Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 
 
 

Free runningGijs van Oenen

 

 

 

Free running is een vorm van lichaamskunst waarin fysieke urbane objecten niet als obstakels dan wel richtingbepalers worden ervaren, maar letterlijk en figuurlijk gebruikt als afzet- en oriëntatiepunten voor een vloeiende beweging die uitdrukking geeft aan een zelfbepaald ‘parcours’. Het is de gestyleerde, op zelfexpressie en vloeiende vorm gerichte uitwerking van parkour, ontstaan als ontsnappingstechniek gericht op doelmatigheid, effectiviteit en snelheid. De beoefenaren zijn doorgaans jonge mannen, atletische types die van de ene dakrand naar de andere springen, over hekken, muren, banken en richels glijden en stuiteren, met koprollen en salto’s, gehurkt of gestrekt, alles zo naar het uitkomt en de omgeving het ingeeft.

            Een van de ‘frontrunners’ van de beweging is Sébastien Foucan. In zijn onlangs verschenen fraaie boekje Free running. Find your way laat hij zien waar het om gaat. In beeld, maar ook in woord: het boek biedt tevens een filosofie van de free runner. Het is een vorm van zelfontwikkeling, maar ook van onthechting. Het gaat om een houding, een ervaring, om het opgaan in de activiteit. Je bent deelnemer, geen toeschouwer, maar het is geen wedstrijd. De bevrediging zit in de actie, in de ‘flow’, de herhaling, de oefening, de performance. Het doel is pure activiteit – het rennen zelf; een beweging die streeft naar beweging.

            Free running is eigenzinnig, heterodox, en niet sectarisch. Het vraagt en het geeft inspiratie. Het gaat letterlijk en figuurlijk erom de eigen weg te vinden, maar tegelijk altijd een andere route te nemen, open te staan voor verschil maar tegelijk de eigen grenzen te kennen, de fysieke en de mentale. Boven alles geldt: ‘Keep moving forward – no matter what obstacles you face’.

            Misschien is free running een reactie op de steeds restrictievere inrichting van de samenleving, ook in fysieke zin. De omgeving wordt steeds dwingender, om onze behoefte aan ‘veiligheid’ te bevredigen. Omdat wij onszelf kennelijk niet meer weten te gedragen en ook moeilijk nog aanspreekbaar zijn op wangedrag, moeten we steeds meer letterlijk worden ‘aangestuurd’ door de fysieke vormgeving van onze omgeving, door de objecten om ons heen. Denk aan dranghekken, verkeersdrempels, OV-chippoortjes en camera’s aan lantarenpalen.

Voor de freerunner verschijnen zulke objecten heel anders: voor hem zijn het afzetpunten, landingsbanen, flip-overs en klimpalen. Hij onttrekt zich zo op een originele en vernieuwende manier aan ‘de omgevingsdwang’. Deze speelse omgang met onze maatschappelijke ijkpunten is wat de free runner vrij maakt. Waarheen of waartoe, dat doet er niet toe. Keep moving forward!

 

 

Sébastien Foucan, Free running. Find your way. Michael O'Mara books ltd, London 2008
Zie ook de video Jump Britain.
 Deze tekst verscheen als column in Erasmus Magazine van 14 mei 2009


U kunt ook: