Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page ]De desoriëntatie van de publieke mens


Docent:   Dr G. van Oenen
Studiebelasting:   5 ECTS
Periode  1e trimester
Onderwijsvorm    2 uur werkcollege gedurende 10 weken
Doelstelling   het verwerven van inzicht in de betekenis en ontwikkeling van emancipatie en interactiviteit op diverse terreinen van de moderne samenleving: burgerschap, veiligheid, verkeer, publieke ruimte, stedebouw .


De publieke sfeer is aan een structurele transformatie onderhevig. Werd deze sfeer ooit ervaren als een domein van vrijheid waarin men elkaar ontmoet en waarin een gezamenlijke wereld wordt geconstueerd, nu lijkt het meer alsof we de publieke sfeer louter willen gebruiken om onze door consumptie en nieuwe media bemiddelde individualiteit ten toon te spreiden. De zorg voor interactiviteit in de publieke sfeer, de verantwoordelijkheid voor een beschaafde omgang en voor de instandhouding van de rechtsorde, wordt daarbij zowel feitelijk als juridisch steeds meer ‘uitbesteed’. Individualisering, verlies aan gezamenlijkheid en uitbesteding leiden tot gevoelens van onvrede en onveiligheid, zodat de uitbesteding steeds meer het karakter aanneemt van controle, door politie, toezichthouders, providers en bewakers. We kunnen zowel letterlijk als figuurlijk spreken van “pathologieën van de publieke ruimte”, vooral waar het gaat om de moderne stedelijke ervaring. Brengt de moderne stedelijkheid angst en vluchtgedrag teweeg, op sociaal, moreel en psychologisch niveau? Hoe dan ook
komt de notie van een publiek domein als ‘vrijplaats’, als ruimte waarin subjecten zich creatief en communicatief kunnen ontplooien, steeds verder onder druk te staan.
In deze cursus onderzoeken we de historische en filosofische achtergronden van deze ontwikkeling, aan de hand van twee werken. Ten eerste de klassieker The human condition van Hannah Arendt; ten tweede het recente werk Pathologies of modern space van Kathryn Milun. Voorts wordt ook "work in progress" van de docent besproken.

Verplichte literatuur:
Hannah Arendt, The human condition. University of Chicago press 1958 (1998)  (ca € 22)
Kathryn Milun, Pathologies of modern space. Empty space, urban anxiety, and the recovery of the public self. Routledge 2007 (ca € 30)

Aanbevolen literatuur:
Richard Sennett, The corrosion of character.
W.W. Norton, New York/London 1998
René Boomkens, Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid.
NAi, Rotterdam 1998
Hilde Heynen, Architecture and modernity: a critique. MIT 2000


Voorlopig rooster van de bijeenkomsten

1. (7/9) Intro

2. (14/9)  Hannah Arendt, The human condition (Doubleday Anchor/University of Chicago Press 1958), dl I en II, 1-69

3. (21/9) Arendt, dl III en IV, 72-153  [niet: par.16 en  22]

4. (28/9) Arendt, dl V, 155-223 en VI, 225-297 [ niet: par. 25-27 en 37-43]

5. (5/10) Maurizio Passerin d’Entrèves, ‘Public and private in Hannah Arendt’s conception of citizenship’, in: id. (ed.), Public and private. Legal, political, and philosophical perspectives (Routledge 2000), p. 68-89
Jane Jacobs, ‘The generators of diversity’, in: id., The death and life of great American cities (Vintage 1961), p. 143-151
John Plotz, ‘The return of the blob, or how sociology decided to stop worrying and love the crowds’, in: Jeffrey T. Schnapp & Matthew Tiews (eds.), Crowds (Stanford up 2006), p. 203-223

 6. (12/10) Georg Simmel,  ‘Die Großstädte und das Geistesleben’, in: id., Die Grossstadt. Vorträge und Aufsätze zur Städteausstellung. (Jahrbuch der Gehe-Stiftung Dresden, hrsg. von Th. Petermann, Band 9, 1903, p. 185-206), 9 pp.
Hilde Heynen, ‘De ontdekking van de ruimte’, in: id. e.a. (red.), “Dat is architectuur”. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw (Uitgeverij 010, 2004), p. 782-789
Lieven de Cauter, André Loeckx, ‘Stedelijkheid: van metropool tot netwerkstad’, in: “Dat is architectuur”, p. 818-828
André Loeckx, ‘Het ambivalente denken, figuren van synthese en tegenspraak’, in: “Dat is architectuur”, p. 829-843
Lieven de Cauter, ‘De luchtspiegelingen van de utopie’, in: “Dat is architectuur”, p. 844-855

7. (19/10) Kathryn Milun, Pathologies of modern space. Empty space, urban anxiety, and the recovery of the public self (Routledge 2007), ch. 1-3, p. 25-98

8. (26/10) Milun, ch. 4-5, p. 99-183

9. (2/11) Milun, ch. 6, 7 en conclusie, p. 185-260

10. (9/11) presentaties van studenten  U kunt (terug)gaan naar:last change: 19 september 2007