Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

WEG VAN STRAFRECHT 


LEZINGEN, DEBAT & STAND-UP LAW COMEDY

Serie van drie debatprogramma’s over actuele thematieken in en rond het strafrecht. Centraal staat de vraag naar de grenzen en de betekenis van het huidige strafrecht. En wat verandert er in de functie van het strafrecht en in de rol van de diverse betrokkenen? Met spraakmakende juristen, filosofen, criminologen en stand-up comedians.


DATA:
DONDERDAGEN 5 APRIL, 10 MEI & 7 JUNI 2007

LOCATIE:
BIBLIOTHEEKTHEATER, HOOGSTRAAT 110, ROTTERDAM

19.30-21.45 UUR

Toegang gratis; reserveren niet nodig

Organisatie: Studium Generale EUR i.s.m. Bibliotheek Rotterdam
Meer informatie: Studium Generale EUR, tel. 010-4081144


Gespreksleiders:
dr. Gijs van Oenen (Erasmus Universiteit Rotterdam) &
mr.drs. Marc Schuilenburg
(Vrije Universiteit Amsterdam)


[ DOWNLOAD DE FLYER WEG VAN STRAFRECHT  ]DONDERDAG 5 APRIL  
16 MILJOEN RECHTERS
De verhouding van de burger tot instituties verandert. De intrede van een veiligheidsmaatschappij leidt tot een horizontalisering van de relatie tussen burger en justitie. Was de burger een eisende partij, nu is hij direct betrokken bij het functioneren van politie en justitie. De burger gaat op de stoel van de rechter zitten. Het pleidooi voor een juryrechtspraak past in de ontwikkeling. Een jury spreekt uit naam van ons allemaal. Deze ontwikkeling naar 16 miljoen rechters geeft aanleiding tot vragen. Bijvoorbeeld: leiden 16 miljoen rechters tot meer draagvlak voor de (straf)rechtspleging? En: Wat is de ondergrens van het strafrecht in het licht van deze democratisering?

Met mr. Boris Dittrich (voormalig rechter en Tweede Kamerlid D66),
prof.dr.mr. Pieter Ippel,
hoogleraar internationaal recht, recht en samenleving, en misdaad en rechtshandhaving, Roosevelt Academy Middelburg,
mr. Vincent de Winkel, rechter in de rechtbank Rotterdam,
mr. Fred Speijer, officier van justitie,
prof. dr. Bob Hoogenboom, criminoloog en hoogleraar aan Nyenrode Universiteit,
en stand-up comedians Ramon Fielmich en Stijn Wiggers.

 
  
DONDERDAG 10 MEI

WEG VAN STRAFRECHT:
16 MILJOEN OPSPOORDERS

In de veiligheidsmaatschappij waarin we leven draait het niet langer om resocialisatie, de terugkeer van de dader in de maatschappij. Het gaat om een veel omvangrijker probleem: de preventieve bescherming van het publiek tegen terroristisch geweld. De internationale anti-terrorismemaatregelen na de aanslagen in New York, Amsterdam, Madrid en Londen maken dit onverbiddelijk duidelijk. Tegen de achtergrond van een uitbreiding van het gevangeniscomplex, zwaardere straffen en verdergaande politiële en justitiële bevoegdheden vertoont het strafrecht daarbij steeds meer kenmerken van een beleidsinstrument, een middel dat in dienst staat van een veilige samenleving. Kan in de veiligheidsmaatschappij het klassieke strafrecht, waarin de strafrechtelijke sanctie als een laatste redmiddel wordt opgevat, nog een functie vervullen? Of maken we mee dat de uitgangspunten van dit strafrecht steeds verder plaats maken voor risicojustitie? En leidt dit tot een justitieel apparaat van 16 miljoen opspoorders?

Met: mr. Cees Korvinus, Korvinus Abeln Advocaten,
prof. mr. Matthias Borgers, hoogleraar straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam,
dr. Patrick van Calster
, universitair hoofddocent criminologie aan de Universiteit Leiden;
en stand-up comedians Maarten Swart, Matanja Pinto en Stijn Wiggers.  

 

DONDERDAG 7 JUNI

WEG VAN STRAFRECHT:
16 MILJOEN BEMIDDELAARS

Hoe moet het verder wanneer iedereen eerst aanklager was en vervolgens allemaal rechter? Het institutioneel gezag verdwijnt. Omdat gezagsclaims als het ware zijn uitgedoofd, zal conflictbeslechting via andere wijzen gaan verlopen. Politie en justitie kunnen daar niets eigens meer aan toevoegen, hoogstens richten ze zich op bemiddeling of verzoening. In aanvulling gaan individuen zich indekken via (nieuwe) vrijwillige associaties, zoals vakbonden, private beveiligingsbedrijven en verzekeringen. Juristen worden dan mediators. Of, wat minder verheven, makelaars. Conflictbemiddeling wordt pragmatischer, meer gericht op herstel in een privaatrechtelijke betekenis. Ook het strafrecht wordt zo een onrechtmatige daadsrecht. Wat kan in deze ontwikkeling nog het richtsnoer voor een rechterlijk oordeel zijn? Is er eigenlijk nog wel toekomst voor publieke instituten als de politie en justitie?

 
Met dr. John Blad, universitair hoofddocent strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam,
prof. mr. Ybo Buruma, hoogleraar straf(proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen (onder voorbehoud)
mr. dr. Cees Schaap, forensisch accountant SBV Forensics
en stand-up comedians Maarten Swart, Matanja Pinto en Stijn Wiggers.    
 

Last change: April 6, 2007  U kunt ook: