tevreden koeien happiness
2/11 De Telegraaf, T 5 happiness
28/10 De Tijd, p. 66-70 happiness and divorce
28/10 Qoud Novum, Weekblad Erasmus Universiteit, p.7 Geluk is niet te koop happiness, bio Ruut Veenhoven
*/11 MUG Maandblad UitkeringsGerechtigden Zijn stelletjes gelukkiger? happiness of singles
1/11 Trouw Het geluk bungende er wat bij happiness research
1/11 NCRV TV happiness
1/11 Reformatorisch Dagblad Gelukkige mensen leven iets langer en zijn gezonder happiness and health
1/11 Frappe (faculteitsblad politicologie) 17-18, interview door Monika Sie Dhian Ho happiness
2/11 De Telegraaf Hoog cijfer voor ons geluk: Ongelukkige mensen lijden aan psychische problmen happiness
2/11 Dagbladen Persunie happiness
2/11 Rotterdams Dagblad happiness
4/11 Het Vrije Volk Nederland kan nog een beetje gelukkiger happiness in nations
4/11 Het Vrije Volk Geluk Column Rien Vroegindeweij happiness research
5/11 Elsevier Magazine, 117-182 Tevreden, ondanks crisis Geluk en recessie
7/11 De Gelderlander happiness and economic recession
8/11 De Gelderlander happiness and having children
25/11 Het belang van Limburg (Belgie) p.7 happiness
1989
*/3 Margriet, nr 10p. 52-55 love
23/3 Die Weltwoche (Duits), p. 35 happiness and divorce
*/5 Gezondheidsnieuws, p. 10-11 happiness
*/7 Journal of Public Policy, 10(3), 357-359
Review of "Did the Crisis Really Hurt? by Hugh Freeman
happiness and economic recession
*/11 Intermagazine, p. 97-100 happiness

Interviews with Ruut Veenhoven in the 1990's
Mondelinge interviews voor radio en TV pas opgenomen vanaf 1991

1990 1991   1992   1993   1994   1995    1996   1997   1998   1999
1990
?/? British Journal of Psychiatry, vol.? nr. ? pp.357-359. Review of ' Did the crisis really hurt' by Hugh Freeman happiness and economic recession
?/? Social Indicators Network News (SINET) vol.? nr.? p. 4. Review of ' Did the crisis really hurt?' happiness and economic recession
1991
*/2 Social Indicators Network News (SINET), nr 25, pp.1-2. Review of 'How harmful is happiness?' happiness consequnces
16/2 Dagbladen Sijthof Pers, p. 47 happiness of singles
18/3 Het Parool, p.4 Sex en gnot nog ltijd goed voor veel getob happiness of singles
*/5 Margriet, nr 20, p. 26-27 happiness
6/7 Elsevier magazine, 8-13 abortion, policy of tolerance
20/9 NRC, p 1, 3 abortion
12/10 Vrij Nederland, p 18-12 happiness and divore
19/10 De Telegraaf p. 19 happiness and intimte ties
23/10 Quod Novum, p. 12. Ruut Veenhoven van student-activist tot docent 1960s, biography Ruut Veenhoven
12/11 NRC-Handelsblad, Gemeten Geluk happiness
1992
*/? Social Indicators Research, vol 26, pp. 199-203.
Review of Subjective Well-Being: An Interdiciplinary perspective' by Alex Michalos
happiness
*/? Contemporary Psychology vol. 37, nr. 2.
Happystance: Review of Subjective Well-Being: An Interdiciplinary perspective' by Ronnie Janoff-Bulman
happiness
*/? Social Indicators research vol. 27, pp. 375-379
Review of ' How harmful is happiness?' and 'Did the crisis really hurt?' by Wolfgang Glatzer and Matias Bos
happiness consequences, happiness and economic recession
3/1 NCRV TV happiness
*/3 De Uithof: (blad jongerencentrum Heeswijk-Dinther) p.408 happiness
*/6 Psychologie, juni nummer pp 11-16 happiness, role of comparisons
12/9 Het Parool , p. 33 intimte ties
16/6 De Telegraaf happiness
16/6 Algemeen Dagblad p 21 Happiness
?/9 Radio Rijnmond By-stander intervention
7/12 Radio Rijnmond Youth riot behaviour
9/12 Maasbladen Youth riot behaviour
*/11 Opzij, novembernummer Happiness of singles
19/11 Actueel, p. 16-19 Happiness of singles
24/12 De Volkskrant, Wetennschap p. 15 Christmas symbols
1993
7/3 RTL4 TV Lief & Leed Marriage
17/4 Elsevier , 34-17 Happiness
22/4 Belang van Limburg Happiness
22/4 De Gelderlander Happiness
23/4 BRT Radio Happiness
23/4 Leeuwarder Courant Happiness
1/5 BRT TV Zevende Dag Happiness
25/5 Algemeen Dagblad Happiness
9/6 Quod Novum, p. 8 Emotion-TV
12/6 De Telegraaf, TA5 Happiness
14/6 Stads TV Rotterdam ivability old city quarters
30/9 Radio Rijnmond Media on intimate ties
30/9 NOS Radio 5 Medi on intimte ties
1/10 NRC Happiness of lottery winners
5/10 EO Radio, Formule 2 Happiness of lottery winners
20/10 De Telegraaf Emotion-TV
22/10 KRO Radio Het Paleis Emotion-TV
?/10 Wereldomroep, English Program Happiness
4/12 NCRV Radio Plein Publiek Happiness and money
8/12 RTL4 TV Lief & Leed Happiness and money
14/12 NCRV TV Rondom Tien Marriying
3/12 HP/De Tijd, p. 32-35 voluntary childlessness
23/12 Radio Rijnmond Medi on intimate ties
1994
7/1 HP/De Tijd , p. 7-27 Emotion-TV
13/1 De Gelderlander Emotion TV
14/2 Wereldomroep Livability of nations
14/3 VARA radio, Van Belang Stress society
5/3 TROS radio, Nieuwsshow Livability of nations
?/3 Radio Amstad, Beieren BRD Selfimage of women
19/3 Utrechts Nieuwblad Emotion-TV
*/7 Man juli/aug vol 22, 31-33 Enjoyment
13/5 Intrmediair, p 23 Sabatical
15/5 Zondags Nieuws, p. 1 Happiness
16/6 NRC Handelsblad, Wetenschapsbijlage Happiness nd economic prosperity
19/6 VPRO radio Happiness nd economic prosperity
23/6 Rotterdams Nieuwblad. Op het plattelnd bestaat soms meer haat dan in de stad Agression
30/6 NRC Brieven Geluk in cijfers Happiness in nations
*/10 Avant Garde, oktobernummer Happiness
?/7 Libelle 25, p. 31 Happiness
2/7 Dagblad Noord-Limburg, p. 31 Happiness
16/7 Hervormd Nederland, p. 14-16 Happiness
16/7 Een gevulde maag op weg naar geluk
Trouw
Happiness
*/7 Avenue, julinummer (3) 12-13 Abundance
18/8 KRO radio, Breakfast show Livability of nations
?/8 EO radio, Allemensen Happiness
5/9 KRO radio, Dingen die gebeuren Lotery playing
1/8 Niewsblad van het Noorden Public self-disclosure
24/9 GPD bladen, Wetenschapspagina Happiness
12/11 Elsevier Marriage market
16/12 Kleinere genoegens zijn nuttiger dan uit je dak gaan
Algemeen Dagblad, p 3
Enjoyment
16/12 Radio Rijmond Enjoyment
18/12 Wereldomroep Enjoymnt
17/12 De Volkskrant Enjoyment
23/12 De Gelderlander Marriage brooking
22/12 KRO-radio, Dingen die gebeuren Christmas feast
1995
*/* Social Indicators Research, vol. 35 pp117-121.
Review of 'Bibliography of happiness' and 'Happiness in Natiois' by Ed Diener
Happiness
*/1 Market Europe, nr. 1 p.9 World Database of Happiness
*/1 Elegance, vol. 52, nr. 1, pp 36-40 Happiness
14/2 Stadsradio Rotterdam, Campusradio Valentijn day
18/3 NRC, Z-bijvoegsel Love sickness
*/4 Actor, vol. 6 nr. 4, pp 11-13 Happiness research
20/4 Stadsradio Rotterdam, Campusradio Sociological research
*/5 Friends of the Eearth Europe. Samenvarring rapport Naar een duurzaam Europa pp. 28-29 Happiness and economic prosperity of nation
27/5 Radio Rijnmond Love for animals
17/7 NOS radio, Boven het dal Happiness
26/8 Rotterdams Dagblad Happiness and economic prosperity
?/8 Libelle, nr. 36, pp 62-63 Happiness and income
19/10 StadTV Rotterdam Perception
11/11 Veronica Nieuws Radio Soap-series
7/12 VAR (huis-aan-huisblad) Happiness
6/12 Quod Novum, p 7 Humanism
*/12 Avenue, december, pp 30-37 Happiness
4/12 RTL4 Loneliness
22/12 Radio 5, VPRO Happiness
23/12 TV-3, VPRO Buitenhof Happiness
30/12 Een kwestie van geluk
De Volkskrant, p 13
Happiness
*/12 Elle, decembernummer, p 44 Emotion-TV
1996 voor schrijvende pers
9-1 Algemeen Dagblad Lotery
15-1 De Telegraaf Happiness and economic prospeity
16-1 Trouw Happiness in welfare stat
18-1 Het Belang van Limburg Happiness in nations
*/2 Koorddanser, nr. 129, p 3 Happiness in welfare state
*/3 Zeno, nr.1 p.15 Don't happy, be worry Happiness
6-3 NRC Singles
7-2 De Bazuin Humanistic society
17-2 Leeuwarder Courant Humanistic society
22-2 Utrechts Universiteitsblad Happiness research
29-2 Limburgs Universiteitsblad Intimate relations
9-3 Rotterdams Nieuwsblad One parent families
14-3 Haagse Courant Happiness in nations
15-3 Provinciale Zeeuwse Courant Happiness and children
1-4 De Limburger Happiness and chldren
13-4 Trouw Verzorgingsstaat geen garantie voor beter leven Happiness in welfare state
*/6 Doen, nr. 86 Happiness and unemployment
*/6 Playboy, nr. 7 Happiness in The Netherlands
15-7 Haarlems Dagblad Satisfaction with society
26-8 GPD bladen Livability of nations
5-9 Ik ga toch door en wil het nu gezellig hebben
Trouw, p 3
Lonliness among elderly

14-9

Toen was geluk nog gewoon...
Algemeen Dagblad p 53

Nostalgia
8-11 Nederlands Dagblad Pleasure
20-11 Algemeen Dagblad Livability of nations
30-12 Haagse Courant Livability of nations
31-12 Utrechts Nieuwsblad Livability of nations
*/12 Mozaik, studentenblad ASW UU Leefbaarheid van landen Livability of nations
*/12 Bonus, Oost Nederland zorg Happiness
*/12 Diverse krantenberichten in binnen- en buitenlandse bladen n.a.v. oratie Livability of nations
1996 voor radio en TV
3-1 Radio 3, Breakfast Club Happiness
8-1 RTL4 Loteriy
6-1 Radio 1, Met het oog op morgen Hedonism
18-1 NCRV radio, Kerk & Samenleving Happiness
22-1 BRT radio, Zuidkant Happiness
25-1 VARA tv, Joosten Happiness books
14-2 RTL4, Catherine Happiness and money
14-2 Veronica, Talkradio Valentijn day
11-3 Veronica, Talkradio Happiness of housewives
1-4 Veronica, Talkradio M/F age difference
15-7 Radio Rijnmond Satisfaction with society
15-7 Radio 2 Satisfaction with society
?-8 Canadian TV, Parliamentary Net Livability of nations
?-8 UNBC TV, Campus News Livability of nations
?-9 Wereldomroep, English Program Marriage
11-10 Veronica TV, Deelder Happiness
26-11 NCRV TV, Jos Brink Livability of nations
27-11 AVRO radio Livability of nations
?-12 TV South Africa Livability of nations
1997 voor schrijvende pers
*/* Tijdschrift Gereontologie en Geriatrie vpl 28 pp.38-39. Bespreking oratie'Leefbaarheid van landen' Livability
9/1 Het Nieuwsblad (Belgium), p 24 Happiness
8/2 Aftenposten (Noorwegen) Happy life-expectancy
april Goed Gevoel (Belgie) nr. 4, pp 44-47 Happiness
2/3 De Standaard (België), p 37 Happiness
28/2 Margriet, nr.10 Happiness and TV
?/4 Margriet, nr. 50 Happiness and children
10/4 NRC, p 35 Psychotherapy
22/4 Flair (Belgium), pp 20-21 Consumentism
*/5 Opzij, p 34 Happiness and emancipation
*/5 Elle, pp 50-55 Happiness
*/5 Rotterdamse Straatkrant, pp 3-4 Happiness
18/5 Unconventional wisdom: New facts and hot stats from the social sciences
The Washington Post, p C05
Happiness research
*/6 Indicators update, 3, p. 4 Turning the tables on quality of life Happy Life Expectancy
*/6 Tijdschrift voor verloskundigen (TVV) vol. 22 nr 6, 47-48 Maken kinderen gelukkig? Mother instrinct?
25/6 Haarlems Dagblad Happiness
27/6 El Tiempo (Colombia) Livability of nations
15/9 De Ingenieur Happiness
12/7 Elsevier Happiness and economy
19/7 Het Parool, p 21 Happiness
*/10 Psychologie, september 1997, p.52-53, Geluk gemeten Happiness
11/10 Global Ideas Bank www.newciv.org/GIB.Happiest nations: Sweden, The Netherlands and Iceland Happiness in nations
5/11 Trouw Humanististic society
*/11 Publiek Domein, vol. 3, nr. 6, p 24 Happiness research
*/11 Social Indicator Network News (SINET) Autumn p. 5-6
Review of 'A comparative study of satisfaction with life in Europe' by Abbott Ferriss
Happiness in nations
21/11 IJslanders en Nederlanders zijn veel gelukkiger dan Bulgaren
Trouw, p 9
Happiness in nations
*/12 Kijk, december 1997 O, wat hebben we het goed Happiness
19/12 Nederlandse Gemeente p 28-31 Happiness
?/12 Twents Dagblad Tubantia Happiness, righ for?
Berichten in diverse buitenlandse kranten (o.a. Times 20/1, Guardian 25/1) en in wetenschappelijke bulletins Happy lifd-expectancy
1997 voor radio & TV
1/1 VARA-radio (1), Roodgloeiend Happiness
2/1 BBC-radio, Europe Livability of nations
6/1 BBC-radio, Engeland Livability of nations
9/1 Radio Iceland Livability of nations
?/1 NBC-TV, Skychannel Happiness
15/1 Talkradio Happiness
?/2 El Pais semanal, Elena Ochoa over World Database of Happiness Happiness
14/2 RTL4-TV Catherine Bad luck
7/2 Talkradio Quarrel
14/2 KRO-TV, Ontbijt-tv Valentijn day
?/3 Trondheim University TV Quality-of-life
31/3 VARA-radio (5), Van Belang Socialization
2/4 NCRV-radio (3), Peter Plaisier Intelligence
13/4 BRT-TV, Jan Publiek Happiness and money
21/4 BRT-radio Happiness
4/5 Talkradio Happiness
28/5 NPS-radio (5) Marriage brooking
6/6 NPS-radio (1) Happiness
6/7 Stadsradio Utrecht Happiness
20/7 OHM-radio (5) (allochtonenomroep) Happiness, philosopgy of life
8/9 DRS-radio (3) (Zwitserland) Happiness
10/9 Radio Rijnmond Singles
11/10 Radio Rijnmond Agression
7/11 West Deutsche Radio Happiness
26/11 Stadsradio Utrecht Feast days
2/12 Radio Rijnmond Happiness
3/12 Radio 1, NOS-journaal Happiness and money
19/12 Stadsradio Rotterdam, Campus-radio Marriage brooking
22/12 Radio 5, Humanistische Omroep Meaning of life
30/12 Radio 1, EO Tijdsein Happiness and money
1998 Interviews voor radio en TV
14/4 Radio 2, Vlaanderen Livbility
17/7 Radio Rijnmond Happiness
3/9 Wereldomroep Happiness
20/10 RTL4 TV Happiness and money
25/12 RTL-live Happiness and money
1998 Interviews and mentions in print
?/? El Pais Sobre la felicidad World Database of Happiness
?/? Sunday Times Happiness
16/1 Twents Dagblad Tubantia Happiness right?
24/1 Twents Dagblad Tubantia Happiness determinant
?/5 Milieu Defensie nr. 2, pp 28-31 Livability
?/6 Opzij Childlessness
*/6 International Test Newsletter vol. 8 nr.1 aessing QOL: Interview with 4 scholars Quaity of life
13/6 LUUP (Estse HP) Happiness
6/7 De Humanist, zomer 1998 24-uurs economie Livability of nations
?/10 Men's Health Singles
2/11 Parool Happiness and money
24/12 GPD-bladen Degeneration TV
1998 Interviews in boeken
* Ine Schoo 'Gewoon gelukkig', pp 183-186, Gottmer Bloemendaal ISBN 90 6834177 4 Happiness
1999 
1999 Interviews voor radio en TV
9/3 KRO Ontbijt TV Singles
15/6 Radio Vlaanderen Happiness measuremnt
18/8 Radio Noord Holland Happiness
24/8 Radio 1, BNN chatradio Children
26/8 Radio 5, Tros Children
25/8 Radio 1, NCRV talkradio Marriage
13/9 Humanistische Radio Omroep Schiedam Happiness
14/10 ZDR TV, Welt der Wissenschaft, Docu 'Island, Insel der Glueklichen' Happiness
?/? BBC TV, Discovery Happiness
?/12 RTL 5 TV, Serie seksualiteit Happiness and intimate ties
1999 Interviews and mentions in print
*/1 SPES (maandblad vereniging HOVO-studenten EUR), pp 75-76 Happiness
*/1 Stern (Duitsland), p 56 Happiness in nations
4/1 Arnhemse Courant, p. 2collumn Heleen Crul: Een gelukkig nieuwjaar Happiness
16/2 Algemeen Dagblad Partner choice
9/3 Algemeen Dagblad p 1+4 Happiness
11/3 De Volkskrant, p 11 Happiness
27/3 De Volkskrant 7v, IJsland is 'cool' Happiness in nations
1/4 Volkskrant, Frits Bolkestein over World Database of Happiness Happiness in nations
18/5 Berichten Bestuursdienst Rotterdam Happiness and welfare state
30/5 Citizen's Weekly (Canada), p 3-4 Happiness
*/7 De Psychiater, pp17 Happiness
*/8 Carp, p 12-15 Happiness
21/8 Parool, PS, p 26-29 Happiness
24/8 Algemeen Dagblad, p 3 Happiness and children
?/8 Straatkrant Haarlem Happiness
?/8 Sunday Times Livability of cities
*/9 Carp Marriage
*/10 Elle, p 58 Happiness and aspirtions
*/9 Plus , p 6-11 Happiness
13/10 BIZZ, magazine midden en kleinbedrijf, pp 27-30 Fortune
23/10 Dagbladen GPD Happiness
26/11 De Volkskrant, p 13 Divorce
*/11 RABO-visie, p 28 Convenience services
11/11 Erasmus magazine Happiness
22/12 DeBrug (regionaal advertentieblad) Happiness
24/12 Libelle Happiness
*/12 De Humanist Humanism
17/12 Dagblad De Morgen (Belgie) Happiness

Interviews with Ruut Veenhoven in the 2000's

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2000
2000 Interviews voor radio en TV
?/1 NOS radio Happiness
?/1 AVRO, Ochtend TV Future
10/1 Radio Belie, Voor de dag Individualism
27/2 Radio Rijnmond Emotion
18/3 Wereldomroep Happiness
19/4 WDR-TV, Mitwoch live (Duitsland) Happiness
20/6 Radio 1, KRO Happiness
13/11 BBC4 (Engeland) Happiness
?/11 NTV4 (Canada) Happiness
2000 Interviews and mentions in print
*/* Revista de Certetari (Romenian) vol. 3, nr. 4, pp.158-160. Review of reseach on subjective well-being focused on Ruut Veenhoven by Sergiu Baltatescu Happiness
1/* EOS magzine (Belgie), pp 6-12 Happiness
14/2 The Independent (Engeland) Dutch are happiest says survey Happiness
15/2 Het Laatste Nieuws (Belgie) Happiness
19/2 Rotterdams Nieuwsblad Happiness
20/2 De Standaard (Belgie) Happiness
*/3 Dolce Vita, pp 59-61 Happiness
6/4 Utrechts Universiteitsblad Universital reveil
13/4 Univers (blad universiteit Tilburg) Happiness
14/4 Volkskrant Magazine p. 24 Only child
*/4 Top Sante (Belgie), pp 84-88 Happiness
11/5 De Volkskrant Happiness
13/5 Hervormd Nederland, pp 6-7 Happiness
*/5 Hypothese (magzine NWO) Happiness and modernity
19/5 NRC Handelsblad p.37. Het beslissende boek van Sasqia Stuiveling: Dankzij Veenhoven sla ik een brug naar geluk van mensen Happy life-expectancy
20/5 Utrechts Nieuwsblad Happiness and home
8/6 Erasmus magzine (blad Erasmus Universiteit) Seksuality
*/8 Stroom Happiness
5/8 Vrij Nederland Happiness and consumption
*/9 Psychologie Magzine, pp 34-37 Happiness
6/9 Salon.com (internet magazine) Happiness
8/9 Trouw Singles
*/9 RABO-visie, nr. 4, pp 3-6 Happiness and economic prosperity
6/10 Management Team Childlessness
28/10 Algemeen Dagblad, Magazine, p 22 Stom geluk Happiness
*/11 Vivenda, pp 59-63 Happiness
*/11 Genoeg, pp 8-9 Happiness and economic properity
*/11 Men's Health Happiness
*/11 Feeling (damesblad Belgie) Happiness
1/11 Happiness is living in Iceland
The Daily Telegraph (London), p 26
Happiness in nations
9/11 Journal de Tarde (dagblad Brazilie), pp 13D Happiness
11/11 Boston Globe (USA), pp A1 Happiness
15/11 De Volkskrant Happiness and technology
27/11 Gelukkig volkje
Trouw: Katern Religie en Filosofie, p 12
Happiness in nations
?/11 Algemeen Dagblad Happiness
?/11 Algemeen Dagblad magazine Happiness
?/11 SanFransisco Examiner (USA) Happiness
*/12 Grip, pp 6-7 Happiness and age
*/12 Bijeen Happiness and economic prosperity
?/12 Fries Dagblad Happiness
?/12 Daily Telegraph (Engeland) Happiness
14/12 FNV magazine pp 8-10 Happiness
21/12 Libelle (damesblad Belgie) Happiness
23/12 Trouw Chritsmas
23/12 De Volkskrant, p 23 Happiness and economic prosperity
2001
2001 Interviews voor radio en TV
13/1 Tros radio, Radar Happiness
14/1 NCRV radio, studiogesprek Happiness
15/1 Utrecht TV, Kanaal 9 Happiness in Buthan
15/1 Radio 1, Budistische omroep Happiness
18/1 Radio 5, TROS Radar Happiness
19/1 Radio 5, Schuim en As Happiness
23/1 Radio 1, VPRO Happiness
13/2 Radio 3 Valentijn day
23/2 TV2, AVRO Health and parties
23/2 TV SBS 6 Happiness and money
25/2 TV1 Budhistische omroep Happiness
25/2 Radio 3, NCRV Buzz Happiness and money
20/3 TV2, EO Het elfde uur Happiness
8/4 Wereldomroep Happiness
14/4 Radio Rijnmond Happiness
19/4 Yorin, radio Happiness
1/5 Radio 2, VARA Abortion, history of reform
6/5 Radio 1, NCRV Urban setiquette
8/5 Radio 1, KRO Individualisation
14/6 Radio 5, VPRO Happiness
25/6 Radio Rijnmond Depression
24/10 Radio Pharos, Amsterdam Happiness
5/11 AVRO-TV Happiness and age
14/12 Radio Columbia Happiness in nations
29/12 TV-1, AVRO Happiness and children
2001 Interviews and mentions in print
13/1 NRC Handelsblad, p 19 Happiness and prosperity
15/1 De Volkskrant Happiness in Buthan
19/1 Trouw, De Verdieping Happiness in Buthan
13/2 De Volkskrant, p 3 Valentijn day
14/3 De Volkskrant, wetenschapskatern Happiness
18/3 Morgenavisen (dagblad Denemarken), p 4 Happiness
*/4 Eloquent (faculteitsblad Economie Universiteit Maastricht) jaargang 7, nr. 3, pp 24-28 Happiness
14/4 De Volkskrant magazine pp. 23-27 Geen broers, Geen zussen Only child
16/4 De Volkskrant, column Jan Blokker: Goed nieuws Happiness
*/6 Avant Garde, nr. 7, pp 28-31 Happiness
Boek: A. Bergsma, Wat bezielt de psycholoog. Gesprekken met vooraanstaande psychologen, Uitgeverij Nieuwenzijds Amsterdam, 2001, pp 230-236, ISBN 90 5712 110 7. Eerder gepubliceerd in Psychologie Magazine, september 2000 Happiness
*/10 Monitor, Magazine Academisch Ziekenhuis Rotterdam, okt/nov, pp 6-8 Happiness and health
15/10 VIVA 42 'Sunday' children
*/11 Safe (magzine RABO-bank) Happiness and money
9/12 New York Times Magzine Every country is hppy in its own way Happiness in nations
22/12 De Limburger, pp 1, C1, D1 Happiness
2002
2002 Interviews voor radio en TV
15/3 Radio Noord Holland, Van kust tot kust Happiness
8/6 Radio Rijnmond Happiness
6/9 BBC Radio Lancashire Happiness
19/9 KRO radio Happiness
1/10 AVRO TV Gezondheidsplein Choice
4/10 Radio 3 NCRV Happiness and economic recession
12/12 Radio 1, KRO Dolca Vita Happiness
28/12 TV5, Beauty en Zo Happiness
30/12 Radio 1, Kunststof Art of living
2002 Interviews and mentions in print
*/1 Borderline 6:49, pp 20-22 Happiness in nations
*/1 Straatmagazine Rotterdam, nr. 110, pp 12-15 Happiness and money
*/1 Safe (RABO bank), 21:1, pp 24-28 Happiness and money
*/1 Body and Mind, nr. 1, pp 56-59 Happiness
9/1 Havana (Hogeschool Amsterdam) 8:17, p 9 Happiness
1/3 Libelle, nr 10, p 42 Happiness
1/3 Geluk vergaat niet
Psychologie Magazine
Happiness, conditions
6/3 Franfurther Algemeine Zeitung (Duits) nr 55 p.3 Gluckssache Journal of Happiness Studies
*/4 ON (ISSN 1388)), 6:4, pp 52-54 Happiness
14/4 De Volkskrant, Wetenschapsbijlage, p 1 Happiness
*/6 Duurzaam Bouwen, p 19 Livability
?/6 Havenloods Livability
14/6 Rotterdams Dagblad, Collumn Taco Noorman Van geluk gesproken Happiness
18/6 Erasmus AllumniNieuws, 45 (4) 4 Geluk als richtsnoer voor beleid Happiness
*/7 Flair, pp 24-30 Happiness
15/8 Intermediair, 33, 36-37 Op weg naar het geluk Happines
31/8 Vrij Nederland, pp 36-39 Happiness
*/9 De Humanist, sept/okt, pp 25-28 Happiness
*/9 Goede Waar (consumentenblad), pp 20-22 Happiness
*/9 Hugroniek (HV Groningen), pp 6-10 Happiness
*/9 SPES, Blad cursisten HOVO Rotterdam,10 (3) 20-21. Interview doorTon van Tilburg Happiness
?/11 Atlantic Monthly Happiness
*/12 Mide, p 17 Art of living
*/12 Opzij, pp 96-101 hildlessness
*/12 Men's Health, pp 98-104 Happiness
*/12 Ouders van Nu, p 17 Parenthood
2003
2003 Interviews voor radio en TV
?/1 Radio Deutschland Happiness
3/3 SBS Radio Australia Happiness
4/5 TV1 OHM (Hindoe omroep) Norms and values
15/5 TV1 Barend & Witteman Childlessness
25/5 Radio West Social security
?/6 City TV Toronto, Canada Happiness and fashion
7/10 Radio Ierland Happiness
17/10 Radio Noord Happiness
19/10 Radio Ierland Happiness
30/10 Radio Brabant Happiness advice
4/11 ABC Radio Australia Happiness
16/11 TV3 VPRO Happiness
6/12 RTL4 TV Happiness
28/11 Radio 538 Happiness
2003 Interviews and mentions in print
9/1 Interdemiair, p 21 Happiness and population pressure
25/1 De Telegraaf, p. 21 Happiness and money
?/2 Stern, nr. 5, p 70 Happiness
1/2 NRC over financiele equivalentie geluk Financial equivalence of happiness
13/2 De Gelderlander, p 5 Valentijnsday
14/2 Algemeen Dagblad, p 21 Happiness and intimate ties
19/2 Spits, p 18 Happiness
20/2 IJssel en Lekstreek, p 7 Happiness and body
*/3 Avant Garde, pp 40-42 Happiness and generation
*/3 Changes (Duits lifestyle magazine) Happiness
4/4 Tubantia, p 23 Childlesness
19/4 Gooi- en Eemlander Childlesnes
*/5 Der Spiegel, nr. 14, pp 116-118 Happiness
3/5 De Volkskrant, Magazine, p 31 Childlessness
15/5 Intermediair, p 19 Happiness and work
26/5 Rotterdams Dagblad, p 7 Social security
*/6 Erasmus magazine, p 9 Social security
28/6 Geluksprofessor Veenhoven: 'Geluk gaat meer om het spel dan om de knikkers'
GPD bladen
Happiness
19/7 De Volkskrant, Reflex, p 3 Happiness and money
*/10 Marie Claire, pp 48-53 Happiness
1/10 Spits, p 19 Happiness and work
4/10 New Scientist, pp 40-43 The pursuit of happiness Happiness
12/10 De Telegraaf Happiness brooker
15/10 Technologie maakt mensen gelukkiger
De Haagsche Courant
Happiness and modernity
18/10 Genoemd worden in de Volkskrant: daar gaat het om. Popularisering uitleg wetenschap aan breed publiek moet betaald worden
De Volkskrant, wetenschapsbijlage, p 3
Measuring research output
20/10 Geluk met een adder onder het gras
Eindhovens Dagblad
Happiness
1/11 Reforma (kwaliteitskrant Mexico) 4C Happiness
3/11 Trouw Happiness advice
8/11 De Limburger, F4 Measuring research output
28/11 Nederlander klaagt, maar is erg gelukkig
Algemeen Nederlands Persbureau, Eindhovens Dagblad
Happiness in nations
29/11 Nederlander klaagt, maar is erg gelukkig. Geluksgevoel hangt samen met welvaart, opleidingskansen en keuzevrijheid
Rotterdams Dagblad, p 704
Happiness in nations
18/12 Vox (U-blad KUN) Happiness
24/12 Intermediair, pp 44-49 Happiness makeability
29/12 So what makes us really happy?
The Daily Telegrapgh (Sydney, Australia), p 56
Happiness and health
2004
2004 Interviews op radio en TV
?/1 Wereld omroep, English Program Happiness
?/1 TV Gelderland, Gezond & Zo Happiness
20/2 TV Bhutan Gross national happiness
24/2 Radio 1 KRO Dolce Vita Broken family
8/4 Radio Canada Happiness
15/4 Radio 747 Teleac Happiness
28/4 Radio 1 KRO Dolce Vita Happiness
1/6 Radio 747 Teleac Happiness
9/7 RVU TV Use of knowledge
8/8 IKON radio Happiness and depression
?/8 Radio Duitsland Happiness
26/8 Radio Spanje Happiness in nations
28/8 Radio Colombia Happiness in nations
26/10 TV Rijnmond Happiness and society
26/10 Radio 2 NCRV Happiness and society
9/11 Radio Teleac Happiness and society
24/11 RTL4 TV Marriage brooking
3/12 noorderlicht.vpro.nl/wetenschap Day Reconstruction Method (DRM)
30/12 Radio M (Utrecht) Happiness
2004 Interviews and mentions in print
*/1 FACTA, pp 18-19 Measurement of research output
*/1 TRIO (faculteitsblad FSW EUR) De ' meetlat' van Veenhoven Measurement of research output
31/1 Elsevier, pp 60-61 Werk is niet zaligmakend Happiness and work
7/2 De Gelderlander, L1 De single in de etalage Singles
14/2 Keunsel (Bhutan's national newspaper), pp 7 + 11 Talking about happiness Gross National Happiness
14/2 VPRO gids, pp 6-9 In het gareel: Paul Schnabel, Hendrik Kaptein en Ruut Veenhoven over individualisering Individualisation
21/2 Libelle, nr. 9, p 40 Geluk Happiness and age
22/2 NRC, p 51 Oud geluk is jong geleerd Happiness and age
*/3 Baak (feb/mrt), pp 7-10 Geluk: Altijd op zoek Hapiness
19/3 Algemeen Dagblad Miljoenen maken wel degelijk gelukkig Happiness and money
*/4 Top Sante, pp 21-25 Vaarwel happy single, hier is de V-Vrouw! Singles
*/4 SPES (HOVO Rotterdam), pp 7-9 Vrijheid, gelijkheid , broederschap en .. geluk Happiness and freedom
4/4 The Observer On the happiness trail Happiness
14/4 NRC, p 7 Gelukkig zijn wij die verjaren in mei Happiness
*/5 Top Sante, pp 15-18, Zigeunergevoel Gypsy feel
7/5 Management Team, pp 56-58 Bewust kinderloos Voluntary childlessness
8/5 De Volkskrant, Reflex, p 14 Het Bruto nationaal Geluk Gross National Happiness
15/5 Gong (Duitse TV gids), pp 6-9 Gluck ist im Wesentlichen eine Botschaft der Natur Happiness
*/6 Weten magazine p. 24-25 Luisteren naar de samenleving: de samenleving luistert Public enlightenmen about scientific knowledge
19/6 De Volkskrant, Zoek de prof in kamerstukken Public enlightenmen about scientific knowledge
26/6 De Volkskrant, wetenschap, p 5W TU's staan te weinig in de krant Public enlightenmen about scientific knowledge
12/6 Sociotoop: Schakel van Zeeland, nr.1, pp 3-5 In gesprek met de Geluksprofessor Happiness
5/7 Corriere della Sera, p 16 Ma e possibile essere felici? Happiness
19/7 International Herald Tribune Continent guards its right to leisure Happiness and work
29/7 New York Times, A 10 Love of leisure and European reasons Happiness and work
*/8

Wallstreet Journal ?? Wealth and happiness don't necessarily go hand in hand
ISQOLS listserver: Our gurus (Diener, Seligman, Veenhoven) are cited in the Wallstreet Journal

Happiness and wealth
*/9 UWV Signaal, p 2 Sociale zekerheid maakt niet gelukkiger Happiness and social security in nations
2/10 Algemeen Dagblad, magazine, pp 16-19 Kinderwens ja/nee Voluntary childlesness
26/10 Trouw, De Verdieping, p 13 Minder vrije tijd en toch gelukkig Happiness and work
29/10 HP/De Tijd, pp 26-34 Hoe maak ik mezelf gelukkig? Happiness
24/11 Algemeen Dagblad Marriage brooking
*/12 Straatnieuws, p 17 Professor in geluk Happiness
*/12 Wervelingen Blad vereniging Scoliosepatienten 'Geluksprofessor' Ruut Veenhoven: Geluk kun je leren Happiness
18/12 Leids Dagblad, p 2 Hoe happy is de single? Happiness of singles
24/12 Noordhollands Dagblad, F13 Geluk kun je leren Happinessand choice
2005
2005 Interviews op radio en TV
3/1 Radio ABS Brisbane, Australia Happiness
4/1 Radio Cape, Capetown, South Africa Happiness
5/1 Radio BBC Wales, UK Happiness
10/1 Radio Ireland Happiness
11/1 Radio Cork, Ireland Happiness
2/2 Danish National Radio (DR) Happiness in nations
14/2 Hindu radio channel, The Netherlands Happiness and religion
21/2 Studenten Radio Utrecht Happiness
1/3 Radio Mittel Deutschland Happiness
18/6 Wereld Omroep 'Hollands Diep' Happiness
1/8 Radio Ireland Happiness
2/9 Radio Sweden Happiness
29/9 RVU (Educational radio The Netherlands) Happiness
8/10 Radio Oost Happiness and ethnicity
16/10 KRO radio 'Kruispunt' Happiness and religion
20/10 RVU educational radio channel Life change
13/11 VPRO TV Happiness
23/11 MAX TV Voluntary childlesness
2005 Interviews and mentions in print
*/1 English Zone (Expat magazine Japan), p 49 Happiness in nations
*/1 Gewoon Bijzonder (Magazine Vrije Universiteit Amsterdam) 14-17 De kunst van het geluk Happiness
3/1

The Independent, FEATURES, pp 2-3 Dr. Feelgood for 20 years

Happiness
7/1 Information (Danish news paper) 28 Lykken er en by i Danmark Happiness
8/1 Hamiliton Spectator, Saturday Final Edition (Ontario Canada), p F06
Meet dr. Feelgood: Professor Ruut Veenhoven know what makes us happy
Happiness research

8/1

Canberra Times (Australia) A4 Unlocking the secrets of happiness

Happiness research
6/1 Irish Independent The magic formula for real happiness.. and how the Irish found the feel good factor Happiness in nations
13/1 The Sun Ruut-ty professor Happiness in nations
26/1 Algemeen dagblad Geld maakt wel degelijk een beetje gelukkig door J. Krol happiness and income
2/2 Berlingske Tidende (Danish newspaper) Danskerne er verdens lykkeligste Happiness in nations
2/2 Der Spiegel (German news magazine) online Das pure Gluck liegt in Danemark Happiness in nations
3/2 Mannheimer Morgen Danen sin glucklich- warum, ist fraglich Happiness in nations
7/2 Time Magazine (International version)The science of happiness Happiness
11/2 Expatica (expat webmagazine) Happiness is .... Happiness
12/2 Kauno Diena (Lithunian newspaper) 7 Kaip prisijaukinti laimes paukste Happiness
15/2 Financial Times (German version) 16 Don't work, be happy Happiness in nations
17/2 Financial Times (German version) Das grosste Gluck sitzt oben links Happiness
20/2 Herald Sun: Subday Style Magazine, p 22 Happy ever after ... Happiness
*/3 Readers Digest (Dutch version) 28-35 Geluks-ingredinten? Parenthood
*/3 Goed Gevoel (Dutch magazine), pp 118-122 De bealngrijkste voorwaarde voor geluk is werk Happiness
1/3 Profile (Magazine Helsinki School of Economics), pp 24-26 Whistle while you work Happiness and work
6/3 Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung, p 43 Sechs Wege zum Gluck Happiness
17/3 Weltwoche (nr. 11, pp 40-43) Strahlen nach Zahlen Happiness
*/4 Men's Health (Italian version) p.160-162 Happiness
*/4 Blad Nederlandse Architecten, nr. 4, p 4 Happiness and architectural beauty
15/4 Algemeen Dagblad, L2 Bewust geen kind Voluntary childlesness
*/5 Stern (German magazine) 21, pp 103-113 Kunst der Zufriedenheit Happiness
*/5 EOS (science magazine in Dutch), pp 51-53 Het geluk gemeten Happiness
*/6 NRC Handelsblad, bijlage M, pp 17-15 Het geluk van Nederland Happiness
2/6 Het Financieele Dagblad, p 9 'Leuk' werk wordt steeds belngrijker Happiness and work
2/6 De Volkskrant, p 11 Happiness and work
2/6 Trouw, p 15 Geluk geeft de werker vleugels Happiness and work
2/6 Algemeen Dagblad, p 13 Werk maakt de mens echt gelukkig Happiness and Work
*/7 Psychologie Magazine, p 64 Rijkdom maakt niet gelukkiger, een referenum wel Happiness and politics
*/7 Safe (Magazine RABO-bank), pp 35-38 Geluksgeld Happiness and money
*/10 Eye (Newsletter trendwatchers) nr. 10, pp 14-15 Ruut Veenhoven: Keuzevrijheid maakt gelukkiger Happiness
9/10 De Telegraaf Happiness and ethnicity
9/10 Fries Dagblad Happiness and ethnicity
9/10 Nederlands Dagblad Happiness and religion
28/10 De Havenloods Happiness
*/12 Apotheken Umschau (German health magazine), pp 124-127 Einmal zifrieden, immer zufrieden Happiness
21/12 Bunte (German illustrated magazine), pp 98-103 Happiness
*/12 BMC Context jaargang 5, nr. 2, pp 4-7 special 'Het geluk van Nederland' Happiness

2006

2006 Interviews on radio or TV
6/2 Radio I Netherlands, Radio max Happiness
8/3 Voice of America Happiness in nations
1/4 Radio 3, Deutschland Happiness
2/5 TV Utrecht, Netherlands Abortion law
?/5 Irish radio Happiness
23/8 Radio M, Netherlands Happiness
1/9 Brussels, Belgium, City radio Happiness in nations
1/9 BBC England Happiness in nations
1/9 British Army radio Happiness in nations
1/9 Melbourne, Australia, Radio 3 Happiness in nations
2006 Interviews and mentions in print
5/1 Gong, German Radio-TV magazine, pp 8-9 Interview: Ich definiere Gluck als Lebenszufriedenheit Happiness in nations
8/1 The Sunday Times, Brittish newspaper, p 6 Happiness in nations
9/1 Daily Mail, British newspaper, p 27 The good life fail to make Britain happy Happiness in nations
9/1 Happy chappies: Irish eyes are smiling as nation is 6th in life-satisfaction league
Daily Mirror, p 10
Happiness in nations
9/1 Times online Life is grand but could be better Happiness in nations
11/1 It's official... Irish eyes are: smiling
Daily Mirror, p 6
Happiness in nations
18/1 Zimbabwe: Unhappiest people live in Zim and Ukraine - Survey
Africa News
Happiness in nations
27/1 De Volkskrant (Dutch newspaper) Column Aleid Truijens Happiness and children
*/2 Avant Garde, Dutch Lifestyle Magazine, pp 52-54 Druk,druk .. is uit Time pressure and happiness
*/2 Sante, Dutch Health magazine 31-34 Ontdek de verborgen kracht van je relatie Marriage
*/2 Tribune Feeling down today? Formula explains why Happiness
22/2 De Gelderlander Gelukkige mensen gaan langer mee Happiness and health
*/3 Idee, Journal scientific bureau D66 (Dutch political party) Geluk: Een kwestie van Kiezen? Happiness and politics
16/3 South Wales Evening Post (UK), p 36 Will money buy you happiness? Happiness and wealth
18/3 Leeuwarder Courant Wees gelukkig en leef langer Happiness and health
*/4 Leefwijzer.nl, website for people with a handicap or chronic disease Gelukkige mensen leven langer Happiness and health
*/4 G Vakblad Gezondheid en maatschappij 28-29 Is kwaliteit van leven belangrijker danbeperling door ziektelast? Happiness and health
23/5 The Sun, British newspaper Keep on smiling, we're so happy Happiness in nations
*/5 Bunte Gesundheit, German health magazine, pp 32-33 Was is Gluck? Happiness and health
*/5 Gezond Nu, Dutch health magazine, p 10 Happiness and luck
10/6 Los Angeles Tines, newspaper, B17 Happiness in nations
17/6 Elsevier, Dutch weekly newsmagazine, pp 76-80 Hoe doe je dat: Gelukkig worden? Happiness
25/6 Washington Post, US newspaper, M1-M4 Who is the happiest? Happiness
*/6 NEON, German life style magazine, pp 51-56 Was heist hier schon Gluck? Happiness
9/7 South China Morning Post, newspaper, p 10 Happiness
14/7 De Groene Amsterdammer (weekly) year 130, week 29 Met dank aan de orbitofrontal cortex: De Gelukswetenschap Happiness research
18/7 Grocott's Mail, local newspaper South Africa, p 3 Secrets of happiness uncovered Happiness
14/8 Ottawa Citizen (Canada) A11 Work hours, wealth and the pursuit of happiness Happiness in nations
9/9 Algemeen Dagblad, Dutch newspaper Mensen met HAVO-niveau het gelukkigst Local happiness
25/10 NRC-Next, p 28 Wetenschapscafe Happiness research
*/11 National Geographic, Geo magazine, Dutch version, p 28 Alle geluk van de wereld Happiness in nations
4/11 Algemeen Dagblad, Dutch newspaper, pp 29-30 Het gaat goed met Nederland Happiness in nations
25/11 Parool p.23 Kinderen dragen bepaald niet bij aan ons geluk Happiness
*/12 WISSEN, Scientific monthly Suddeutsche Zeitung, pp 19-29 Wahres Gluck Happiness
*/12 Plus, Dutch life style magazine for the elderly, pp 79-81 Voel je gelukkig en leef langer Happiness and health
*/12 Adoptietijdschrift, Dutch quarterly about adoption, pp 6-9 Meetbaar en toch onvoorselbaar: Gelukvolgens Ruut Veenhoven Happiness
*/12 1585 Business Journal Deutsche Borse Group, pp 14-17, English version, German version Gluck Happiness
*/12 Healthsense (USA) , column by Judy Foreman Happybrainsesnse Happiness research
*/12 Macedonian website http://www.al.com.mk/vesti/listaj.asp?ID=127 What makes people happy? Happiness

2007

2007 Interviews and mentions in print
1/6 NRC Handelsblad (national daily, Netherlands), p 43
Happiness in nations
*/2 U-magisin, pp 61-65 Happiness in nations
*/2 Heb ik genoeg geluk?
In: Van Zweden, C. 'Heb ik genoeg?' uitgave Vastenactie/Coraid, ISBN 978-90-7326-60-4, pp 20-21
Happiness
17/2 Why are dutch children so happy? BBC news website 3 pages Happiness of children
2/3 Im Stossverkehr des Lebens. NZZ am Sontag, Wissen, p75 Happiness and age
1/4 Abortus anno 2007. De Volkskrant (Dutch daily), p 26 Abortion
4/4 You can't buy happiness, but you can measure it, sort of: OECD
Agende Fance Press- English
Happiness in nations
5/4 Argos: (Cape Town daily, South Africa), p 16 Happiness in nations
28/4 Nederlanders zijn gelukkig, maar het kan altijd nog beter
Dagblad Tubantia, Twentse courant, A04(5)
Happiness in nations
28/4 Kinderen bieden wel geluk, maar ook ongeluk
Provinciale Zeeuwse Courant sectie A12 (12)
Happiness and life-style
*/5 Uit de kast: Welke boeken hebben je leven veranderd?
Psychologie Magazine vroeg het Ruut Veenhoven, vol. 25, Mei, p 140
Biography
*/6 Voor geluk kiezen.
EO vrouwenmagazine (ladies magazine, Netherlands) 0-nummer, pp 52-55
Happiness and art of living
7/6 Geluk is...
De Telegraaf (national daily, Netherlands) Magazine, Vrouw, p 32
Happiness of women
8/6 Why Dutch women don't get depressed ?
International Herald Tribune, p 10
Happiness in nations
9/6 Geluk: Een kwestie van beleid.
Het Financieele Dagblad (financial daily, Netherlands), pp 14-17
Happiness and money
16/6 The last place on earth .. anyone would like to live
New Scientist, pp 34-47
Happiness in nations
23/6 Are you happy? how do you know? and does it matter?
The Globe and Mail (Canada)
Happiness research
24/6 De Telegraaf (national daily, Netherlands), p T17 Happiness and sex
30/6 Experts in Istanbul seek nature and measure of happiness
Agence France Press- English
Happiness research
2/7 Des economistes ont planche a Istanbul sur le bonheur, AFP press release Happiness in nations
5/7 Schneller? Reicher? Gluecklicher?
Die Zeit (national daily, Germany), p 21
Happiness and economic growth
7/7 L'argent ne fait pas le bonheur; Candide
La nouvelle Republique UNE 41 36, p 1
Happiness and wealth
13/7 Het goede leven
HP/De Tijd (weekly, Netherlands), pp 10-13
Art of living
23/7 En attendent le bonheur
Le Monde (national daily, France), p 2
Happiness in nations
27/7 Das ABC zum glucklich sein
Fernsehwoche (TV magazine, Germany), p 86
Happiness
*/7-8 Geluksprofessor Ruut Veenhoven langs de Feministische Meetlat
Opzij. (feminist magazine, Netherlands) juli/augustus 2007, pp 122-127
Biography
20/8 Great Danes
Irish Independent
Happiness in nations
27/8 Researcher: Happiness is complicated
Portland Press Herald, p A6
Happiness
29/8 If you like the song, "Don't worry, be happy", move to Denmark
Portland Press Herald (Maine USA)
Happiness in nations
6/9 Geluk een nieuwe rage?
Trouw (Dutch daily) De Verdieping, p 7
Happiness
13/9 Voor geluk geven we onszelf een 7,7
NRC Handelsblad (national daily Netherlands), p 3
Happiness over time
14/9 Geluk: 82% van de bevolking is tevreden
Het Parool (local daily, Netherlands), p 8
Happiness in the Netherlands
15/9 Just how happy are we?
Marketing News TM, p 56
Happiness in nations
18/9 Onderzoek naar recept voor een gelukkige oude dag. Deelnemers houden 'dagboek van gisteren' bij
AD/Rotterdams Dagblad, p 1
Happiness and life-style
5/10 Vijftig plussers zijn best gelukkig
RTV Rijnmond web
Happiness dairy study
7/10 Das rechte Gluck
Sonntags Zeitung, Wissen, p 87
Happiness and political preference
17/10 Recept voor geluk? Ga trouwen!
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), pp 22-23
Happiness and marriage
3/11 La misura delle felicita
Ventiqattro (magazine, Italy) nr. 1, pp 80-86
Happiness in nations
29/11 Ja es gibt ein Glucksrezept fur all!
Bunte, nr 49, p 104
Happiness conditions
winter Hij inspireert: Gelukkig leven interview
Libelle Balance (ladies magazine, Netherlands), p 87
Biography
winter Das Talent zum glucklich sein,
Modern Times: Best of Stern (magazine, Germany), pp 72-73
Happiness
winter Of geld gelukkig maakt? Soms...
Lucratief (magazine for personal finance, Netherlands), pp 24-25
Happiness and wealth
6,7/12 An-Nahar (Arabic newspaper, Beirut Libanon) Happiness
10/12 Concureren op geluk
C: (magazine for communication professionals, Netherlands), pp 4-5
Happiness
13/13 Ranking the stars
EM (magazine Erasmus University, Netherlands), p 26
Biography
*/12 Geluk bepaal je grotendeels zelf.
Verpleging NU (magazine for caring professionals, Netherlands), pp 23-26
Happiness
* Waarom kinderen toch gelukkig maken
Ouders (magazine for parents, Netherlands), pp 53
Happiness and children
* Glucksrezept
Bunte (weekly, Germany) nr. 49, pp 102-105
Happiness in nations
* Gierend gelukkig
Havanna (magazine Amstrdam Hogeschool), p 14
Happiness and age
* Lichte relaties
Gewoon anders (magazine for communal living, Netherlands), pp 18-19
Happiness and household
2008
2008 Interviews for radio and TV
30/1 Nationale gelukstest, TV1 Netherlands Happiness
21/3 BNR radio, Netherlands Happiness and giving
15/8 Cape talk. Radio South Africa Happiness and longevity
16/8 BBC radio, Carabian Happiness and longevity
19/8 Radio SBS, Australia Happiness and longevity
28/8 WDR 5, Wissenschaftsradio 'Leonardo', Germany Happiness and money
2008 Interviews and mentions in print
17/1 We zijn gelukkiger dan onze ouders
Metro (national daily, Netherlands), p 1
Happiness in generations
18/1 Geluk is eenvoudig te meten
Metro (national daily Netherlands), pp 14-15
Happiness research
*/1 Measuring happiness
Holland Herald, (Air KLM customer magazine), pp 16-20
Happiness
9,10/2 Que tan feliz esta con su vida?
Portafolio (economic daily, Colombia), pp 4-5
Happiness in nations
15/2 Les personan mas felices son casi siempre las mas productivas
Dienero (magazine, Colombia), pp 94-95)
Happiness and work performance
*/2 Een beetje mazzel hebben, dat wil ook wel helpen
Margriet (ladies weekly, Netherlands) nr. 7, pp 28-31
Happiness
*/2 Gluckliche Mitarbeiter sind besser
Personal (German magazine for HR professionals), nr. 2, p 4
Happiness and work performance
13/3 Nederlander heel positief, Metro (Dutch daily), p 5 Happiness in the netherlands
14/3 Happiness is living in Bhutan
Edmonton Journal (Canada), p G6
Happiness in nations
21/3 The path to happiness: it is better to give than receive
The Guardian, p 16
Happiness and altruism
13/4 Die Glueckritter
Morgenmacher (magazine of Metro Groep future store, Germany), 3 pp
Happiness
19/4 Smeed je eigen geluk
De Volkskrant (national daily, Netherlands) section 'Hart en Ziel', p 2
Happiness and life-style
*/4 Rond de 70 ben je zo gelukkig als een zestienjarige
Proza (magazine of care organization Pro Senecute, Netherlands), pp 10-11
Happiness and age
6/5 Austrains among happiest in the world
Austria Today
Happiness in nations
19/5 Should the government make us happy?
Miller-Mcune article, pp 4 of 6
Happiness policy
23/6 Financial hardship and the happiness paradox
The Washington Post, A02
Happiness and wealth
8/7 Wat zou je doen met 25 miljoen?
Dag (national daily, Netherlands), p 8
Happiness and lottery luck
20/7 The science of smiling: Which choices are more likely to make us happy?
The Vancouver Province (BC, Canada), p B2
Happiness research
30/7 Meer doden door crisis in Belgie, NRC Handelsblad, p 3 Happiness and recession
9/8 Buddhist blues
The Times (London, UK) Body & Soul, p 3
Happiness advice
12/8 Glueckokonomen: von der Fortune verlassen?
Handelsblatt (National financial daily, Germany)
Happiness economics
14/8 La falicidad es la clave para vivir mas
National daily Venezuela
Happiness and longevity
14/8 Happiness cab give you 10 more years
RTE news
Happiness and longevity
15/8 Don't worry, be happy: living well adds years to life
The Japan Times (English language daily, Japan), p 1
Happiness and longevity
15/8 Happiness key to longer life
The Star, (English daily), p W50
Happiness and longevity
15/8 Happiness can add several years to your life
Hindustan Times
Happiness and longevity
15/8 Le bonheur, une idee neuve pour les scientifiques et les economistes
Agance France Presse
Happiness research
16/8 Wanted: an infallable prescription for the feel-good factor. Happiness is the way
Townsville Bulletin (Australia), Features, p 66
Happiness and longevity
16/8 Societe: Le bonheur, valeur elevee, selon les experts
Charente Libre
Happiness and longevity
18/8 Het laatste Nieuws (Flemish daily Belgium) Happiness and longevity
18/8 Psychologie
Midi Libre (France)
Happiness and longevity
30/8 Leren om gelukkig zijn de moeite waard
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), p 25
Happiness and life-style
30/8 Met kinderen ben je ongelukkiger
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), p 7
Happiness and children
Happiness and longevity
30/8 Positive Psychology Leaders Interview
Website International Positive Psychology Association (IPPA)
Happiness
30/8 Werk aan je duurzame geluk
De Volkskrant (national daily, Netherlands), section 'Hart en Ziel', p 5
Happiness and health
9/10 Geld maakt wel gelukkig
EM,(Magazine of Erasmus University Rotterdam), p 23
Happiness and money
18/10 Geen depressie door recessie
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), p 13
Happiness and recession
3/11 Wat maakt ons gelukkig?
Mind magazine en Website Motivaction research organization, Netherlands
Happiness
21/11 Der Wohlfuhl-Factor
BrandEins Wirtschaftsmagazin, pp 76-81
Happiness and wealth
30/11 Gelukkig
NRC Handelsblad (national daily, Netherlands), p 30
Happiness
*/12 Der Wohlfuhl Factor
Brand Eins (science magazine, Germany), pp 76-81
Happiness
*/12 Meer geluk voor meer mensen
Impuls (magazine of Netherlands School of Public & Occupational Health NSPH) nr. 4. pp 1-5
Happiness and health
18/12 It's up to you to be happy
South China Morning Post, section Young post, p 10
Happiness in nations
winter Maakt geluk gezond?
Amstelring Plus (Dutch magazine of Amstel care organization), p 10
Happiness and health
* Happiness - as rhinitis
?? (
magazine Russia), 6 pages
Happiness
* Maakt natuur gelukkig?
Terra (ecology magazine, Netherlands) nr.2, p 11
Happiness and nature
* Maar was vroeger alles ook echt beter dan nu?
NRC Handelsblad (national daily, Netherlands)
Happiness over time
2009
2009 Interviews for radio and TV
27/1 TV1 Netherland Happiness in school
18/2 TV2 Netherlands, Teleac 'Helder' Happiness
18/2 BNR radio, Netherlands Happiness and recession
18/3 Radio M, Utrecht, Netherlands Happiness and recession
11/3 Radio Brussels, Belgium Friendship
15/3 ARD TV 'Phoenix', Germany Happiness
19/3 Radio Rijnmond, Netherlands
Radio 1, Netherlands
Radio 2, 'Laat op 2', Netherlands
Happiness indicator website
20/3 RTL4 TV, Netherlands Happiness
1/5 Radio Ireland 4 FM Happiness
11/8 BNR radio, Netherlands Happiness of elderly
21.12 BNR radio, Netherlands Happiness
*/12 ZDF TV, Germany Happiness and health
*/12 TV Brabant, Netherlands Happiness
2009 Interviews and mentions in print
*1 Journal of Happiness Studies ISI recognized
EM (magazine Erasmus University, Netherlands), Highlights year 2008, p12
Happiness research
19/1 Happy professor ziet het zitten
Metro (national daily, Netherlands), p 9
Happiness and recession
19/3 Verzekeraar help zoeken naar geluk
De Telegraaf (national daily, Netherlands)
Happiness indicator website
28/3 Doet de crisis echt pijn?
De Volkskrant (Dutch daily) Hart en Ziel, p1
Happiness and recession
*/3 Onderzoeksvisitatie sociologie
Sofa (magazine Social sciences Erasmus University, Netherlands)
Scientometry
*/4

Geld is geen garantie voor geluk
MUG (magazine for social security recipients, Netherlands), p 12

Happiness and income
*/4 Jaag op geluk,
Men's Health (men's magazine, Netherlands), 11, 3, p 48
Ways to happiness
*/4 Wer zu oft das Glueck such verzweifelt
Fur Sie (ladies magazine, Germany), pp 60-63
Happiness
spring Als geld niet gelukkig maakt...
Proviand (Dutch magazine student church Nijmegen), p 12
Happines and wealth
*/5 Ruut Veenhoven over Bruto Nationaal Geluk
Checks & Balances (magazine, Netherlands) vol. 5, nr. 3, pp 22-24
Happiness in nations
12/5 Happiness conference promises key to inner joy
CNN.com
Happiness research
*/6 Drug en geluk
Mainline (magazine, Netherlands), nr. 2, pp 14-17
happiness and drug use
5/6 What is happiness?
The Irish Times. Features, p 17
Happiness concept
2/6 Gelukspolitiek. De Pers (Dutch daily), pp 8-9 Happiness policy
18/6 Ce qui nous rend heureux .. et malheureux
Le Point, p 75
Happiness in nations
*/7,8 Een leven lang happy
Monitor (Dutch magazine of Erasmus medical center) vol. 38, nr.3, pp 14-15
Happy life years
30/8 Die Vermessing des Gluecks
Die Presse am Sonntag (weekly, Germany), p 30
Happiness in nations
*/9 Geld maakt best gelukkig, maar status nog meer
Filosofie magazine (philosophy magazine, Netherlands), nr. 9, p 26
Happiness
19/9 Le pays du bonheur, Le Monde magazine (french), p 24 Happiness in nations
6/10 Nederland is fijn om te wonen
Algemeen Dagblad (Dutch daily), p 2
Happiness in nations
?/10 Heb lak aan status
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), p 12
Happiness in nations
27/10 Nederlanders zijn al zo'n 60 jaar gelukkig
Website: Gezondheidsnet
Happy life years
28//10 Geluk duurt in Nederland 60 jaar
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), Het Financieele Dagblad, p 2
Happy life years in nations
1/11 Asahi Shimbum (national daily, Japan) Happiness in nations
27/11 Nederlander gelukkige zeur
Metro (national daily, Netherlands), p 2
Happiness in nations
28/11 Geluksjaren
De Telegraaf, p 5
Happiness in nations
15/12 Das Gluecksgefuhl steigt nicht allein mit der Wirtschaftskurve: Ein neuer Index testet die Zufriedenheit der Deutschen
Agence France Presse - German
Happiness and wealth
17/12 Geluk is geen oppervlakkig hedonisme
Human.nl (website humanist movement, Netherlands), 3 pages
Happiness
*/12 Fabel: op oudere leeftijd word je minder gelukkig
Plus (Dutch magazine for elderly), p 65
Happiness and age
winter Is happiness good for your health?
Greater Good (US magazine), p 6
Happiness and health

Interviews with Ruut Veenhoven in the 2010s

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010
2010 Interviews for radio and TV
13/1 Radio 1, AVRO, Netherlands
Radio Rijnmond, Netherlands
Happiness and drinking
19/1 Radio M, Utrecht, Netherlands Happiness indicator website
12/2 WDR radio, Germany Happiness of migrants
26/2 BNR radio, Netherlands Happiness and education
2/5 Radio1, Link Átlas, Netherlands Happiness and IQ
2/7 BNR radio, Netherlands Happiness and money
7/7 TV1, Netherlands
Radio 1, NCRV, Netherlands
Radio North-Holland, Netherlands
Happiness and soccer craze
?/7 Radio Arnhem, Netherlands Happiness and life-style
27/7 Radio Gelderland, Netherlands Happiness in nations
28/7 Radio 1, AVRO, Netherlands
Radio Vlaardingen, Netherlands
Happiness in nations
29/7 Radio 538, Netherlands Happiness in nations
13/10 Radio 1, Netherlands, WMR nachtradio Age 30s dilemmas
16/10 RTL nieuws radio Happiness and lottery
16/10 TV1, Netherlands
TV1, Netherlands, Hart van Nederland
Happiness
27/10 TV1, Max Happiness
15/11 TV3 Netherlands, News Happiness in nations
31/12 Radio 1, Netherlands Good intentions
2010 Interviews and mentions in print
* Over geluk.
Book in Dutch by Twan Huys, Prometeus Press, Amsterdam, pp 51-57
Happiness and affluence
* Harmonie klinkt beter dan het voelt
Credo (magazine social science students Erasmus University, Netherlands), nr. 2, pp 49-50
Happiness and social harmony
5/1 Indices du bonheur
Liberation (national daily, France)
Happiness in nations
13/1 Gelukkige mensen leven langer
Human.nl (website of humanistic movement, Netherlands)
Happiness and longevity
*/2 Crisis? veel geluk!
TalkiesDoc (magazine, Netherlands), p 86
Happiness and recession
25/2 Hoe word je gelukkig? Positieve invalshoek in de psychologie
Evelien de Ruiter, Gezondheidsnet.nl
Positive psychology
27/2 Ik ben, jij bent, wij zijn gelukkig
Reformatorisch dagblad (protestant daily, netherlands), p A 17
Happiness
25/3 Onttovering van geluk
EM (magazine Erasmus University, Netherlands), p 7
Happiness
*/3 Interview met ... Ruut Veenhoven
Credo (magazine social science students Erasmus University, Netherlands), nr. 2, pp 12-17
Happiness
*/4 VGZ in bedrijf (magazine for clients of health insurance company, Netherlands) Happiness
*/5 Besturen worden niet geremd in het opschroeven van prestatie-eisen
VAWO-visie (Magazine union of scientists, Netherlands), vol. 42, nr.1, pp 8-11
Scientometry
17/5 Algemeen Dagblad (national daily Netherlands) Happiness and hobbies
20/5 Het leven wordt pas echt leuk na je 50ste
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), p 5
Happiness and age
29/6 Les cles du bonheur
Le Monde (national daily, France) Dossiers & Documents, nr. 398, p 1
Happiness in nations
*/7 Experte-Tipp: Abwechslung Brigitte (German ladies magazine), 18, p 104 Happiness and life-style
6/7 WK titel hooguit leuke opsteker
De Pers (national daily, Netherlands)
Happiness and soccer craze
8/7 Geluk
De Volkskrant (national daily, Netherlands), Column Bert Wagendorp
Happiness and soccer craze
28/7 Geld maakt wel gelukkig,
De Telegraaf (national daily Netherlands)
Happiness and affluence
4/9 Verloren geluksgevoel
VPRO Gids (TV magazine, Netherlands) nr. 36, pp 23-24
Happiness and society
22/9 How to be happy (but not too much)
New Scientist 2779
Happiness and recession
24/9 Seit ihr alle gut drauf?
Brand Eins Wirtschaftsmagazin, p 142
Happiness and environment
5/10 Geluk en klagen gaan goed samen
Metro (dutch daily), p 4
Happiness
6/11 Op naar Bruto nationaal Geluk!
Vrij Nederland (weekly, Netherlands), p 64
Happiness policy
27/11 Geluk maakt Apeldoorn gelukkig.
De Volkskrant (national daily, Netherlands), p 11
Happiness in cities
*/11,12 Maatje met een vacht
AMBO magazine (magazine trade union, Netherlands), pp 28-30
Happiness and pets
2/12 Worden we gelukkiger van schaatsen?
NRC Handelsblad (national daily, Netherlands), p 2
Happiness and sports
11/12 Praten over 'wat is geluk' in Science cafe
De Gelderlander (provincial daily, Netherlands)
Happiness
11/12 Klein misverstand met grote gevolgen
De Volkskrant (national daily, Netherlands), p 30
Happiness in cities
24/12 Het wordt alleen maar slechter
Spits (national daily, Netherlands), p 3
Happiness and pessimism
24//12 Maakt geld gelukkig?
Trouw (Dutch daily)
Happiness and affluence
winter De 9 lessen van de geluksprofessor
Donald (men's magazine, Netherlands), pp 24-28
Happiness
2011
2011 Interviews for radio and TV
18/1 Radio 1, Netherlands, Max Happiness and age
16/2 Radio M, Utrecht, Netherlands Be nice day
20/3 Radio Fuux, Netherlands Happiness and ethnic diversity
4/4 Radio 1, Netherlands, Avondspits Happiness and age
4/5 Radio 4, Netherlands, AVRO Population growth
26/6 Radio 2, Netherlands, Chatney Happiness
7/11 TV 2, Netherlands, NTR Happiness and wealth
10/11 Radio Gelderland, Netherlands Human Development Report
29/11 Radio 1, Netherlands, NCRV Lunch Happiness policy
2/12 Radio 1, Netherlands, NCRV Casa Luna Happiness
23/12 Stelling: Van Kerst word je gelukkig
Radio 1 Netherlands, Avondspits
Happiness and rituals
24/11 Radio 4, Netherlands Happiness policy
31/12 Radio Amar, Netherlands, 'Boodschap' Happiness next year
2011 Interviews and mentions in print
? Genieten valt te leren
Quest (popular science magazine, Netherlands)
Art of living
? Geluk komt met de jaren
Libelle (Ladies weekly, Netherlands)
Happiness and age
? Libelle's grote toekomst enquete
Libelle (Ladies weekly, Netherlands)
Happiness and pessimism
? Bewust geen kinderen
Psychologie magazine
Happiness and parenthood
*/1 Een ander soort rijkdom
Ode (Dutch magazine), p 3
Happiness and consumption
* Harmonie klinkt beter dan het voelt
Credo (magazine social science students Erasmus university, Netherlands), nr. 2, pp 49-50
Happiness and social harmony
* De overheid kan wel degelijk studen op geluk
Weleda Magazine (health magazine, Netherlands)
Happiness policy
*/1 Chosun (National daily South Korea) Happiness
7/1 Later wordt het leuker
HP/DeTijd (weekly, Netherlands), pp 20-23
Happiness and age
*/2 Zo wordt je kind gelukkig
J/M (Magazine about youth, Netherlands)
Happiness of children
*/2,3 Geluk is een keuze
Maarten (magazine, Netherlands), p 42
Happiness
19/3 U bent (on)gelukkig
Trouw (national daily, Netherlands), p 6
Happiness
29/3 Maakt groen gelukkiger?
NRC-Next (national daily, Netherlands), p 3
Happiness and season
*/3 Nacht van het geluk
NRC Handelsblad (national daily, Netherlands), p 44
Happiness
31/3 Moeder hoopt gelukkig te worden, maar ze kan bedrogen uitkomen
Trouw (national daily, Netherlands), De Verdieping, p 7
Happiness and children
1/4 Geluk en school
J/M Hoofdredactioneel commentaar, p 5
Happiness and education
1/4 Als ze maar gelukkig zijn
J/M, p 19
Happiness and upbringing
7/4 De werkplek
EM (magazine Erasmus University, Netherlands, p 7
Biography
10/4 What makes Chinese people happy?
States News service
Happiness and wealth
26/4 Happiness and big government
Targeted News service
Happiness and size of government
28/4 Somberen over de toekomst kleeft aan het menselijk wezen
Metro, p 5
Happiness and pessimism
*/5 Hoe rijker hoe gelukkiger?
Libelle (ladies magazine, Netherlands), nr. 19, pp 54-57
Happiness and affluence
10/5 Gelukkige mensen zijn aardiger
Nederlands Dagblad (protestant daily, Netherlands)
Happiness and sociability
21/5 Onopgesmukt geluk. Bespreking proefschrift Ad Bergsma
NRC, wetenschap
Happiness research
28/5 Geluk van een kind telt meer dan schoolprestaties
De Limburger
Happiness of children
*/6 Men about love
Glamour (magazine, Netherlands), p 090
Happiness and love
21/6 Wir uberschaetzen den Wert des Geldes
Der Standard (national daily,Austria), Forschung Spezial
Happiness and wealth
24/6 Geld maakt een beetje gelukkig.
HP/DeTijd (weekly, Netherlands), pp 81-84
Happiness and affluence
*/7 Hoe meet je geluk? Psychologen en economen over geluk
De Academische boekengids (science magazine, Netherlands), nr. 87, pp 5-7
Happiness
21/7 VN: geluk belangrijker dan groei
De Volkskrant (national daily, Netherlands) p 14
Happiness policy
6/8 Geluk minder gezocht dan geld
De Telegraaf (national daily, Netherlands)
Happiness and materialism
28/8 Les Suisses heu-reuxPlease select an ite
Tribune de Geneve, p 12
Happiness in nations
*/9 Happy volunteers
Global Knowledge: Norwegian center for international cooperation and higher education. Special on happiness, pp 9-10
Happiness and volunteering
22/9 ?? (National daily Finland) Happiness
?/11 De Volkskrant (national daily, Netherlands) Happiness and recession
?/11 LaNacion (national daily, Argentina) Happiness in nations
*/11 GGZ werkt echt
Denkraam (magazine for clients in mental health care, Netherlands), nr. 50, pp 5-6
Happiness and mental health care
*/11 Is geluk maakbaar?
JAN (magazine Netherlands), 5 p.
Happiness
4/11 Niks te klagen!
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands), pp 8-9
Happiness and pessimism
24/11 Crisis maakt niet ongelukkig
De Telegraaf (national daily, Netherlands), p T5
Happiness and recession
25/11 Overheid moet burgers helpen met keuze kinderen
Spits (national daily, Netherlands)
Happiness policy
25/11 Trouw (national daily, Netherlands) Happiness policy
27/11 Le bonheur est traque par les cherceurs
Le Monde, Vivre, p 79
Happiness research
29/12 Kan mann Glueck lernen?
Die Zeit (national daily, Germany) Science section, pp 37- 38
Mood monitoring
2012
2012 Interviews for radio and TV
10/2 BBC radio Happiness
22/2 Radio 5, Netherlands, HoeZo Radio Happiness
10/3 Das Glueck naht!
TV Germany VOX Documentation (also on 4 hour DVD)
Happiness
1/4 Radio 2, Netherlands Happiness and recession
2/4 Radio 1, Netherlands, KRO World happiness report Happiness in nations
?/5 To Vima (National daily, Greece) Happiness
22/5 RTL TV Netherlands. Stelling: Nederland te vol? Happiness and population pressure
18/6 Radio 5 Netherlands World Database of Happiness
22/6 BNR radio, Netherlands Happiness
25/6 Radio 1, Netherlands Happiness and discontent
26/6 BNR radio, Netherlands, zakendoen Happiness
20/12 Radio 1, Netherlands, Lijn 1 Happiness and personality
21/12 Radio 1, Netherlands Happiness and marriage
* Video interview Talentenwijzer
Educational tool, Netherlands: www.talentenwijzer.nl
Happiness and life choice
2012 Interviews and mentions in print
* We zijn best gelukkig, maar er zit nog wel meer in
In: Clara den Boer (red.) "Ondernemend Geluk: 50 wetenschappers, politici, ondernemers, artiesten, topsporters en managementgoeroes over geluk en ondernemen in leven en werk", Boek ISBN13 9789091999808
Happiness in nations
*/2 Never waste a good crisis
UwMagazine De Unie (Labour union magazine, Netherlands)
Happiness and recession
18/2 GeluksZoekers
VPRO Gids (TV magazine, Netherlands), pp 10-11
Happiness research
1/3 Centroamerica: mas feliz que desarrollada
E&N Revista Estrategia & Negocios (financial weekly Brazil)
Happiness in nations
9/3 Geluksmagazine (Netherlands) Happiness
14/3 Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands) Happiness and marriage
*/4 De stad gezonder dan u denkt.
Psychology magazine (psychology magazine, Netherlands)
Happiness and urban life
4/4 Geouwehour maakt Nederland gelukkiger
Algemeen dagblad (national daily, Netherlands), p 7
Happiness and public pessimism
10/4 Geluk is niet hetzelfde als zinvolheid
Volzin (magazine, Netherlands), 3 p
Happiness in nations
13/4 Geluksprofessor houdt lezing in Hardenberg
De Stentor
Happiness research
17/4 Bruto nationaal geluk: de 10 grootste geluksmakers
P+ magazine: People Planet Profit (magazine Netherlands), 3p.
Happiness
27/4

