Selected interviews with Ruut Veenhoven In Dutch

Geluk Huwelijk en gezin
Humanisme
Scientometrie
Biografie
over geluk
1978 Dat mensen gelukkig zijn is net zo normaal als gezond zijn
Welzijnsweekblad, 19 september, pp. 20-21
1992

Is geluk relatief?
Psychologie, juni

1994

Geld maakt niet gelukkig
NRC/Handelsblad 16 juni, Wetenschapskatern p 1

1996 Toen was geluk nog gewoon
Algemeen Dagblad, 14 september
1997

De geluksmonitor komt er aan
Nederlandse Gemeente, 19 december, pp 28-31

1998

Bezorgd maar gelukkig
Millieudefensie, nr 2, pp 28-31

1999

Geluk kun je leren
Plus, september nummer pp 6-11

Geluk is een biologisch signaal
Erasmus Magazine, 11 november

's Levens Zoet
De Morgen (Belgie) 17 december

2000

Gelukkig, gelukkiger, gelukkigst
Hervormd Nederland, vol 56, nr 3

Het geluk van Ruut Veenhoven
Psychologie Magazine, september nummer, pp 34-37
Tevens gepubliceerd in A. Bergsma, Wat bezielt de psycholoog. Gesprekken met vooraanstaande psychologen, Uitgeverij Nieuwenzijds Amsterdam, 2001 pp 230-236

Individuele vrijheid bepaalt geluk
FNV Magazine, 14 december

Geluk is kunnen kiezen
De Volkskrant, 23 december

2001

Geld als bijverschijnsel
NRC-Handelsblad, 13 januari

2006

I Het Zwitserleven is een recept voor depressie
dee, Tijdschrift van het krenniscentrum D66, vol. 27, nr. 1, maart 2006, pp. 4-12

2007

Geluk, Dat bepaal je grotendeels zelf
Verpleging NU, December 2007, pp. 24-26

2008

Moet groei voor geluk?
Mulder, F. & Koster, F. 'Moet groei? Bekende economen aan de tand gevoeld over een (on)zinnige vraag', 2008, uitgeverij Pepijn, Eindhoven, ISBN 978-90-78709-039, blz.57-62

Het geluk van een gelukkig leven
Holland QualiTime, nr 11, 2008, pp 60-64

2010

De wisselwerling tussen geluk en gezondheid
Forum: Bestuursmagazine van Unive-VGZ-IZA-Trias 2010/1 pp. 6-7

De 9 lessen van de geluksprofessor
Donald: het mannenblad van Duckstad, Winter 2010, pp. 24-28

2011

Pluk de vruchten
Quest Psychologie Nr 1, 2011 pp 22-25

Interview met 'geluksprofessor Ruut Veenhoven
Acta Factaal, vol. 11, nr. 2 pp. 8-11

Als ze maar gelukkig zijn
J/M blz.19
2013

Crisis maakt bezorgd, maar niet ongelukkig
Dagblad Trouw 4 april 2013, De Verdieping blz 1-3

Levenskunst: De kunst zo te leven dat men er zich prettig bij voelt
In: Joep Wijsbek (red.) “Levenskunst à la carte”, Uitgeveij Quist, Leidschendam, 2013, ISBN 987-90-77983-92-8, blz.67-86

De gelukswetenschap
Tekst: Akshaya de Groot. E-magazine De Gelukscourant, nr. 1 Themanummer; Gelukswetenschap, februari 2013. http://geluksdoctorandus.nl/over-deze-site/e-magazine-de-gelukscourant
2014 Ongelukkige mensen hou je altijd
Trouw, maandag 3 maart 2014 Religie en Filosofie; Blz. 6
De meesterproef van Ruut Veenhoven: Wat blijft er in het licht van de geschiedenis over van een promotieonderzoek?
MGV Magazine voor GGZ en Verslavingszorg, jaargang 69, nummer 06, pagina 47-49
Meer geluk dankzij GGZ
Koosje de Beer, GGZ totaal December 2014
Interview met Ruut Veenhoven
SECEUR Quarterly, blz 13-16
2015 Depressie epidemie? In Nederland zijn we juist gelukkiger dan ooit
Carolina Lo Galbo in Vrij Nederland Online 20-10-2015
Ambtnenaren en bestuurders leren sturen op geluk
VNG magazine, nr 12, blz. 31-32
Het leven wordt gemiddeld leuker op de oude dag
65+ magazine Rotterdam
2016 Geluk wordt vaak gekocht met wat blauwe plekken
Henry Bol op Quality of life Tips website
Ik ben een gelukkig mens
Interview door Lindemarie Jongsten, in: Pieter van Haren, 'Geluk in de zorg', uitgave cooperatie VGZ, juni 2016, blz.96-101
2017 Werk maakt gelukkig
In: Pieter Philipart (redactie) "Werkgeluk', Driessen HRM, 2017, blz 11-14
  Werken aan een blije school
Interview met Marijk Nijboer, VO Magazine, November 2017. blz 14-15
2018 Doe als de Denen
Interview door Fleur Baxmeijer in Flair nr 18 pp.66-69
2018 Ruut Veenhoven over sfeer en geluk
In: Anglique Nossent 'In de vorm van sfeer: Sfeer anders bekeken' uitgeverij Piramidions, ISBN 978-94-922476-8-1, pp. 174-179
over huwelijk en gezin
1985

Kinderen verwekken op een schoteltje?
Hervormd Nederland, 23 maart

1988

Het kind wordt er niet slechter van
Knack (Belgie) 19 oktober, pp 233-234

1992

Nederlanders steeds handiger in het huwelijk
Het Parool, 12 september, p.93

2011 Als ze maar gelukkig zijn
In J/M voor ouders, April 2011,15:19-23, ISSN 1875-1865
2017 Werk aan je geluk
Goed Gevoel Magazine, December 2017, p 20
  De GeluksWijzer geeft inzicht in je eigen geluk
Care4Contact magazine (MS patienten), nr. 2,November 2017 blz. 6-7
over scientometrie
2010

Modern times in de wetenschap
VawoVisie, Vakbond voor Wetenschap, mei 2010, 42:9-11

over humanisme
1996

Humanistisch Verbond: Sterk in verdraagzaamheid
Leeuwarder Courant, 17 februari, p.9

2009 Geluk is geen oppervlakkig hedonisme
Human.nl
over Ruut Veenhoven
2006 Ruut Veenhoven: Geluksprofessor en pragmatisch baricadenmens
in: Bert DenBeor en Wim Huijser, 'Leef je verlangen. Zestien interviews', Uitgeverij ASPEKt, Soesterberg, nederland, ISBN 90-5911-314-4
2007 Uit de kast: Welke boeken hebben je leven veranderd? Psychologie magazine vroeg het Ruut Veenhoven
Psychologie Magazine, vol 25, 2007, blz 140
Geluksprofessor Ruut Veenhoven langs de Feministische Meetlat
Opzij. juli/augustus 2007, p. 122-127
2013 Ruut Veenhoven
In: Hein Meijers & David Redeker, 'Een onzalkig plan mijne heeren! Het Erasmus Trustfonds 100 jaar stevig onder de stormen. ISBN 978-90-9027415-7, blz 148-151
2016 De Geluksprofessor
VPRO gids week 14 2016, blz 20-21
   

Back to start page