Dutch journals, reports etc

2016 Canon deel 4: ondernemerschap, in Canon van de Economie, S. Phlippen en G. Werner (red.), (ESB BV), p. 67-80 (met M. van Praag). even-kijken.
  Het belang van innovatie, onderwijs en ondernemerschap voor groei, ESB Prinsjesdag, 8 september 2016, 101(4741), p. 600-603 (met H. Erken en H. Stegeman). even-kijken.
  CPB heeft geen oog voor vernieuwing en ondernemen, FD, 6 september 2016, even-kijken.
2014 Naschrift, ESB dossier, 20 november 2014, 99 (4698s), p. 64-69. even-kijken.
2012 Canon deel 4: ondernemerschap, ESB, 28 september 2014, 97 (4644), p. 580-583 (met M. van Praag). even-kijken.
2011 De nieuwe Nederlandse multiondernemerschapseconomie, ESB, 27 mei 2011, 96 (4611), p. 333-334 (met E. Dijkgraaf). even-kijken.
  De nieuwe Nederlandse multiondernemerschapseconomie, EconomieOpinie.nl (http://www.eur.nl/ese/), 30 mei 2011 (met E. Dijkgraaf).
  Banden met de wetenschap, in Management van beleidsonderzoek: Handreiking voor een verdere professionalisering van een dynamisch vakgebied, B. Dekker, P. van Hoesel and Y. Prince (red.), (Boom Lemma Uitgevers, Den Haag), 2011, p. 171- 188. (met P. van Hoesel)
  De ondernemerschapseconomie, ESB dossier, 29 april 2011, 96 (4609s), p.4-12. even kijken.
  De genetica van ondernemerschap, ESB dossier, 29 april 2011, 96 (4609s), p.30-36 (met M.J.H.M. van der Loos, P.J.F. Groenen, A. Hofman, P.D. Koellinger, F.Rivadeneira, F.J.A. van Rooij en A.G. Uitterlinden). even-kijken.
2009 Het ondernemerlijke managen is zo eenvoudig!, Eenvoud: liber amicorom. Uitgave ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Peter van Hoesel, (Panteia, Zoetermeer, 2009), p. 142-144.
  Kennis leidt niet als vanzelf tot economische groei, EconomieOpinie.nl (http://www.eur.nl/ese/), 13 november 2009 (J. Block, H. Zhou en A.R. Thurik).
  De crisis is een enorme kans, EconomieOpinie.nl (http://www.eur.nl/ese/), 24 juli 2009 (A.R. Thurik).
  Ondernemerschap, werkloosheid en de crisis, EconomieOpinie.nl (http://www.eur.nl/ese/), 6 april 2009 (A.R. Thurik).
  Ondernemerschap en de crisis, ESB dossier, 26 juni 2009, 94 (4563s), p. 56-62, (met P. van Hoesel). even-kijken.
  Ondernemerschap en de recessie, ESB, 3 april 2009, 94 (4557), p. 202-204, (met Ph. Koellinger). even-kijken.
2007 Vraag v/d week: is een academische opleiding een vereiste om succesvol te ondernemen? ESB, 5 oktober 2007, p. 608.
  Commentaartje: manager droomt van eigen zaak. Management Team, 5 oktober 2007, p.14.
2006 De econometriestudent anno 1972, Alumnialmanak Rotterdamse Econometristen, (Econometrisch Instituut/Econometrsch Dispuut, Rotterdam, 2006), p. 79.
  Uitbesteden (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 15 augustus 2006.
  Weinig ambitie (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 8 augustus 2006.
  Bedrijfskundigen (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 1 augustus 2006.
  Vlaamse plannen (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 25 juli 2006.
  Ondernemerlijkheid (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 3 januari 2006.
2005 Ondernemerschap en groei (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 19 Juli 2005.
  Ondernemerschap in de EU en de VS (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 26 Juli 2005.
  Ondernemersindex (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 2 augustus 2005.
2004 Magisch ondernemerschap (gastcolumn), MeesPierson Magazine Ondernemend Vermogen, maart 2004, p. 13.
  Magisch ondernemen (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 20 Juli 2004, p.16.
  Kennisconomie (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 27 Juli 2004, p.8.
  Creativiteit (column ondernemen), Het Financieele Dagblad, 3 Augustus 2004, p.8.
2003 Ondernemerschapseconomie (column ondernemen), Financieele Dagblad, 22 Juli 2003
  Veranderende wereld (column ondernemen), Financieele Dagblad, 15 Juli 2003
  Het belang van ondernemerschap, in: Handboek Ondernemers en Adviseurs: Management en Economie van het Midden- en Kleinbedrijf, P.A. Risseeuw and A.R. Thurik (eds), (Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer, 2003), 3-11 (met P.A. Risseeuw).