Hamingjan og Islendingar Visir (Islandic daily)

Happines and recession
29/4 ?? (National daily Finland) Happiness
?/5 GPD bladen (provincial dailies, Netherlands) Happiness policy
3/5 Herinneringen aan Pim Fortuyn
EM (magazine Erasmus University, Netherlands), p 20
Biography
12/5 Moeder instinct
Algemeen dagblad (national daily, Netherlands), weekend, p 14
Mother instinct
23/5 Nederland een van de gelukkigste landen
Brabands dagblad (provincail daily, Netherlands)
Happiness and society
23/5 Het bevorderen van geluk
Leeuwarder Courant (provincial daily, Netherlands), p 3, Gooi en Eemlander
Promotion of happiness
*/6 Was vroeger alles beter?
Credo (magazine social science students Erasmus University, Netherlands), nr. 3, p 12
Happiness over time
*/6 Vroeger was geluk heel gewoon
Flow (magazine, Netherlands)
Happiness over time
22/6 Wetenschap op zoek naar geluk
Reformatorisch Dagblad, sectie Economie, p 11
Happiness economics
*/7 Esta (ladies magazine, Netherlands) Happiness
*/7 Intermediair (job website, Netherlands) Happiness economics
24/7 Marketing Tribune (marketing magazine, Netherlands) Happiness
29/7 Lekker gewerkt
www.intermediar.nl (job web site, Netherlands) 25, p 50
Biography
?/8 De Standaard (national daily Belgium) Happiness and holidays
1/8 "In landen met minder inkomensongelijkheid zijn mensen gemiddeld gelukkiger dan in landen met meer inkomensongelijkheid". Ongefundeerd
NRC checkt
Happiness and inequality in nations
*/10 Auftakt Dialogen (discussion website, Germany) www.bayreuter-dialogen.de Happiness in nations
15/10 Emotionale Formel: Was uns am Ende gluecklich macht
Welt online
Happiness and health
17/10 Jaren 50
De Telegraaf (national daily, Netherlands)
Happiness in the past
30/10 Froh durch die Schnupfenzeit: Warum Lebensfreude die Gesundheid starkt
My Newsweek desk
Happiness and health
* Hoe meer iemand verdient, hoe gelukkiger hij zegt te zijn
Dutch Wealth Report 2012 , Van Lanschot bank, pp 46-47
Happiness and wealth
* Je kunt geluk niet grijpen
LIS (magazine, Netherlands)
Happiness
20/11 Aap heeft midlife crisis, net als mens
De Volkskrant (national daily, Netherlands), p 27
Happiness and age
*/12 Miss Perfect (consumer magazine, Netherlands) Happiness and choice
2013
2013 Interviews for radio and TV
7/1 Radio 5, Netherlands, Hoezo radio Happiness tracking tool
29/1 SBS TV Netherlands, Hart van Nederland over kroning Happiness and rituals
2013 Interviews and mentions in print
*/1 Levenskunst: De kunst zo te leven dat men er zich prettig bij voelt
In: Joep Wijsbek (red.) “Levenskunst à la carte”, Uitgeveij Quist, Leidschendam, 2013, ISBN 987-90-77983-92-8, pp 67-86
Art of living
*/2 De gelukswetenschap
Tekst: Akshaya de Groot. E-magazine De Gelukscourant, nr. 1 Themanummer; Gelukswetenschap, februari 2013. http://geluksdoctorandus.nl/over-deze-site/e-magazine-de-gelukscourant
Biography
*/2 Give yourself a happiness makeover
AARP magazine (USA)
Happiness and life-style
?/2 Eleftherotypia (national daily, Greece) Happiness in nations
?/2 De Volkskrant (national daily, Netherlands) Happiness and marriage
6/2 Forget the old wisdom. The fact is, the richer you are, the happier;
Daily Telegraph, p 2
Happiness and economic growth
7/2 It's official! Money makes you happier
Asian New International
Happiness and economic growth
7/2 Money can buy you happiness
Irish Independent, Business, p 5
Happiness and wealth
26/2 Parlons bonheur, parlons croissance
Le Monde, Analyses, p 21
Happiness and wealth
27/2 El Financiero (financial daily, Mexico) Happiness
9/3 De mooi weer mythe
De Volkskrant (national daily, Netherlands)
Happiness and season
*/4 Where to be born?
Korrespondent (magazine, Ukraine)
Happiness in nations
1/4 De stad: gezonder dan u denkt
Psychologie Magazine, p 26
Happiness and urbanity
4/4 Crisis maakt bezord, maar niet ongelukkig
Trouw (Dutch weekly), De Verdieping, pp 2-3
Happiness and recession
9/4 BNR radio (Netherlands) Happiness economics
9/4 Happiness kann unser Leben verlangern
Coca-Cola Happiness Institut Deutschland
Happiness and longevity
11/4 Nederlands kind is gelukkigst
Nederland Dagblad
Happiness of youngsters
11/4 Kinderen hier doen wat ze willen
De Volkskrant, p 13
Happiness of youngsters
12/4 Lentegevoel
Algemeen Dagblad (national daily, Netherlands)
Happiness and season
13/4 Crisis maakt bezorgd, maar niet ongelukkig
Trouw, De Verdieping, pp 2-3
Happiness and economic recession
13/4 We zijn toe aan de zon! 
Algemeen Dagblad / Amersfoortse Courant, p 9
Happiness and holidays
17/4 VIVA (ladies weekly, Netherlands)  
?/5 nrc.next Happiness and income
1/7 Can we makes ourselves happier?
Interview with Pascale Harter, BBC News magazine, 1 July 2013
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23097143
World Database of Happiness
13/7 Don't worry, politics could make you happy
The Calgary Herald, Saturday Eearly Edition, p A13, The Vancouver Sun, p A6
Happiness in nations
21/8 Regeltjes maken blij
Algemeen Dagblad / Amersfoortse Courant, p 7
Happiness and quality of government
10/9 Vierde op geluksschaal van tevreden volken 
Algemeen Dagblad, Haagse Courant, p 11
Happiness in nations
11/10 De professor
Spits (Daily), p 6
Happiness in nations
15/10 Von Kopf bis Fuss: Wo Lebensfreude in unserem Korper steckt
My News Week Desk, Rubrik Essen und Trinken
Happiness, perceived sources
16/10 Magen, Beine, Ohren: Happiness-Forscher serviert kalten Kaffee
Die Tageszeitung, p 20
Happiness research
17/10 Kan mann Glueck lernen?
Die Zeit, Wissen, pp 26-31
Happiness research
18/10 Beter kiezen voor meer geluk
Algemeen Dagblad / Rotterdams Nieuwsblad, p 8
Biography
13/11 Nederlanders het depressiefst?
NRC, fact check
Happiness and depression
16/11 Gesund
Berliner Zeitung (Germany), VP06
Happiness and longevity
10/12 De professor
Spits (daily), p 5
Happiness
13/12 Glueck von eins bis zehn
Die Tageszeitung, p 2
Happiness research
30/12 De Telegraaf Happiness and economic recession
*/12 Be active if you want to be happier
Dong Weekly, South Korea, week 52, pp19-20
Happiness
* Is scheiden slecht voor kinderen?
In: Sanne Deurlo & Anne van Kessel (red.) Waarom worden mannen kaal? 101 slimme vragen,Kennislink.nl, Uitgeverij NEMO, ISBN 9789461561220, pp 81-83, Kennislink.nl
Children of divorce
* Ruut Veenhoven
In: Hein Meijers & David Redeker, 'Een onzalig plan mijne heeren! Het Erasmus Trustfonds 100 jaar stevig onder de stormen'. ISBN 978-90-9027415-7, pp 148-151
Happiness research
2014
2014 Interviews for radio and TV
17/1 BBC Mid-England World Database of Happiness
20/3 RTL TV, Vandaag Happiness in Denmark
21/3 Radio 2 Happiness in Denmark
26/3 RTL TV, Vandaag Trust
3/4 Radio 1, Standpunt NL Happiness and family
15/4 Radio 1, Met het oog op morgen Happiness and income
6/5 Medelin TV (Colombia) Happiness
21/5 Radio Rijnmond Happiness
21/5 BNR Nieuwsradio Hapiness
29/7 Radio 2 Friendship
13/8 BNR Nieuwsradio Happiness and children
27/8 Tirol radio (Austria) Happiness
23/9 BNR Nieuwsradio Happiness in the Netherlands
2014 Interviews and mentions in print
14/1 Gelukkiger met kinderen? In de praktijk blijkt het tegen te vallen
De Volkskrant, Wetenschap, p 18
Happiness and children
1/3 NRC, p E15 Bibiography
3/3 Ongelukkige mensen hou je altijd
Trouw, maandag 3 maart 2014, Religie en Filosofie, p 6
Happiness and religion
20/3 Levensvoldoening
De Gelderlander
Happiness
27/4 Die Mitarbeiterin: Werkheft der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, nr. 4, pp 8-9 Happiness
28/4 Lessen in 'geluk' dienen als remedie tegen pesten
De Volkskrant, p 6
Lessons in happiness
*/4 Erasmus Allumni Nieuws, nr. 2, p 12 Masterclass Happiness Economics
1/4 Kenya; Happiness makes economic sense
The Star (Nairobi)
Happiness and wealth
13/5 Geluksprofessor over Europa bij D66
Algemeen Dagblad, Groene hart editie, p 6
Happiness in nations
*/4-6 Interview met Ruut Veenhoven
SECEUR Quarterly, pp 13-16
Happiness research
18/7 Prof. Ruut Veenhoven, Sozial Psychologen und Happiness Forscher
Coca-cola Happiness Institute Deutschland, Website
Biography
30/8 Wie die Wissenschaft das Gluck erforscht
Die Presse (Austria) Wissen, p 23
Happiness research
30/8 Eine globale Glucksdatenbank
Die Presse (Austria)
Happiness research
30/8 Lexikon
Die Presse (Austria)
Happiness concept
14/10 Nederland is heel leefbaar
Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad, p 9
Happiness in the Netherlands
14/10 Randgemeenten dik tevreden over buurt
Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad, pp 1,7
Happiness and neighbourhood
*/11 De meesterproef van Ruut Veenhoven: Wat blijft er in het licht van de geschiedenis over van een promotieonderzoek?
MGV Magazine voor GGZ en Verslavingszorg, jaargang 69, nummer 06, pp 47-49
Biography
*/11 Design for happiness
Turn The Page: Study Association Industrial Design, Delft University, nr. 50, pp 17-19
Design for happiness
*/12 Meer geluk dankzij GGZ
Koosje de Beer, GGZ totaal, December 2014
Happiness and mental health care in nations
*/? Global views (Japan), pp 302-303  
2015
2015 Interviews for radio and TV
?/2 Bulgarian national television Science of happiness
21/5 BNR radio World Happiness Report
21/5 Radio Rijnmond World Happiness Report
* Gluecksexperten
Maike van den Boom, happiness website
Happiness experts
* CCTV (China) Happiness measurement
* Happiness
Video on Sam Wren-Lewis website
Happiness
2015 Interviews in print
*/2 Gelukkige mensen betalen beter belasting
Beeldkrant belastingdienst
Happiness and tax paying
14/2 Geld, geluk en het voeren van vogels
Algemeen Dagblad, p 33
Happiness and pets
6/3 Gelukkige mensen leven langer. Boodschap van geluksprofesor Ruut Veenhoven aan het Gooi
Gooi en Eemlander, p 11
Happiness
20/3 Geluk kun je zelf afdwingen Bijhouden van een speciaal dagboek leidt volgens professor tot meer voorspoed
De Telegraaf, p 10
Happiness self-help
23/3 Er is een app voor geluk
De Volkskrant, Opinie en Debat, p 19
Happiness self-help
23/3 Nederland kan nog gelukkiger worden dan Denemarken
NRC, wetenschap
Happiness in nations
*/4 Sante Magazine Happiness and life-style
7/4 Como lograr la felicidad comunitaria e individual?
El Colombiano (Colombia)
Happiness
7/4 Geluk is net als hoofdpijn, je weet niet precies waar het vandaan komt
National Geographic, Dutch edition
Happiness in nations
27/4 Mannen van 48 zitten gewoon goed in hun vel
Algemeen Dagblad, p 9
Happiness and age
27/4 The death of happiness
The Zimbabwean
Happiness in nations
27/5 Man versus algorithm
The New Statesman
Hapiness and choice
10/6 Geluk
Leeuwarder Courant, p 22
Happiness in nations
13/8 Maakt kinderen krujgen ongelukkig?
De Volkskrant, p 14, fact check
Happiness and children
28/8 Ambtnenaren en bestuurders leren sturen op geluk
VNG magazine, nr. 12, pp 31-32
Happiness policy
*/9 Het leven wordt gemiddeld leuker op de oude dag
65+ magazine Rotterdam
Happiness and age
20/10 Depressie epidemie? We zijn gelukkiger dan ooit
Carolina Lo Galbo in Vrij Nederland Online, 20-10-2015
Happiness and depression
*/11 Gezond Nu, pp 56-59 Happiness and health
3/11 Het leven is vurrukkulluk (vinden vooral mannen)
Algemeen Dagblad, p 8
Happiness in the Netherlands
14/11 Volkskrant Magazine, pp 21-24 Happiness and children
*/12 Hillenraad 1000, jrg. 13, pp 8-9 Happiness and horticulture
18/12 Ce que lire fait au cerveau
Le Monde, Le Monde des livres, p 3
Happiness and intelligence
31/12 Margriet, nr. 1, 2016, pp 58-61 Daily happiness
2016
2016 Interviews for radio and TV
4/1 BNR Nieuwsradio Happiness
15/3 RTL TV Happiness and tax
?/3 Ukraine TV Did EU bring greater happiness?
?/3 RTL-Z TV 'Money talk' Happiness and income
*/4 De Geluksprofessor
VPRO gids week 14, 2016, pp 20-21
Ruut Veenhoven
12/4 Geluk wordt vaak gekocht met wat blauwe plekken
Henry Bol op Quality of life Tips website, text + video
Happiness and life choice
6/5 BNR radio Did EU bring greater happiness?
23/6 TV EenVandaag Good manners
12/8 RTL4 TV, RTL nieuws Happiness of youngsters
18/8 Radio Noord-Holland Happiness and holidays
18/8 Radio Monocle 24(UK) Mood in cities
5/9 BNR radio/website 'De Nieuwe wereld' Rising longevity
3/10 Radio 5, Wekker Wakker Happiness and income
3/10 BNR radio Happiness and alcohol
3/11 Radio 5, Omroep Max, 'Wekker wakker' Happiness and money
26/12 Radio Rijnmond, kerstuitzending Happiness
2016 Interviews in print
*/1 Kijk, pp 44-47 Happiness and children
19/1 NRC Steering on happiness
11/2 Een stamkroeg maakt je gelukkiger: NRC checkt
nrc.next, pp 4-5
Happiness and pubs
22/1 Trots op de stad maakt nog niet gelukkig
AD/ Rotterdams Nieuwsblad, p 2
Local happiness
27/2 The Economist, p 21 Happiness in Europe
*/3 De Geluksprofessor
VPRO gids, week 12, pp 20-21
Biography
*/3 Management Support, nr. 3, pp 14-16 Happiness and work
8/3 Losing the moral compass
Malta Today
Happiness and good governance
?/4 Margriet Happiness and health
12/4 Geluk wordt vaak gekocht met wat blauwe plekken
Henry Bol op Quality of life Tips website, text + video
Happiness and life choice
?/5 Zin Longings
19/5 UWV online Magazine Happiness at work
?/6 Gazeta Wyborcza. Poland Did EU raise happiness?
*/6 Nesthor: Reunistenblad studenten-vereniging RSG, jrg. 25, nr. 2, pp 28-33 Biography
*/6 Ik ben een gelukkig mens
Interview door Lindemarie Jongsten, in: Pieter van Haren, 'Geluk in de zorg', uitgave cooperatie VGZ, juni 2016, pp 96-101
Biography
*/7 Wie gelukkig is leeft langer
Lijf & Leden, customer magazine zorgverzekeraar ONVZ, zomer 2016, pp 16-18
Happiness and health
*/7-8 Psychologie Magazine, zomernummer, p 78 Happiness and autonomy
11/7 Jarenlange zoektocht naar geluk, Ruut Veenhoven verklaart vreugde van het leven
Leids Dagblad, p 2
Biography
?/8 De Volkskrant Happiness and holidays
?/8 Flair Chlidlessness
12/8 De jeugd heeft geluk
Algemeen Dagblad + kopbladen, pp 1+ 8-9
Happiness of youngsters
22/8 Zo bestrijdt u de vakantie dip. Post-vakantie syndroom
De Volkskrant
Happiness and holidays
27/8 De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de kwaliteit van je gedachten
Algemeen Dagblad, Haagse Courant, p 54
Happiness and self image
?/9 Trouw Happiness and faith
?/9 Intermediar Happiness at work
*/9 Newsweek Magazine Czech edition Happiness research
24/9 De Telegraaf Loneliness
*/10 Japanese magazine 'Work' Happiness and work
1/11 Volkskrant, Wetenschap, p 25 Social media and longevity
3/11 Nederlands Dagblad, pp 18-19 Langer leven door sociaal leven op Facebook Social media and longevity
4/11 Welt online Happiness-Kurs: Die neuen Gluecksbringer Happiness training
7/11 NRC, S9 Sleutelen aan werkgeluk Happiness and work
*/11

Profielen: Onafhankelijk blad van de Hogeschool Rotterdam. Profielen.hr.nl nr. 132, november 2016, p 13 Ongeluk en Religie

Happiness and religion
?/11 Het Financieele Dagblad Happiness and money
21/12 De Volkskrant Misschien is Costa Rica het paradijs. Geluk is meetbaar in vele varianten Happiness in nations
21/12 De Volkskrant 'Weg met het BNP? Nieuwe welvaarts index verklaart de onvrede wel' Happiness in nations
*/12

Yvonne de Jong & Pieter Phillippart (redactie) 'Werk geluk' Driessen HRM, pp 10-13 Werk maakt gelukkig

Happiness at work
*/12 Works: (Recruit Works Institute Japan), December 2016, nr.139, p 23 Happiness in Nations Happiness in nations
2017
2017 Interviews for radio and TV
2/1 Radio 1 Happiness and optimism
6/1 Radio Decibel Happiness
18/1 Radio 5, MAX, Wekker Wakker Happiness professor
11/1 RTL4, RTLnieuws en RTL Geluksweek Facebook pagina Happiness
5/8 Radio 2 Happiness
17/8 Radio 1, Nieuws & Co Movie 'Happiness' about quick therapies for greater happiness
2017 Interviews in print
* R.M. Acosta & M. Hutchison, Nijgh & Van Ditmar. Interview fragmenten, pp 257-258
De gelukkigste kinderen van de wereld: Opvoeden the Dutch way
Happiness of children in nations
* Werk maakt gelukkig
In: Pieter Philipart (redactie) 'Werkgeluk', Driessen HRM, 2017, pp 11-14
Happines and work
1/1 De Volkskrant Ben je de gelukkigste Nederlander? Dan heb je vrienden, werk en geen (kleine) kinderen Conditions for happiness
? Quest Happiness
2/1 De Volkskrant, Opinie en debat, p 19 Een gelukkig nieuwjaar Optimism
7/2 US Fed news World-renowned 'happiness' expert to visit Purdue university Biography Ruut Veenhoven
*/3 BIld der Frau, 12/2017, p 8 Lieber Professor Glueck, was macht wirklich happy? Happiness research
9/5 The Hartford Courant, D1 Happiness is a choice Happiness
11/5 The Hamilton Spectator (Ontario, Canada), G 10 Is happiness all about perspective? Happiness
15/5 The Daily Gleaner (New Brunswick, USA), C1 The key to life-long happiness may be a matter of perspective Happiness and children
16/5 El Mercurio (Daily Chile) pp 20-22 El secreto de los ninos mas felices del mundo Happiness of children in nations
20/5 Algemeen Dagblad + kopbladen Gelukkig hebben we de foto's nog Soccer craze
21/5 Start-News (Wilmington NC, USA) GM9, p 48 The habits of happy people Happiness and children
6/6 Margriet, 28/17, p 113 Bijna zo trevreden als de Deen Happiness in the Netherlands
7/6 Blog Jan van Reest op VM Platform voor Verenigingsmanagement Op zoek naar geluk (2) De Geluksprofessor Happiness
29/7 Duluth New Tribune, Minnesota USA (and more US local newspapers) The habits of happy people Happiness and life-style
*/7

http://www.eindbazen.nl/podcast/ruut-veenhoven/ Podcast Wetenschappelijk & Geluk met Ruut Veenhoven

Ruut Veenhoven
Happiness and work
9/8 Interview in: SHOPPING CENTRE NEWS d.d. 9 augustus 2017 Wat een consument gelukkig maakt Consumption and happiness
*/9 Psychologie Maganize, nr. 9, p 24 Waarop heb je invloed in je leven: ... je geluksgevoel Happiness
7/10 El Tiempo (Daily Colombia) El secreto de los ninos mas felices del mundo Happiness of children in nations
18/10 NRC Handelsblad, p 1 Perfect storm Media hype '#MeToo' about sexual harrasment
25/10 The Asihi Simbun Globe, October 25, 2017 Can you measure happiness? Interview with "Dr Happiness" in the Netherlands Happiness research
*/11 Interview met Marijke Nijboer, VO Magazine, November 2017, pp 14-15 Werken aan een blije school Happiness and education
*/11 Care4Contact magazine (MS patienten), nr. 2, November 2017, pp 6-7 De GeluksWijzer geeft inzicht in je eigen geluk Happiness self-help
*/12 Goed Gevoel Magazine, December 2017, p 20 Werk aan je geluk Happiness and health
3/12 NRC, pp E17 Geluk is niet alleen een ping-pong tafel Happiness and work productivity
*/12 In: Dan Buettner, 'The Blue Zones of Happiness: Lessons from the world's happiest people'. National Geographic Inc., Washington USA, ISBN 987-1-4262-1848-4, pp 268-269 Happiness consensus project Ways to greater happiness
2018
2018 Interviews for radio, TV and webs
#/* Sex, Drugs and Bicycles, Documentary about The Netherlands by Jonathan Blank Happiness in Dutch society
11/2 Dotemerates.com, Dubai, UAE, Global dialogue for happiness offers governments the best international practices Happiness policy
15/3 RTL nieuws GidsTV https://www.gids.tv/video/4707/zo-gelukkig-voelen-nederlanders-zich Happiness in nations
19/3 00.45 uur Radio 2 BNN/VARA programma Thijs Maalderink Happiness
19/3

13.00 uur Radio 1 in programma Nieuws BV

Happiness
7/6 14-15 uur BNR radio https://www.bnr.nl/podcast/ask-me-anything/10345485/geluk Happiness
25/7 13.30 uur Radio M Utrecht Trend well-being
16/11 RTL4 Editie NL over theatrale huwelijksaanzoeken Marriage
30/11 Radio 1 Standpunt NL over bewust ongehuwd ouderschap Parenthood
2018 Interviews in print
11/2 Mena Herald, Dubai, UAE Global dialogue for happiness offers governments the best international practices Happiness policy
22/2 Website: NU.nl Zo kun je gelukkiger worden op je werk Happiness and work
*/3 Psychologie magazine 3/2018, pp 28-29 Scandinavische flauwekol Happiness in nations
*3 Quest psychologie 2/2018, p 35 Wat is bij de meeste mensen de gelukkigste periode van hun leven? Happiness and age
19/3 De Volkskrant Chief Happiness Officer (CHO) Happiness at work
7/4 NRC weekend essay door Floor Rusman, zaterdag, pp 30-31 Nu even genoeg gesomberd Optimism about the state of the country
4/5 Elsevier jaargang 74, nr. 18, p 82 Gelukkige individuen Happiness and modernity
9/5 Interview door Fleur Baxmeijer in Flair, nr. 18 pp 66-69 Doe als de Denen Happiness in nations
18/5

Care4Contact https://www.levenmetms.nl/Nieuws/ArticleID/71/“De-GeluksWijzer-geeft-inzicht-in-je-eigen-geluk De GeluksWijzer geeft inzicht in je eigen geluk

Happiness self-help
*/5 Ruut Veenhoven over Sfeer en Geluk In: Anglique Nossent 'In de vorm van sfeer: Sfeer anders bekeken' Uitgeverij Piramidions, ISBN 978-94-922476-8-1, pp 174-179 Happiness and 'sphere'
17/6 The Guardian Why Dutch teenagers are among the happiest in the world Happiness of children in nations
28/7 De Volkskrant, Zomer magazine, pp 50-54. Een 8+ voor gelukCommentaar in reportage door Tonie Mudde over geluk ondanks handicap Happiness and hardship
15/8 Interview met Hidde Boersma. De Groene, nr. 33 Modernisering is een weg naar beter leven Happines and modernization
*/9 Interview met Cecile Timmermans in Straatnieuws, 2018-12, pp 4-5 Het geheim van geluk Happiness and hardship
*/10 Interview met Karst Tjoelker in Psych & Brein. Fijn met pijn Happiness and trauma, post traumatic growth
*/12 Quest, nr. 178, p 23 We behoren tot de gelukkigste volkjes ter wereld Happiness in nations
19/12 Interview with Michael Sommer in ELM (e)magazine, 19.12.2018 Don't study, don't worry, be happy Happiness and education
2019
2019 Interviews for radio and TV
21/3 Podcast Nieuws van de Vooruitgang: https://open.spotify.com/episode/1sRjTcncKujEq2q6DObq9r?si=MksuyL17SJisLyuydptlUA Trend happiness in nations
21/3 Radio 538 vandaag om 8.30 uur Happiness in nations
22/3 Radio 1, BNN/VARA 5.30 Happiness in nations
29/9 Radio 5, 'Theater van het sentiment' Terugblik op abortusstrijd in de jaren 1970-80 Abortion law reform
2/10 Radio Australia Langhuising ('niksen')
20/10 Radio 1, Flits Laziness
19/12 Discussie met Dirk de Wachter over zin van streven naar geluk. Moderator: Ad Bergsma
Weltschmerz (YouTube) https://youtu.be/pCEh9Ehfs3U
Pursuit of happiness
2019 Interviews in print  
6/1 Algemeen Dadblad, interview met Sander Lindenburg
Geluksprofessor: 'Loten kopen? Kansloos, maar blijven kopen voor een mooie droom'
Happiness and lottery
1/2

‘Relatie geloof en geluk als kip-ei vraag’
Reformatorisch Dagblad, voorpagina, interview met Rene Heij ‘Relatie geloof en geluk als kip-ei vraag’

Happiness and religion
5/2

Nederlands Dagblad, Interview met Dick Schinkelshoek ‘Gelukkig worden – hoe doe je dat?’

Happiness and life-style
6/3

Interview met Catherine Koster, Blog People & Company Inzicht leidt tot meer geluk en betrokkenheid

Happiness and life-style
11/3 Erasmus Universiteit Rotterdam, HR testiminials web page
Ruut Veenhoven over zijn samenwerking met IT en UB
World Database of Happiness
20/3 Algemeen Dagblad Nederlanders gelukkiger dan ooit Happiness in nations
*/6 Audit Magazine, nr. 2, 2019 Geluk zit in kleine dingen en een grote database Happiness at work
7/6 Yoga of touwtrekken: hoe de Chief Happiness Officer voor meer werkgeluk moet zorgen
Interview met Lotte Elbrink in MTworklife
Happiness at work
12/7 Niksen is the Dutch Lifestyle Concept of Doing Nothing
Interview with Sophia Gottfried in Time Magazine, July 12, 2019
Happiness and life-style
17/7 Waarom 'niksen' nuttig is (en Amerikanen dat nog wel van ons kunnen leren)
Interview door Roxanne Vis, 17 juli 2019
Life-style
18/7 Interview met Oije van der Leij in Margriet (ladies journal), pp 102-105 Geluk is leren van andere landen Happiness in nations
jul/aug Interview door Hans van Willigenburg in HP/De Tijd, juli/augustus 2019 Domweg Gelukkig
Happiness
6/8 Interview in Intermediair Druk geluk
Pace of life
19/8 Interview in De Morgen (België) Geluksonderzoek: Kinderen maken gelukkig (zodra ze het huis uit zijn) Parenthood
7/9 Interview met Femke Rodenburg in AD 7 september 2019, bijlage AD Woerden, weekend dichtbij, pp 7 +13 (tekst met correcties die niet zijn doorgekomen in de krant) Nederland wordt iets gelukkiger Happiness
25/11 Het Financieele Dagblad, p 18 Levenskalender: commentaar op campagne tegen werkweek als tredmolen Happiness and work
   

Interviews with Ruut Veenhoven in the 2020s

2020

2020
2020 Interviews for radio and TV

Rijnmond TV https://www.rijnmond.nl/nieuws/190303/Zo-word-je-gelukkiger-in-2020 Goede voornemens

Happines and intentions
AD ochtend show , radio program Algemeen DagbladHappiness and personality

Nu.nl Geluk kan beschermen tegen ziekte en stress

Happiness and health
BNR nieuws radio 9 april 11.45-12 uur over anderhalve meter samenleving Happiness and social distance society

Fonodio ABC radio Australia, https://performer.fonodio.radio/register/9ov46r4gxzkr7dkl Verveling

Boredom
2020 interviews in print
NRC/Handelsblad Dossier 'Op reis met de moderne werkgever'' pp. 3.4 Satisfactions and productivity
TV RTL nieuws over effect 'anderhalve meter samenleving' https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5084451/15-meter-maatschappij-corona-coronavirus Happiness and social distance society
Margriet Extra pp 47-49 Waarom 60'ers geluikiger zijn dan 50'gers Happiness and age
Krant Werkgeluk (nulnummer) pp.4-5 'Anno 2020 is geluk nog steeds niet heel gewoon' Happiness

Algemeen Dagblad, bijvoegsel Groene Hart pagina 9
Rubriek ‘Onder professoren’. Titel: ‘Geluk moet je onderhouden’

Happiness
TV RTL4 EditieNL over geluk van geven Happiness and philantropy

2021
2021 Interviews for radio and TV
ARTE Pursuit of happiness
Public Heallth and real life (Youtube channel) Happiness and Public Health Happiness and health

Radio France Internationale. Doing nothing (In Dutch 'niksen' https://www.rfi.fr/fr/podcasts/accents-d-europe/20210407-en-mode-pause


Happiness and activity
An expert's guide to finding happiness, BBC-REEL documentary 14 JULY 2021
Part 1https://www.bbc.co.uk/reel/playlist/a-happier-you?vpid=p09p3wx5
part 2:https://www.bbc.co.uk/reel/playlist/a-happier-you?vpid=p09p7dh7
Life styile and happiness

Podcast of Hope #22, Ruut Veenhoven over geluk. https://www.podcastofhope.nl/afleveringen/761599_22-ruut-veenhoven

Happiness
Radio Rijnmond Happiness and work
Radio Rijnmond Happiness
Rijnmond TV Happiness
2021 Interviews in print
Algemeen Dagblad. Waarom zijn Utrechter gelukkiger dan Rotterdammers? Happiness in cities
Algemeen Dagblad, Lock-down niet zo zwaar effect of COVID-19 pandemic
De Volkskrant Zo'n enig kind, dat is toch zieleg? Only child
Sante: Geld maakt wel gelukkig Income and happiness
De Telegraaf: Geluksexpert geven tip; zoblijf je positief in deze sombere tijden Effect of COVID-19 pandemic

Margriet, blz. 88-91  over ‘Gelukkige zestigers’

Happiness and age
Ruut Veenhoven: Covid-19 heeft grote deuken in ons geluk geslagen. Knack 2 juni 2021 Happiness, effect of COVID-19 pandemic
De geluksprofessor waar Nederland trots op mag zijn
Interview door Jaqueline Boerefijn inTijdschift voor Positieve Psychologie (TPP) 2021/3 pp 16-27
Ruut Veenhoven
Libelle nr 42, blz 45-47: Mag het een tikkie minder? Rerciprocity in treats
Onderwijsblad: Blz 21-24: De gelukkige leraar Happiness of teachers
RVKO Koerier; magazine MBO groep Wat is geluk eigenlijk? Happiness and work
RADAR magazine, nr 6, blz 30-33 Wat is geluk? Happiness
Aeclips study associtopn website Happiness of LGBTQ people
Algemeen Dagblad https://www.ad.nl/dossier-coronavirus-rotterdam/hoezo-somber-door-corona-we-zijn-gelukkiger-dan-de-fransen-ooit-zijn-geweest~a2f4c47d/ Happiness and COVID-19 pandemic

2022
2022 Interviews audio visual

Radio 1, Een Vandaag over geluk in tijden van Covid

Happiness in Corona pandemic

WDR TV (Germany). 'Volle Kanne'

Happiness in Corona pandemic
Radio Rijnmond ' Oorlog in Oekraine makt vooral Russen onglukkig Happiness and the Ukraine war
2022 Interviews in text
8/1 NRC zaterdag 8/1 blz L7 artikel ’Verheug je maar met mate’ Happiness and expected happiness
Caretrialog; Gluckliche menschen Leben langer (Happy pople live longer) Happiness research
Geluksprofessor met pech
Hematon magazine , nr 33, pp. 8-11
Happiness research
DRUK: Alles wat je moet weten als je hoofd overloopt
Advies voor boek door Janette Jonker, Claudia lagermans en Liesbeth Vijfvinkel Uitgeverij Volt ISBN 978-902142702-7
Happiness nd pace of life
Daar is de Chief Happiness Officer
Financieel Dagblad
Chief happiness Officer
7/11 Wel of niet gelukkig zijn scheelt jaren van je leven; net als wel of niet roken
Zine weekly maganize of daily De Limburgerp pages 7-11
Ways to greater happiness
Noord Hollands Dagblad en De Telegraaf Ruut Veenhoven
Geluksprofessor Ruut Veenhoven onderzoekt met kleinzoon Jos het geluk van transgender personen
Erasmus Universiteit Rotterdam, Niews
Happiness of transgender people
*/12 Ruut Veenhoven: Geluk hebben, ook als je ziek bent
Hematon maganize December 2022 p 42
Happiness in old age
Happy Trees. Video Amsterdam Institute for Advanced Urban Solutions AMS Quality of life of plants
17/12 Transman Jos Veenhoven onderzocht met zijn opa Ruut hoe gelukkig transgender mensen zijn
NRC Wetenschaps katern 17 December 2022
Happiness of transgender people
 
2023
 2023 interviews audio visual
11/5  Radio 1 Netherlands 11/5 Happiness and income
18/9  Irish National Radio Happiness
*/9 Niksen (doing nothing and Happiness, Thai TV docu Happiness and activity
*/9 9 Happiness Myth and Tenets, Prof Ruut Veenhoven. Podcast 30 in The Mental Wellbeing Show. Also on YouTube. Happiness
22/12 Ruut Veenhoven interviewed by Paul Frijters
McGill-UofT Wellbeing seminar https://wellbeing.research.mcgill.ca/index.php?m=chern, December 22
Happiness, Ruut Veenhoven
 2023 interviews in text
25/5 Hoe verhoog je het levensgeluk van je werknemers?
Fambiz 25 april 2023
Happiness and productivity
4/8

Geluk in Rotterdam. Algemeen Dagblad 4/8/2023

Happiness in cities
1/9 Hoe meer psychiaters in een land, hoe gelukkiger de mensen interviews/DeVolkskrant_2023.pdf
Interview door Kaya Bouma gepubliceerd in De Volkskrant 1 september 2023, Zaterdag bijlage Boeken en Wetenschap, blz 18-21 
Happiness, Ruut Veenhoven
30/9 Professor Ruut Veenhoven pioniert in de gelukswetenschap,
interview met Evelien Roels in HUMO (Belgian weekly) blz 42-47.
Happiness, Ruut Veenhoven
18/12 Wat leerde de doodzieke geluks professor over geluk" "Ik weet dat ik gelukkig ben, maar eigenlijk niet waarom"
Interview door Tessa Hofland. Erasmus Magazine
Happiness, Ruut Veenhoven

2024
2024 interviews in text
6/1

Wat maakt Grongingen tot zo’n prettige woonplek? Dagblad van het Noorden 6-1-2024 p. 1:

Happiness an city size
7/1 Ruut, de 81 jarige 'Godfather van geluks studies heeft niet lang meer te leven: Dit leerde hij over geluk
Interview door Renee de Conick op website Radio Rijnmond.
Happiness, Ruut Veenhoven
29/1 Nou dat was 'm dan
Interview door Karlijn Goorts in Algemeen Dagblad
Happiness, Ruut Veenhoven
7/2 Niksen, the art of doing nothing
Comment in article in the Gardian (UK Daily)
Happiness and relaxation
2024 interviews in audio visual 

 


  See also filmography

Back to start page