Erasmus Universiteit Rotterdam [ Erasmus University home page | Dept. of Philosophy home page | homepage Gijs van Oenen ]
 
 

CV Gijs van Oenen


   


Universitair hoofddocent praktische filosofie
,
Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2010 tot heden

Course coordinator, Erasmus University College, 2013-

Projectleider van het onderzoeksprogramma "Interactive metal fatigue: the interpassive transformation of democratic life", onderdeel van het NWO-programma Omstreden Democratie, oktober 2007- december 2012

Docent aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam, voorjaar 2007. 

Docent aan Webster University Leiden, zomer 2002 

Post-doc onderzoeker, Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, juli 1996 tot  juni 1998, ten behoeve van onderzoek naar rechtvaardiging van het Nederlandse immigratiebeleid, in het kader van het NWO-project `Ethiek en beleid'. 

Docent rechtsfilosofie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, maart tot juli 1995. 

Universitair docent praktische filosofie, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1994 tot 2010

Promotie aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 28 januari 1994, op het proefschrift Conventie en rechtsintrige. Een visie op de rechtstheorie van Ronald Dworkin. Een handelseditie van het proefschrift is verschenen bij W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle.
 
Assistent-in-opleiding bij de Universiteit van Amsterdam, vakgroep Rechtsfilosofie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid; juli 1987 tot mei 1993.
 
Docent politicologie bij de Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid te Haarlem (een HBO-opleiding, thans onderdeel van de Hogeschool Haarlem), februari tot juli 1987; november 1987 tot juli 1988.
 
Doctoraalexamen politicologie, Universiteit van Amsterdam, 28 augustus 1986 (cum laude). 

Kandidaatassistent bij de Werkgroep Algemene Politicologie, Universiteit van Amsterdam, subfaculteit Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen, september 1984 tot september 1986.
Laatste wijziging: May 27, 2013 

U kunt ook:

naar de homepage van Gijs van Oenen