Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]
 
 

Ligt RechtStaat krom? De rechtsstaat na 11 september

College Gijs van Oenen

Faculteit Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam
2e trimester 2002-2003, woensdagen van 15-16.45 uur
Aanvang woensdag 8 januari 2003, laatste bijeenkomst woensdag 12 maart
Afronding: mondeling tentamen op basis van korte notitie
 

1. 08/01 introductie

2. 15/01  Jean Baudrillard: 1) L’esprit du terrorisme. Le Monde, 2 november 2001 (ook in Engelse vertaling). 2) ‘Demokratie, Menschenrechte, Markt, Liberalismus – das geht mich nichts mehr an’. Frankfurter Rundschau, 19 december 2001. 3) Terrorism is society’s condemnation of itself. The despair of having everything. Le Monde Diplomatique, november 2002.
Wilhelm Heitmeyer, ‘Die Fernwirkungen des Terrors des 11. September’. Frankfurter Rundschau, 17.12.2001

3. 22/01 Hans Boutellier, De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002), hfdstk. 2, 5 en 6 (pp. 37-53, 93-127)

4. 29/01 Gijs van Oenen, ‘Ligt rechtStaat krom? De staat van de rechtsstaat doorgelicht.’ Te verschijnen in: Filosofie en Praktijk 2003.
En: id., ‘Gedogen moet je doen! Mogelijkheid en werkelijkheid van gedogen.’ Te verschijnen in: Tijdschrift voor veiligheid en veiligheidszorg 2003.

5. 05/02  Gijs van Oenen, Het surplus van illegaliteit. De Balie, Amsterdam 2002

6. 12/02  Jacques Derrida, Voyous. Deux essais sur la rasion. Ed. Galilée, Paris 2003. Hieruit: 1.8: ‘Le dernier des États voyous: “La démocratie à venir”, ouverture à double tour’. En 1.9: ‘Plus d’États voyous’, p. 115-152
En: Noam Chomsky, ‘Rogue states’ (ca 15pp.)

7. 19/02 Slavoj Zizek, Welcome to the desert of the real. Verso, London 2002.

8. 26/02 Alain Badiou, ‘Philosophical considerations of some recent facts’. Theory & Event 6/2, 2002.
En: Peter Hallward, ‘Badiou’s politics: equality and justice’. Culture Machine E-journal, ca 15pp.

9. 05/03 Slavoj Zizek, Welcome to the desert of the real. vervolg.

10.12/03 actualiteiten, terugblik en afsluiting
 
 

U kunt ook (terug) naar:


Laatste wijziging: 28 januari 2003