  MKB en ondernemerschap in de moderne economie, in: Handboek Ondernemers en Adviseurs: Management en Economie van het Midden- en Kleinbedrijf, P.A. Risseeuw and A.R. Thurik (eds), (Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer, 2003), 15-32 (met L.M. Uhlaner).
2001 Een kwestie van geduld, ESB, 2001, Jrg. 86, nr. 4332, p. 839.
  Ondernemerschap, innovatie en de kenniseconomie, in: Nederland kennisland? Kennis en innovatie: uitdagingen voor het economisch beleid, R.H.J.M. Gradus, J.J.M. Kremers en J. van Sinderen (eds.), Stenfert Kroese Groningen, 2001, 433-456 (met J. Meijaard).
1999 Van management naar ondernemerschap, ESB, 1999, Jrg. 84, nr. 4205, p. 383.
1998 Inleiding: ondernemerschap en kleine bedrijven in de moderne economie, in: Handboek ondernemers en adviseurs in het MKB, D. Scherjon en A.R. Thurik (eds.), Kluwer Bedrijfsinformatie, 1998, pp. 19-24 (met D.P. Scherjon).
  MKB, groei en ondernemerschap, in: Handboek ondernemers en adviseurs in het MKB, D.P. Scherjon en A.R. Thurik (eds.), Kluwer Bedrijfsinformatie, 1998, pp. 27-43.
  Entrepreneurship: visies en benaderingen, in: Handboek ondernemers en adviseurs in het MKB, D.P. Scherjon en A.R. Thurik (eds.), Kluwer Bedrijfsinformatie, 1998, pp. 127-147 (met B. van Dijk).
  Het MKB als banenmotor?, in: De zorgzame markt, werkgelegenheidscreatie: tussen marktwerking en regulering, P.A. van der Hauw en C.J. van Uitert (eds.), EIM/Stichting Nederlandse Arbeidsmarktdag, 1998, pp. 191-206.
  Entrepreneurship, typologieën en succes, Bedrijfskunde, 1998, Jrg. 70, nr. 4, pp. 42-49 (met B. van Dijk).
  Sources of growth: the entrepreneurial versus the managed economy, De Rotterdamse economist, 1998, Jrg. 1, nr. 1, pp. 6-8 (met D.B. Audretsch).
  Bouwen in de 21e eeuw: over de consument als bondgenoot omdat zij lastig en grillig is, Info Woningborg, 1998, november, pp. 15-19.
1997 Entrepreneurship, economic growth and what links them together, Zoetermeer: EIM Small Business Research and Consultancy, 1997, (met S. Wennekers en F. Buis), 71 pages.
1996 Malaise in de detailhandel?, ESB, 1996, pp. 68-72, (met M.H.C. Lever, H.J. van Driel en E.E. van de Lustgraaf).
  Het reactievermogen van de Nederlandse industrie, ESB, 1996, pp.120-123, (met K-J. Reincke).
  Het aandeel van de detailhandel in de consumptieve bestedingen, HBD- onderzoek, 1996, (met M.H.C. Lever en H.J. van Driel).
  Malaise?, Detailhandel Magazine, 1996, nr. 2, p.19.
  Dynamiek en kleine bedrijven, Desideriusdi(e)slezingen 1995, (Erasmus Alumnibureau, 1996), pp. 99-112.
  Small business economics en de EUR, in: Wat wil je nu eigenlijk zeggen?: opstellen aangeboden aan J. Koerts, B. Bode, J. van Dalen en L. Klomp (eds.), (Ridderprint, 1996), pp. 105-115.
1995 R&D, bedrijfsgrootte, samenwerking, overheid en markt, in: Samenwerking als Overlevingsstrategie, E. Mazurel (ed.), (VU Uitgeverij, 1995), pp. 69-82 (met A.J. Menkveld).
  Bedrijfstakevoluties, ESB, 1995, p. 561.
  Entrepreneurship: visies en benaderingen, EIM Research Report 9510/N, 1995, (met B. van Dijk).
  Entrepreneurship, ESB, 1995, pp. 948-952 (met B. van Dijk en F. van Uxem).
  Dynamiek, nieuwe bedrijfstakken en de rol van kleine bedrijven, in: Kracht en Zwakte van de Nederlandse Economie, L. van der Geest en J. van Sinderen (ed.), (ESB & OCFEB, 1995), pp. 91-104.
1994 Small Business Economics, Economisch Bulletin, Jrg. 25, nr. 4, 1993/1994, pp. 12-14.
  Het veranderende beeld van de ondernemer in het MKB, De Accountant, Jrg. 100, nr. 4, 1994, pp. 508-512 (met D.J.A.M. Peters en C.J.A. van Geffen).
  Dynamiek en kleinschaligheid, ESB, 1994, pp. 732-737.
  Omwenteling, Eclaire, Jrg. 16, nr. 2, 1994, p. 24.
  Economische groei en kleinschaligheid, ESB, 1994, pp. 1032-36 (met G.B. Dijksterhuis)
  Entrepreneurship, ESB, 1994, p.1103.
  De horeca, wat stelt dat eigenlijk voor?, Omnibode, 1995, nr. 3, p. 2.
1993 Ondernemingsverwachtingen voor 1993, ESB, 1992, pp. 1224-25 (met J.J. Hoogkamer).
  Het aandeel van het midden- en kleinbedrijf, Bedrijfskunde, Jrg. 65, nr. 4, 1993, pp. 412-419 (met M.A. Carree en R.G.J. den Hertog).
  Is de Nederlandse industrie wel zo weinig dynamisch?, ESB, 1993, pp. 385-387.
  Prijs en concurrentie in de detailhandel, Tijdschrift voor Marketing, Jrg. 27 (speciale congreseditie), 1993, p. 12.
  Prijskostenmarges van kleine en grote industriële bedrijven in Nederland, CBS-select nr. 8, 1993, pp. 159-175 (met Y.M. Prince).
  Het aandeel van het MKB in de Nederlandse industrie, EIM-Research report 9307/N, 1993 (met K. Bakker).
  Het MKB moet ons redden, Rendement, Jrg. 4, nr. 9, 1993, p. 14.
  Het kleine bedrijfsleven floreert ..., Holland Management Review, nr 37, 1993, pp. 22-27 (met D.J.A.M. Peters).
  De gevolgen van de nieuwe vestigingswet, ESB, 1993, pp. 1082-1086 (met M.A. Carree en P. Fris).
1992 Plaats en rol van de Nederlandse groothandel, ESB, 1992, pp. 76-80 (met J. van Dalen).
  Plaats en rol van de Nederlandse groothandel, Bloembollenexport, Jrg. 30, nr. 3, 1992, pp. 3-7 (met J. van Dalen).
  Ondernemerschap in de V.S., ESB, 1992, pp. 1128-29 (boekbespreking J. Case, From the ground up: the resurgence of American entrepreneurship, Simon and Schuster, New York, 1992).
1991 Is big toch beautiful?, ESB, 1991, pp. 576-578 (boekbespreking).
  Structuurveranderingen in de Nederlandse industrie, ESB, 1991, pp. 880-883.
  Een trendbreuk na een eeuw van schaalvergroting, Innovisie, Jrg. 2, nr. 1, 1991, p. 10.
  Innovatie en succes, Innovisie, Jrg. 2, nr. 2, 1991, p. 14.
  Innovatie en financiering, Innovisie, Jrg. 2, nr. 3, 1991, p. 14.
  Spinnewebben uit Japan, Innovisie, Jrg. 2, nr. 4, 1991, p. 14.
  Ethiek en ondernemen, Innovisie, Jrg. 2, nr. 5, 1991, p. 14.
  De kleintjes en de groten, Innovisie, Jrg. 6, nr. 2, 1991, p. 14.
  Export en informatie, Innovisie, Jrg. 2, nr. 7, 1991, p. 14.
  Voorspellen, Innovisie, Jrg. 2, nr. 8, 1991, p. 14.
  Industriële districten, Innovisie, Jrg. 2, nr. 9, 1991, p. 14.
  Structuurveranderingen in de Nederlandse industrie, EIM-Research publicatie nr. 40, 1991.
1990 De plaats van het MKB in economisch onderzoek, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 64, 4, 1990, pp. 138-148.
1989 Winkeltypetrouw van de consument: aankoopgedrag en marktsegmentatie in de detailhandel, Tijdschrift voor Marketing, 1989, nr. 3, pp. 6-15 (met M.T.E. Meijs-Appels en A.J.M. Kleijweg).
  Disequilibrium in Dutch retailing: the impact of demand factors, Kwantitatieve Methoden, 1989, nr. 30, pp. 5-20 (met J. van Dalen en J. Koerts)
  Small Business Economics, een fascinerend vak (oratie, geschreven versie), EIM, Zoetermeer, 1989.
  Small business economics, een fascinerend vak (oratie, gesproken versie), Kwantitatieve Methoden, 1989, nr. 31, pp. 23-42.
  Small business economics, a great business, EIM-mededelingen, 1989, nr. 1, pp. 15-19, tevens in Economenblad, 1989, nr. 3, pp. 1-2.
  Het corrigeren voor waarnemingsfilters in marketingsurveys, Jaarboek van de Vereniging voor Marktonderzoekers '89-90, pp. 179-193 (met B.M.S. van Praag en E.M. Vermeulen).
  Patronen in winkeltypekeuze, Jaarboek van de Vereniging voor Marktonderzoekers '89-90, pp. 47-57 (met M.T.E. Appels en A.J.M. Kleijweg).
  Consumenteneigenschappen en distributiekanalen, EIM-Research publikatie nr. 28, 1989 (met M.T.E. Appels en A.J.M. Kleijweg).
1988 Klantentrouw in de foodsector, EIM-mededelingen, 1988, nr. 2, pp. 10-18 (met M.T.E. Appels en A.J.M. Kleijweg).
  Marges en kosten in de metaalprodukten en machine-industrie, EIM-mededelingen, 1988, nr. 1, pp. 6-17 (met W.H.M. van der Hoeven).
  Groothandel: zijn rol in de geschiedenis, de huidige economie en de moderne theorie, EIM-Research publikatie nr. 22, 1988 (met J van Dalen, J Koerts en G. de Jong).
  Marktaandeel en winst, ESB, 1988, pp. 1070-1071 (boekbespreking).
1987 Horeca en arbeid, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Vol. 61, nr. 1, 1987, pp. 25-41 (met W.H.M. van der Hoeven).
  Bestedingen aan voedings- en genotmiddelen, EIM-mededelingen, 1987, nr. 2, pp. 10-14 (met A.J.M. Kleijweg, M.T.E. Appels, M.E. Homan, B.M.S. van Praag).
  Vele kleintjes maken één grote, EIM-mededelingen, 1987, nr. 3, pp. 9-14 (met M.T.E. Appels, A.J.M. Kleijweg, M.E. Homan, B.M.S. van Praag).
  Prijszetting, kosten en de invloed van de conjunctuur, ESB, 1987, pp. 833-836 (met A.J.M. Kleijweg en B. Nooteboom).
  Een onderzoek naar aankoopfrequenties in de foodsector, EIM-mededelingen, 1987, nr. 6, pp. 14-19 (met M.T.E. Appels en A.J.M. Kleijweg).
1986 Gezinsgrootte en bestedingen, in Verslag over het jaar 1985 van het Hoofd- bedrijfschap Detailhandel, 1986, pp. 19-28 (met M.E. Homan en J. Dietz).
  Een arbeidsvraagrelatie in de horecasector, EIM-Research publikatie nr. 17, 1986 (met W.H.M. van der Hoeven).
1985 Detailhandel: arbeidsproduktiviteit en verborgen werkloosheid, EIM-Mededelingen, 1985, nr. 2, pp. 7-9 (met A.J.M. Kleijweg).
  Een vergelijking van de loonkosten voor ondernemingen in de horecasector: een berekeningsmethode voor het gewaardeerd ondernemersloon, EIM-Research publikatie nr. 10, 1985 (met W.H.M. van der Hoeven).
  Detailhandel en modelbouw, VIVO-Nederland, Utrecht 1985
  Margeverschillen in de detailhandel in Europa, Detailhandel Magazine, nr. 27, 1985, pp. 7-9 (met B. Nooteboom en J.A.C. Vollebregt).
  Bestedingsverschillen tussen één- en tweekostwinnerhuishoudens, EIM-Research publikatie nr. 16, 1985 (met M.E. Homan en J. Dietz).
  Retail labour productivity: cyclical effects and trends, Kwantitatieve Methoden, nr. 18, 1985, pp. 85-98 (met A.J.M. Kleijweg).
1984 Promotie A.R. Thurik: tekst van de voor de verdediging gehouden uiteenzetting, EIM-Mededelingen, 1984, nr. 2, pp. 11-13.
  Part-time arbeid en arbeidsproduktiviteit in de detailhandel, in Aspecten van het MKB 1984 (EIM, Zoetermeer), pp. 58-66.
  Arbeidsproduktiviteit in de hotelsector, in Aspecten van het MKB, 1984 (EIM, Zoetermeer), pp. 79-84 (met W.H.M. van der Hoeven).
  Loonmatiging, omzet en winst in de detailhandel, in Verslag over het jaar 1983 van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 1984, pp. 20-29 (met B. Nooteboom).
  Gegeneraliseerde kostenrelaties in de detailhandel, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Vol. 58, nr. 5, 1984, pp. 203-217 (met H.A.C. van Schaik).
  Overige exploitatiekosten in de detailhandel, Kwantitatieve Methoden, nr. 13, maart 1984, pp. 108-119.