Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

Utopie


Gijs van Oenen

 

 ‘Als je nou kon meten hoeveel iemand zich inspant, vergelijkend dan…’

‘Wat heeft dat nou voor nut, te weten of iedereen ‘s avonds even moe is?’

‘Ja, stel nou utopisch hè, dat je direct, in iemands hersens zijn inspanning zou kunnen meten, dan kun je objectief vergelijken.’

‘Maar moet je dan niet ook vaststellen of de één iets maatschappelijks nuttigs heeft gedaan, bijvoorbeeld, en een ander alleen maar voor zichzelf…?’

‘Nou dan zou je bijvoorbeeld een norm kunnen vaststellen, een gemiddelde, zeg nul komma zeventig dat dan iedereen moet halen …’

‘Dan krijg je natuurlijk dat iemand die zo halverwege de dag onder die norm zit, dat die dan allemaal onzindingen gaat doen om toch aan dat gemiddelde te komen…’

‘Praktisch is het lastig ja, maar utopisch zou zoiets toch misschien kunnen…’

‘Zou je dan niet eigenlijk voor iedereen apart moeten vaststellen wat een redelijke inspanning is, is dat niet eerlijker?’

‘Ja, dan krijg je eigenlijk weer juist een linkse versie van zo’n systeem, dat is grappig.’

Dat is weer eens wat anders dan al die wezenloze mobiele gesprekken! Deze bedachtzame dialoog ving ik laatst op in de sneltrein naar Amsterdam, zo tussen Schiedam en Delft,  gevoerd door twee jongens van pakweg drieentwintig, op de bank achter mij dus zien kon ik ze niet. Dat maakt zo’n gesprek nog leuker.

Het begin van de conversatie had ik gemist, maar kennelijk ging het over beloning naar prestatie, of iets in die geest. Deze dialoog heeft al een oude geschiedenis. Ook Marx worstelde al met de vraag naar de waarde van een produkt. Zo wordt toegevoegde waarde bepaald door de hoeveelheid arbeid die in een produkt zit, maar, moet je iemand die snel werkt nu meer betalen, of juist minder? Dat soort kwesties.

Ook ons landsbestuur wil graag meten en afrekenen, maar of men daar goed over nagedacht heeft lijkt de vraag. Er moeten prestatiecontracten gesloten bijvoorbeeld met justitie en politie, maar zullen die niet allerlei onzin bekeuringen gaan schrijven en flutzaken aanbrengen om maar hun targets te halen? Zo had de recherchechef van een Utrechtse wijk laatst een probleem, want er was even geen geweld geweest, en nu kon hij zijn quotum geweldsverdachten niet leveren aan justitie. De Amsterdamse korpschef Kuiper zegt ronduit in de krant dat minister Remkes’ instructies aan de politie in deze kant noch wal raken.

Ontmoedigend dat wij zulk landsbestuur hebben. Maar bemoedigend dat in de trein over zulke dingen nog wel serieus wordt nagedacht.

 Deze tekst verscheen als column in Erasmus Magazine van 20 november 2003.


U kunt ook: