Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

Sociale en politieke filosofie. Voortgezette inleiding
 


Studiebelasting  5 European credits
Periode  Trimester 1, op donderdagen van 18-20 u.
Docent  Dr. G.H. van Oenen
Onderwijsvorm  Hoor-/werkcollege 1 x per week 2 uur

We besteden aandacht aan de belangrijkste denkers en stromingen op het gebied van de sociale en politieke filosofie in de 20e (en 21e) eeuw. Dat doen we zowel vanuit systematisch als vanuit historisch perspectief, vanuit de overtuiging dat sociaal-politiek denken altijd mede moet worden begrepen vanuit de sociale en politieke context waarin het is ontstaan. Te denken is hier aan ontstaan van politieke en sociale bewegingen, (burger)oorlogen, en de ontwikkeling van de geesteswetenschappen en de vorming van rechtsstaat en democratie in de 20e (en 21e) eeuw.
Discussies en vraagstukken uit de hedendaagse politieke filosofie worden zo in bredere context van sociaal, politiek en cultureel denken en praxis geplaatst. Thema’s die aan de orde zullen komen zijn onder meer: elite versus massa, kapitalisme versus marxisme; liberalisme versus fascisme; totalitarisme en democratie; mono- multi- en intercultureel burgerschap; de vraag naar de aard van politiek; de samenhang tussen cultuur en politiek; recht, rechtsstaat en rechtvaardigheid; gelijkheid en verschil.

Verplichte literatuur

Terence Ball & Richard Bellamy (eds.), The Cambridge history of twentieth century political thought. Cambridge University Press, 2003 (ISBN 9780521691621)

Aanbevolen literatuur
John S. Dryzek, Bonnie Honig & Anne Phillips (eds.), The Oxford handbook of political theory. Oxford University Press, 2008 (ISBN 9780199548439)

 
 

Last change: 21 juli 2009  U kunt ook: