Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 
 
 

Troonrede 2006


Gijs van Oenen

 

Dan, landgenoten, de sector van het onderwijs. In een radicale breuk met dertig jaar verwaarlozing willen wij dit jaar nu eens tegen het onderwijs zeggen: ‘At your service…!’ De regering betreurt de decennialange afbraak van het onderwijs op alle niveaus. Zo kan het niet langer. Het moet afgelopen zijn met de absurde situatie dat wij een veel kleiner deel van het nationaal inkomen uitgeven aan onderwijs dan andere koninkrijken. Rijken waarmee wij als Nederland Kennisland menen te moeten concurreren.

Om te beginnen wordt mitsdien het budget voor lager, middelbaar én hoger onderwijs onmiddellijk verdubbeld. Salarissen van onderwijzend personeel worden met onmiddellijke ingang opgetrokken tot wat leden van de Raad van Toezicht van onderwijsinstellingen gemiddeld verdienen; de bezoldiging van zulke toezichthouders wordt daarentegen gehalveerd.

Het kabinet is verder voornemens weer degelijk de Nederlandse taal te laten onderwijzen aan scholieren en studenten, zodat die weer een kofschip herkennen wanneer ze er een tegenkomen. Naast het Microsoft- en MTV-Engels waar we wel niet meer vanaf zullen komen, zouden we graag zien dat onze jeugd fatsoenlijk Duits, Frans of Spaans leert lezen. Latijn misschien zelfs. Dubbelstudies worden bevorderd in plaats van ontmoedigd. En natuurlijk gaan we wetenschappelijke artikelen en boeken voortaan schrijven, lezen en becommentariëren, in plaats van ze aan moeizaam samengestelde commissies te verstrekken zodat deze ze kunnen tabelleren, ranken en afvinken.

Daarnaast schaffen we een aantal zinloze bureaucratische maatregelen af. Zo houden met op met dat malle circus van visitaties, die geld verslinden maar weinig bruikbare informatie opleveren. Hetzelfde geldt voor onderzoekprogramma’s en -scholen. De Sovjet-Unie is ten gronde gegaan aan haar bizarre vijfjarenplannen, dus waarom zouden wij ons wetenschappelijk onderzoek op die leest blijven schoeien? Ook in de papierversnipperaar gaan de leerrechten, die immers alleen waren uitgevonden om een alweer afgetreden staatssecretaris aan een speeldingetje te helpen. En natuurlijk ook de MUB, per slot een vorm van verlichte despotie. Niemand is blij met decanale almacht, de vermoeide decanen zelf al het minst.

Tenslotte nog dit, landgenoten. Dit MP is zozeer bewogen door deze passage uit zijn eigen troonrede dat hij besloten heeft weer terug te keren naar zijn oude stek, het hoogleraarschap aan de VU. Ook vice-MP Donner keert weer terug naar de studeerkamers van de Raad van State. De volgende regering wordt vriendelijk doch dringend verzocht deze onderwijsparagraaf uit de Troonrede integraal uit te voeren.

            Beatrix, dr. h.c. Acad. Lugd. Bat.


 

Deze tekst verscheen als column in Erasmus Magazine van 21 september 2006


U kunt ook: