Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

Sociale en politieke filosofie. Inleiding
 


Studiebelasting:   3 ECTS
Periode  3e trimester
Docenten:  Dr H.A. Krop en Dr G. van Oenen
Onderwijsvorm    2 uur werkcollege gedurende 10 weken
 

We besteden aandacht aan de belangrijkste denkers en stromingen op het gebied van de sociale en politieke filosofie. Dat doen we zowel vanuit systematisch als vanuit historisch perspectief, vanuit de overtuiging dat sociaal-politiek denken altijd mede moet worden begrepen vanuit de sociale en politieke context waarin het is ontstaan. Centraal zal staan het begrip van staat en politiek: hoe verhouden burger en politiek gezag zich tot elkaar? We bespreken onder meer de opvattingen van Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx en Nietzsche.  Daarbij zullen ook, waar zinvol en inzichtelijk, relaties worden gelegd met hedendaagse vraagstukken en overtuigingen, bijvoorbeeld over democratie, samenleving, uitingsvrijheid en burgerschap.

 

Verplichte literatuur:

Bruce Haddock, A history of political thought, from antiquity to the present. Polity press, London 2008.

 

Aanbevolen literatuur:
Sheldon S. Wolin, Politics and vision. Continuity and innovation in Western political thought. Princeton university press 2004 (2nd  edition)
Andrew Vincent (ed.), Political theory. Tradition and diversity. Cambridge university press 1997
Manfred Brocker (hgb.), Geschichte des politischen Denkens. Suhrkamp, Frankfurt 2007

 
 

Last change: 21 juli 2009  U kunt ook: