Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 
 
 

Waan van de dag


Gijs van Oenen

 

 

Ik lees net in de krant dat het functioneren van de Tweede Kamer moet worden doorgelicht. Volgens de Tweede Kamer zelf! En dan niet volgens Wilders, of Marijnissen, of andere kritische volgers van moderne democratische zeden, maar volgens de regeringspartners CDA en PvdA. De Kamer zou zich teveel laten leiden door de waan van de dag, te vaak onzinnige spoeddebatjes aanvragen en zich sowieso teveel laten leiden door ‘de media’.

            Is dit nu een goed of een slecht plan? Fijn natuurlijk als ons nationale debatgezelschap probeert zich onafhankelijker van de media op te stellen, al kun je je afvragen of dat vandaag de dag nog wel mogelijk is. Niet zozeer trouwens omdat de media de agenda van de politiek zouden bepalen, maar eerder omdat de media juist geen agenda hebben. Van John de Mols love baby Tien wisten we dat al vanaf het begin. Naar nu blijkt was die zender van meet af aan niets dan een tussenstation om De Mols eigenlijke commerciële productieplannen des te krachtiger te kunnen lanceren vanaf satelliet-platforms RTL4 tot en met 7.

            Bij de publieke omroep gaat het overigens niet beter. Flauwekul natuurlijk dat Buitenhof die mompelende Livestro ontslagen zou hebben omdat hij te rechts is voor dat programma. Was het maar waar! Dat ze hem ooit aannamen, bewijst dat ze ook bij de publieke omroep de kluts kwijt zijn en dat ze met Livestro cum suis menen dat er een soort recht op rechtse columns bestaat.

            Terug naar de politiek. Is niet het voorstel om de Kamer grondig door te lichten zelf een prachtig voorbeeld van de waan van de dag? Doorlichten, benchmarken, auditen, visiteren: het is tegenwoordig de standaard reactie op welk probleem, of nonprobleem, dan ook. Soms is het zelfweerleggende onzin, zoals toen Kamerlid Marijke Vos tegen minister Guusje ter Horst zei: ‘Er zijn veel te veel dure externe adviseurs actief voor de overheid. Schandalig! Ik eis een onafhankelijk onderzoek!’ De minister antwoordde ironisch: ‘Hoort u zichzelf praten?’

            Maar doorgelicht zal er worden. De uitslag kan ik u nu al vertellen. De Kamer, gehoord de beraadslagingen van de commissie, neemt zich voor: zich niet te laten leiden door de waan van de dag, zich meer op hoofdlijnen van beleid te concentreren en zich meer als onafhankelijk controleur van de regering op te stellen, – en gaat over tot de waan van de dag. Prettige vakantie.

 

 Deze tekst verscheen als column in Erasmus Magazine van 12 juli 2007


U kunt ook: