Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 
 

Beetje dom
 

Gijs van Oenen
 
 

In de winter van 2001 vraagt kroonprins Willem-Alexander zijn vriendin Máxima ten huwelijk. Tegelijk echter ontstaat beroering over het verleden van haar vader. Die had deel uitgemaakt van de Argentijnse junta van Jorge Videla, en was daarom wellicht mede-verantwoordelijk voor schendingen van mensenrechten. Hof en regering zijn in rep en roer. Moet het huwelijk worden afgeblazen? Of zelfs de hele monarchie? W-A zelf heeft begrijpelijk flink de pest in. Als hij wordt besprongen door de pers, flapt hij eruit dat hij weet heeft van een ‘open bron’ die de journalisten maar eens moesten raadplegen, voor een ‘afgewogen oordeel’ over de zaak.

Het gaat om een ingezonden brief in het Argentijnse dagblad La Nación. In die – korte - brief staat, zo blijkt alras, weinig opmerkelijks: er wordt in tegengesproken dat ex-dictator Videla bepaalde zelf-incriminerende uitspraken zou hebben gedaan in interviews voor een boek over zijn leven. Opmerkelijk is wel de schrijver van de brief: dat blijkt niemand anders dan Videla zelf. Tot op de dag van vandaag is het een raadsel waarom de kroonprins dacht dat kennis van deze ‘bron’ zou kunnen bijdragen aan waarheidsvinding of consensusvorming bij Hof en regering. Een en ander leidde er overigens wel toe dat Máxima haar inburgeringscursus cum laude kon afsluiten, met haar onovertroffen typering van haar verloofde als ‘een beetje dom’.

Onlangs beleefde het Erasmus-koninkrijkje zijn eigen affaire, met in de hoofdrol onze eigen kroonprins Steven. In het bijzijn van journalisten verklaarde deze in zijn Diesrede dat vrouwen dommer zijn dan mannen. 5 IQ-punten, om precies te zijn. Met deze opmerking haalde onze kroonprins de voorpagina van de zaterdagkrant. Ook zíjn koninkrijk in rep en roer. En, ook hij verwees voor verdere onderbouwing van zijn opmerkingen naar een ‘open bron’, in dit geval een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Laat tenslotte nu ook de auteur van deze bron een omstreden figuur zijn, onder meer door zijn opvatting dat verbreiding van dommere rassen – vooral zwarten, maar in vergelijking met Aziaten trouwens ook Europeanen en Amerikanen - via eugenetische maatregelen zou kunnen worden teruggedrongen.

Het is een raadsel wat kroonprins Steven bewoog om naar deze twijfelachtige  bron te verwijzen. Wie zijn rede naleest, ziet ook dat daarin geen discriminatie wordt gepredikt. Wel wordt nogal onnavolgbaar uit het slechter presteren van mannelijke studenten geconcludeerd dat de universiteit meer mannen nodig heeft. Onnavolgbaar, en – zo zal zijn eigen Máxima wel denken - ook een beetje dom.
 
 

Zie verder:

Het bedoelde tijdschriftartikel: Paul Irwing and Richard Lynn, ‘Sex differences in means and variability on the progressive matrices in university students: A meta-analysis’. British Journal of Psychology (2005), 96, 505–524.

Petitie tegen de rede van de rector

Reactie van de rector op berichtgeving en protesten
 
 
 
 

Deze tekst verscheen als column in Erasmus Magazine van 30 november 2005


U kunt ook: