Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ] [ homepage Gijs van Oenen ] [ homepage Nu even niet!]
 
 

Inhoudsopgave Nu even niet!
Inhoudsopgave   5

Voorwoord  9

Inleiding   13

Interactieve metaalmoeheid en de last van de emancipatie   15
Interpassiviteit: het onvermogen naar de eigen normen te handelen   21
Emancipatie en de dialectiek van de Verlichting   24
De verdere opbouw van het boek   27
De ambitie van het boek en haar grenzen   34


h1. Oorsprong en betekenis van interpassiviteit   39

Van interactieve naar interpassieve kunst   41
De ambiguïteit van interpassiviteit   45
Uitbesteding: uit nood, of uit verzet   49
Interpassieve kunst   52
Interpassiviteit als uitdrukking van de tijdgeest   55
Interpassieve uitbesteding door interactieve overbelasting   57
Interpassiviteit is niet de schuld van het kapitaal   60

 

h2. De tragiek van de geslaagde emancipatie    65

De opdracht van de Verlichting    67
De dialektiek van de Verlichting    70
De betekenis van geschiedenis    73
Verlichting, emancipatie en disciplinering    76
De emancipatiegolf van de jaren zestig en zeventig    79
Emancipatie en interactiviteit worden geïnstitutionaliseerd     83
De emancipatie gaat zich richting neoliberalisme bewegen    87
De emancipatie wordt ons letterlijk teveel van het goede    91

 

h.3 Politiek: maakbaarheid, democratie en populisme    95

Moderniteit en emancipatie  97
De maakbare samenleving: daarvoor is beleid nodig  99
Burgerlijke ongehoorzaamheid, protest en politieke theorie   103
De politieke theorie van interactiviteit: deliberatieve democratie   108
Operatie geslaagd, patiënt overleden: hoe de deliberatie haar doel verliest   110
Van doel naar proces: een voorbeeld uit Almere-Haven   116
Interactieve metaalmoeheid in de huidige politiek   118
Populisme als interpassieve protestpolitiek   122

 

h4. Veiligheid: Van interactief heiligdom naar interpassief veiligdom    125

Veiligheid bestaat nog maar dertig jaar  127
Maakbare samenleving en strafrechthervorming   129
De rebellerende samenleving en haar gezagscrisis   132
De jaren tachtig: samenleving en criminaliteit  134
Nieuwe maatschappelijke figuren: het slachtoffer   138
Nieuwe maatschappelijke figuren: de burger   140
Politie nader tot de burger   142
Rechtshandhaving: komen we er samen nog uit?   145
Veiligheid, straf en interpassiviteit   149

 

h5. Privaat versus publiek. De emancipatie van het private leven en haar gevolgen    155

Het persoonlijke gaat politiek worden   157
Nieuwe reflecties op persoonlijke en maatschappelijke emancipatie   159
De cultuur van het narcisme   162
De problematische relatie tussen emancipatie en intimiteit   166
De narcistische achtergrond van de identiteitspolitiek   171
De strijd om erkenning als remedie tegen emancipatoire pathologieën   175
De transformatie van narcisme tot interpassiviteit   178
Het doelloze samenzijn in de publieke ruimte   182
Narcisme, interpassiviteit en gezag   185

 

h.6 Vormgeving van mens en omgeving: de emancipatie der dingen  189

Omgeving en technologie   190
Verplichte spontane zelfontplooiing: Constants New Babylon   193
Het situationisme als kritiek op de ruimtelijke ordening    197
Interactieve vormgeving van de woon- en leefomgeving    199
De materiële wereld als vormgever van de mens   203
De dingen en wat zij ons kunnen bijbrengen   207
De emancipatie der dingen   211
Psychogeografie als creatieve thematisering van interpassiviteit   219

 

Tot slot: omstreden democratie   227

Omstreden democratie in de Nederlandse politiek   229
Omstreden democratie in de politieke filosofie   233
Nieuw gezag    240


Noten    247

Naamregister   261
Laatste wijziging: 25 februari 2012